Materiał sesyjny na XXXIX sesję Rady Powiatu Tucholskiego - 24.09.2010 r. godz. 9.oo


Rada Powiatu
Tucholskiego
 
BR.0041-39/2010                                                             Tuchola, dnia  8 września 2010 r.
 
           
                       
                                                                                              Pan(i) Radny(a)
                                                                                              ……………………………
                                                                                              ……………………………
 
Zwołuję XXXIX sesję Rady Powiatu Tucholskiego. Odbędzie się ona w dniu 24 września 2010 r. (piątek) o godz. 900 w sali 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7.
 
Zawiadomienie niniejsze stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 r. z późn zm.) stanowi podstawę do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach Rady Powiatu.
 
Porządek obrad XXXIX sesji Rady Powiatu Tucholskiego: 
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.
 3. Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Powiatu.
 5. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz pracy Zarządu w okresie między sesjami.
 6. Składanie zapytań i interpelacji.
 7. Informacja Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy o sytuacji na rynku pracy.
 8. Przyjęcie sprawozdania z realizacji budżetu powiatu za I półrocze 2010 r.
 9. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu przyjętych w I półroczu 2010 r.
 10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli za I półrocze 2010r. 
 11. Informacja o funkcjonowaniu organizacji pozarządowych
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację Projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Działanie 5.1 „Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu przyznawania pomocy w ramach projektu „BOROWIACY W LABIRYNTACH WIEDZY”
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Tucholskiego na lata 2010 – 2012
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2010 r.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz zatrudnienie osób niepełnosprawnych
 18. Przyjęcie stanowiska w sprawie opodatkowania podatkiem VAT ze stawką 0% wszystkich darowizn rzeczowych przekazanych przez przedsiębiorców, jako pomoc dla osób, które ucierpiały w wyniku powodzi w 2010 r.
 19. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 20. Wnioski i oświadczenia radnych.
 21. Zamknięcie sesji.  
 
                                                                       Podpisał:                Przewodniczący
                                                                                             Rady Powiatu Tucholskiego
                                                                                                   Stanisław Łangowski

Materiał informacyjny (1759kB) pdf
informacja o realizacji budżetu za I półrocze 2010r.
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Tucholskiego (8 września 2010)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (10 września 2010, 13:08:33)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Damasiewicz (20 października 2010, 14:08:33)
Zmieniono: przesunięto do właściwego katalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1795