Materiał sesyjny na XXXI sesję Rady Powiatu Tucholskiego - 30.10.2009 r. godz. 9.oo


Rada Powiatu
Tucholskiego
 
BR.0041-31/2009                                                      Tuchola, dnia  20 października 2009 r.
 
           
                       
                                                                                              Pan(i) Radny(a)
                                                                                              ……………………………
                                                                                              ……………………………
 
Zwołuję XXX sesję Rady Powiatu Tucholskiego. Odbędzie się ona w dniu 30 października 2009 r. (piątek) o godz. 900 w sali 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7.
 
Zawiadomienie niniejsze stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 r. z późn zm.) stanowi podstawę do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach Rady Powiatu.
 
Porządek obrad XXXI sesji Rady Powiatu Tucholskiego:
 
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.
 3. Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Powiatu.
 5. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz pracy Zarządu w okresie między sesjami.
 6. Składanie zapytań i interpelacji.
 7. Informacja o stanie bezpieczeństwa pożarowego w Powiecie Tucholskim
 8. Informacja o działalności Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
 9. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego w Powiecie Tucholskim 
 10. Sprawozdanie z realizacji powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony obywateli i porządku publicznego
 11. Informacja o złożonych oświadczeniach o stanie majątkowym
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tucholi
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Tucholskiego
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych
 15. Podjęcie uchwały w sprawie statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Tucholi
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia Diagnozy Środowiskowej Problemów Społecznych, Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, Programu Wyrównywania Szans Osobom Niepełnosprawnym, Zintegrowanego Systemu Pomocy Rodzinie i Dziecku na lata 2008 – 2014
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Tucholskiego na lata 2007-2010
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2009 rok
 19. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 20. Wnioski i oświadczenia radnych.
 21. Zamknięcie sesji.  
 
                                                                  Podpisał:                Przewodniczący
                                                                                     Rady Powiatu Tucholskiego
                                                                                           Stanisław Łangowski
 
Materiał informacyjny na XXXI sesję (2479kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Tucholskiego (20 października 2009)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (26 października 2009, 13:05:43)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Damasiewicz (19 listopada 2009, 13:18:06)
Zmieniono: przeniesiono do właściwego katalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1606