V sesja Rady Powiatu Tucholskiego

Zapytania i interpelacje Radnych zgłoszone podczas V sesji Rady Powiatu, która odbyła się 23 lutego 2007 r.


Wiceprzewodniczący Rady Zbigniew Grugel 
- na poprzedniej sesji składał interpelację w sprawie zmiany nawierzchni drogi, która ma przechodzić przez miejscowość Rzepiczna. Otrzymał odpowiedź na swoją interpelację. Z odpowiedzi tej dowiaduje się, że taka zmiana nawierzchni z asfaltowej na polbrukową w chwili obecnej jest niewskazana, bo trzeba by ponieść koszty związane z nowym projektem. Samo wykonawstwo prac, czy to będzie asfalt czy polbruk, to koszty absolutnie porównywalne. Jeżeli to rzeczywiście byłyby koszty tylko związane z przeprojektowaniem dokumentacji to uważa, że Powiat powinien je ponieść, tym bardziej, że wieś ta ma charakter letniskowy, leży w środku Borów i nawet w planach ochrony Tucholskiego Parku Krajobrazowego jak i w innych parkach wręcz zakłada się jako obligatoryjne prowadzenie przez te miejscowości właśnie nawierzchni polbrukowej, a nie bitumicznej. Nawierzchnia polbrukowa jest nawierzchnią bardziej naturalną od bitumicznej. Wnosi po raz kolejny do pana Starosty o możliwość rozważenia jakiego rzędu to są koszty.

Radny Andrzej Pruszak 
-  wystąpić do Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku o odbudowanie rowu odpływającego z jeziora Okonińskiego. W ubiegłym roku zostały tam wycięte drzewa, pozostały pniaki, które wyrastają. Chodzi o to, aby odbudować ten rów od podstaw.

Radny Wojciech Kroplewski 
-  na poprzedniej sesji podjęliśmy uchwałę o wygaśnięciu mandatu pana radnego Andrzeja Wegnera. Czy wiadomo już kto obejmie mandat po panu Wegnerze i kiedy to nastąpi?

 

metryczka


Wytworzył: Radni Powiatu Tucholskiego (23 lutego 2007)
Opublikował: Katarzyna Puczyńska (16 marca 2007, 14:41:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1907