Materiał sesyjny na XVIII sesję Rady Powiatu - 19.09.2008 r.

Rada Powiatu
Tucholskiego
BR.0041-18/2008                                                  Tuchola, dnia 10 września 2008 r.

  

  
                               Pan(i) Radny(a)
                                                                .......................................................
                                                                .......................................................

Zwołuję XVIII sesję Rady Powiatu Tucholskiego. Odbędzie się ona w dniu 19 września 2008 r. (piątek) o godz. 900 w sali 30 Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7.

Zawiadomienie niniejsze stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 r. z późn zm.) stanowi podstawę do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach Rady Powiatu.

Porządek obrad XVIII sesji Rady Powiatu Tucholskiego:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.
3. Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Powiatu.
5. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz pracy Zarządu w okresie między sesjami.
6. Składanie zapytań i interpelacji.
7. Przyjęcie sprawozdania z realizacji budżetu Powiatu Tucholskiego za I półrocze 2008 r.. 
8. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu przyjętych w I półroczu 2008r….…10 
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli za I półrocze 2008 r.
10. Informacja o złożonych oświadczeniach o stanie majątkowym.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości będącej własnością Powiatu Tucholskiego położonej w Kamienicy.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu komercyjnego w 2008 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2008 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany dotyczącej określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zatrudnienie i rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegatów Powiatu Tucholskiego do Towarzystwa Rozwoju Regionalnego „Promocja Borów Tucholskich”.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/12/2006 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 6 grudnia 2006 r.  w sprawie oddelegowania dwóch Radnych Rady Powiatu do składu  Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XII/96/2007 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Tucholskiego na rok 2008.
20. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
21. Wnioski i oświadczenia radnych.
22. Zamknięcie sesji.  

                       
                                                             Podpisał: Przewodniczący Rady Powiatu
                                                                           Stanisław Łangowski

 

Materiał sesyjny część 1.pdf (550kB) pdf

Materiał sesyjny część 2 (zmiana budżetu).pdf (573kB) pdf

Materiał sesyjny część 3.pdf (500kB) pdf

 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu (10 września 2008)
Opublikował: Katarzyna Puczyńska (11 września 2008, 09:27:45)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Puczyńska (11 września 2008, 14:36:29)
Zmieniono: poprawiono wygląd załącznika "Materiały sesyjne część 2"

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1815