Materiał sesyjny na XXI sesję Rady Powiatu - 19.11.2008 r.

Rada Powiatu
Tucholskiego
BR.0041-21/2008                                                     Tuchola, dnia 17 listopada 2008 r.

  

  
                                                                           Pan(i) Radny(a)
                                                                           .......................................................
                                                                           .......................................................

Na podstawie § 12 ust. 7 Statutu Powiatu Tucholskiego, zgodnie z wnioskiem Starosty Tucholskiego z dnia 17 listopada 2008 r., zwołuję XXI sesję Rady Powiatu Tucholskiego. Odbędzie się ona w dniu 19 listopada 2008 r. (środa) o godz. 1730 w sali 30 Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7.

Zawiadomienie niniejsze stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 r. z późn zm.) stanowi podstawę do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach Rady Powiatu.

Porządek obrad XXI sesji Rady Powiatu Tucholskiego:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.
3. Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.
4. Składanie zapytań i interpelacji.
5.  Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia porozumień z gminami Powiatu Tucholskiego na współfinansowanie zadań w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą ‘’Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011’’.
6. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
7. Wnioski i oświadczenia radnych.
8.  Zamknięcie sesji.  


                                                          Podpisał: Przewodniczący Rady Powiatu
                                                                             Stanisław Łangowski

 

Materiał sesyjny (89kB) pdf

 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu (17 listopada 2008)
Opublikował: Katarzyna Puczyńska (17 listopada 2008, 15:23:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2217