Materiał sesyjny na XXVIII sesję Rady Powiatu - 25.06.2009 r.

Rada Powiatu
Tucholskiego
BR.0041-28/2009                                                       Tuchola, dnia 16 czerwca 2009 r.


  
                                                                                Pan(i) Radny(a)
                                                                                 ……………………………
                                                                                 ……………………………

Zwołuję XXVIII sesję Rady Powiatu Tucholskiego. Odbędzie się ona w dniu 25 czerwca 2009 r. (czwartek) o godz. 900 w sali 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7.

Zawiadomienie niniejsze stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 r. z późn zm.) stanowi podstawę do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach Rady Powiatu.

Porządek obrad XXVIII sesji Rady Powiatu Tucholskiego:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.
3. Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołów z  XXVI i XXVII sesji Rady Powiatu.
5. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz pracy Zarządu w okresie między sesjami.
6. Składanie zapytań i interpelacji.
7. Sprawozdanie z działalności Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
8. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Lekarza Weterynarii.
9. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
10. Przedłożenie informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska w województwie kujawsko-pomorskim.
11. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie opinii do projektu uchwały Rady Miasta Bydgoszczy o przekształceniu Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Dr E. Warmińskiego w Bydgoszczy polegającego na likwidacji komórki działalności podstawowej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Powiat Tucholski Projektów w ramach Europejskiego Funduszu Regionalnego Działanie 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej i realizację przez Powiat Tucholski projektu w ramach PO KL, Priorytet IX, Działanie 9.1., Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych pn.: „Borowiacy w teatrze życia” oraz pełnienie przez Powiat Tucholski roli partnera w projekcie, którego Liderem będzie Gmina Tuchola.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/24/2006 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie przyjęcia Karty Współpracy Powiatu Tucholskiego z Organizacjami Pozarządowymi.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, rozmiaru i zasad udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art.42 ust.3 Karty Nauczyciela oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym i w systemie kształcenia na odległość.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/73/2007 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 13 sierpnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Tucholskiego na lata 2007-2010.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2009 r.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych.
20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tucholi.
21. Podjęcie uchwały w sprawie  zamiany nieruchomości gruntowych.
22. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
23. Wnioski i oświadczenia radnych.
24. Zamknięcie sesji.  

                                                          Podpisał:                Przewodniczący
                                                                            Rady Powiatu Tucholskiego
                                                                                   Stanisław Łangowski

Materiał sesyjny - część 1 (1952kB) pdf

Materiał sesyjny - część 2 (1449kB) pdf


Wytworzył: Zarząd Powiatu Tucholskiego (16 czerwca 2009)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (17 czerwca 2009, 13:04:43)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Damasiewicz (21 sierpnia 2009, 13:01:24)
Zmieniono: przeniesiono do właściwego katalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1676

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij