IV sesja Rady Powiatu Tucholskiego

Zapytania i interpelacje Radnych zgłoszone podczas IV sesji Rady Powiatu, która odbyła się 9 lutego 2007 r.

Radny Andrzej Pruszak 
-  w latach 2007-2013 będą prowadzone modernizacje dróg na terenie Gminy Śliwice na odcinku 9 kilometrów. Prosi o informacje jakie to drogi;
-  wnosi o ustawienie słupków prowadzących U1 przy drodze Wielkie Gacno – Śliwice;
-  w imieniu mieszkańców i sołtysa wsi Śliwiczki prosi, aby przy posypywaniu w samych Śliwiczkach posypać cały ciąg drogi, a nie stosować posypywania punktowego;
-   studzienki na skrzyżowaniu w Śliwicach są zaniżone. To stwarza zagrożenie;
-  od rodziców uczniów, którzy dojeżdżają do tucholskich szkół dowiedział się o stypendiach. Jest taki podział, że uczeń otrzymuję pewną kwotę, a są wysokie kryteria. Czy nie można zrobić tak, że będą niższe kryteria i niższe kwoty, po to, aby zadowolić większa liczbę uczniów ?
-  czy Zarząd zamierza sprzedać maszynę poligraficzną, bo dowiedzieliśmy się od dyrektora Smoczyka, że jest na to klient. Jeżeli ta maszyna byłaby niepotrzebna to można ją zbyć.


Radna Dorota Gromowska 
-  prosi, aby w projekcie pod nazwą „Przebudowa dróg powiatowych i gminnych wraz z infrastrukturą w Cekcynie (nr dróg 1023C, 1026C, 1030C, 1031C) zwiększyć kilometry drogi z planowanych 5,0 km na 7,1 km, tj. do Wrzosowiska i Cekcynka do lasu. Przy projektowaniu 5 km dróg zwiększenie km do 7,1 czynności postępowania projektowego będą te same, poza tym projekt dróg w kierunku Wrzosowiska i Cekcynka zwiększy możliwość wykorzystania tych projektów pod planowane ścieżki rowerowe, co jest odzwierciedleniem w „Indykatywnym planie inwestycyjnym na lata 2007-2013 Powiatu Tucholskiego (wykaz priorytetów przekazanych panu Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego). Zwiększenie projektu inwestycji w w/w proponowanej wersji dopiero pozwoli na uzyskanie wskaźników przy składaniu wniosku o środki zewnętrzne,  takich jak: uzyskanie zmniejszenia bezrobocia oraz atrakcyjności terenu – budowa ścieżek rowerowych. Proszę Zarząd Powiatu o uwzględnienie mojego stanowiska.(odpowiedź na piśmie)


Radny Andrzej Myszkowski 
-  interpelacja w imieniu Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia. Komisja po przeanalizowaniu materiałów sesyjnych zwraca się do Zarządu Powiatu z wnioskiem, aby do czasu opracowania rozsądnego rozwiązania pozostawić gimnazjum w dotychczasowej formie. Komisja uważa, że nie należy dzielić uczniów na uczniów z Tucholi i uczniów spoza Tucholi. Zdaniem Komisji klasy mieszane bardziej integrowałyby młodzież. 
-  jako radny zwrócił uwagę na drogę Lubiewo – Jania Góra. Jest to droga wyjazdowa z Gminy Lubiewo na Bydgoszcz. Wbrew pozorom jest tam dość spory ruch. Jest tam bardzo wąsko, a na poboczu jest dużo dziur. Może udałoby się chociaż te dziury zasypać;

Radna Danuta Tyda 
-  na sesji w Kęsowie mieszkańcy poprosili o kontrolę drogi powiatowej Przymuszewo-Drożdzienica. Proszą o usuniecie ewentualnych szkód w Piastoszynie, ponieważ pozostał zły stan techniczny po budowie kanalizacji. 
-   przypomniała o modernizacji drogi z chodnikiem Żalno - Kęsowo, przede wszystkim we wsi Żalno. Tam chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo dzieci idących i wracających ze szkoły. Nie ma tam chodników. Jedyny chodnik, który tam jest, w niczym nie przypomina chodnika. Droga ta jest wąska, a ruch jest coraz większy;


Radny Wojciech Kociński 
-   mieszkańcy Bladowa proszą o naprawę drogi powiatowej gruntowej Bladowo – Żalno;
Wiceprzewodniczący Rady Antoni Lewandowski 
-   oznakowanie drogi Bruchniewo – Sucha. Mieszkańcy Bruchniewa skarżą się, że jest tam źle postawiony znak skrętu do Lubiewa. Skręt do Lubiewa jest 200 metrów dalej. Turyści skręcają wcześniej, z ogromną prędkością wjeżdżają do Bruchniewa i wyjeżdżają na bocznicy kolejowej. Czy tam nie powinien stać znak, że jest to ślepa droga ? Mieszkańcy martwią się, bo jest tam dużo dzieci, a wjeżdża się z dużą prędkością;
-  czy są już zakończone rozmowy w sprawie dokończenia chodników na ulicy Witosa w Lubiewie. Tam jest droga powiatowa. Jest chodnik i w pewnym momencie on się kończy, a potem znowu zaczyna. Czy z właścicielem posesji były prowadzone rozmowy w sprawie wykupu kawałka gruntu? To jest około 30 metrów;


Radna Małgorzata Oller 
-  zapytanie odnośnie maszyny poligraficznej. Oczywistym jest, aby spełnił się sens zakupu tej maszyny, to powinna ona świadczyć usługi na zewnątrz. Jak Zarząd Powiatu widzi umiejscowienie tej maszyny w przypadku likwidacji gospodarstw pomocniczych? O tym się mówiło głośno już w ubiegłym roku. Wszystko wskazuje na to, że Ministerstwo Finansów chce tą sprawę przypieczętować;
Radny Wojciech Kroplewski 
-  na przejeździe kolejowym przy ul. Dworcowej jeszcze nie doszło do żadnego wypadku, ale nie darowałby sobie, gdyby do czasu zrealizowania tej interpelacji coś takiego się stało. Prosi, aby wystąpić do PKP o właściwe oznakowanie tego przejazdu, zamontowanie sygnalizacji świetlnej i zrobienie przejścia dla pieszych z prawdziwego zdarzenia;
-  kolejna sprawa dotyczy odwodnienia ulicy Dworcowej do ul. Łobockiej, gdzie podczas deszczów ten odcinek staje się nieprzejezdny;
 
 
Wiceprzewodniczący Rady Zbigniew Grugel 
-  mieszkańcy wsi Rzepiczna proszą o to, aby rozważyć powrót do pierwotnej koncepcji, a mianowicie do wykonania pokrycia drogi z polbruku, a nie z asfaltu. Jest to porównywalne w kosztach. Spowoduje to także zmniejszenie prędkości przez przejeżdżające samochody. Chcieliby również, aby został prawidłowo oznakowany przejazd przez wieś. Nie ma tam żadnego ograniczenia, dlatego wszyscy jeżdżą tyle ile się da. Konieczny byłby znak ograniczenia prędkości, zmiana tej nawierzchni i być może jakieś urządzenie spowalniające wjazd do miejscowości. Budowa tej drogi jest ujęta w planie inwestycyjnym na ten rok.
 

metryczka


Wytworzył: Radni Powiatu Tucholskiego (9 lutego 2007)
Opublikował: Katarzyna Puczyńska (20 lutego 2007, 09:36:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1375