X sesja Rady Powiatu Tucholskiego

Zapytania i interpelacje Radnych zgłoszone podczas X sesji Rady Powiatu, która odbyła się 13 września 2007 r.

Radny Andrzej Pruszak
-  prosi aby zwrócić się do Zarządu Dróg Powiatowych o wykonanie zjazdu do posesji Państwa Wajdeman w Śliwicach na ul. Czerskiej. Jest to ostatnie zabudowanie po prawej stronie. Po ulewach jest tam zaniżenie i powstała duża krawędź przy zjeżdżaniu do tej posesji;
-   prosi o odkrzaczenie odcinka drogi Rosochatka Śliwice, ponieważ krzaki wychodzą na asfalt;

Radna Dorota Gromowska
- w budżecie na 2008 r. zabezpieczyć środki na rozwiązanie problemu wód opadowych w Cekcynie przy ulicy Dworcowej, przy sklepie „IGA". Podczas deszczu na drodze powiatowej tworzy się rozlewisko zalewające piwnice okolicznych nieruchomości utrudnia przejazd pojazdów oraz uniemożliwia korzystanie z chodnika osobom pieszym. W/w problem istnieje od 2003 roku. Gmina Cekcyn w 2004 roku zleciła opracowanie dokumentacji geotechnicznej określającej warunki gruntowo-wodne w pobliżu projektowanej trasy kolektora kanalizacji deszczowej na działce 307. Gmina uzyskała również zgodę właściciela gruntu na wybudowanie kolektora deszczowego na jego gruntach.
Od czasu opracowania tej dokumentacji wodę deszczową wywozi się beczkowozem, co  jest rozwiązaniem doraźnym i generuje koszty.
- przy projektowaniu przebudowy dróg powiatowych w Cekcynie proszę uwzględnić przebudowę wodociągu polegającą na wymianie rur cementowo-azbestowych (AC na PCV).
- w trybie pilnym podnieść o kilka centymetrów zaniżenie od drogi powiatowej przy sklepie   GS-u w Cekcynie, które powstało po wybudowanym chodniku. Obecna sytuacja uniemożliwia swobodny wjazd na teren przy pawilonie sklepowym. Prezes GS-u uważa, iż przez tę sytuację spadły obroty sprzedaży .

- proszę o informację kiedy nastąpi kontynuacja prac związanych z budową chodnika
na Cekcynku.
- w związku z sygnałami o prowadzonych pracach dotyczących uporządkowania stanu prawnego działek będących własnością Skarbu Państwa w Zarządzie PKP, po których przebiegają drogi powiatowe, proszę o informację  na jakim etapie są prace i jakie są szanse na sprawne uregulowanie, szczególnie mam na myśli miejscowość Wierzchucin, gdzie istnieje konieczność przebudowy drogi, a nie jest to możliwe bez przejęcia tych działek?
Proszę również o informację na jakich zasadach PKP są gotowe te grunty udostępnić-Czy to będzie forma przekazania ,czy sprzedaży?
 
Radny Marek Sass
-  prośba, aby przed kolejnym sezonem turystycznym udało się w Szumiącej i Bysławiu wystawić stosowne znaki dotyczące miejsca zabytkowego, jakim jest Bysławek. Jest to punkt istotny i może do przyszłego sezonu udałoby się to zrobić. Nie chodzi o znak kierunkowy tylko o tablice historyczne;
Radny Antoni Lewandowski
-  jak wygląda sytuacja z odwodnieniem w miejscowości Trutnowo. Po ostatnich opadach nic się nie zmieniło;

Radny Wojciech Kociński
-  jakie chodniki będą robione w ramach porozumienia Powiatu z Gminą Tuchola;
-  prośba, aby zwrócić się do spółki ENEA w Bydgoszczy w sprawie wydłużenia urzędowania kasy na posterunku energetycznym. Kasa jest czynna w tej chwili do godziny 14.oo. Na sygnały mieszkańców nikt nie reaguje;
-  wystąpić do Zarządu Dróg Wojewódzkich o ustawienie lustra na skrzyżowaniu ulic: Nowodworskiego i Warszawskiej ponieważ jeździ tam bardzo dużo samochodów ciężarowych i jest straszny problem, żeby skręcić w stronę miasta;
-  wystąpić do Zarządu Dróg Wojewódzkich o zagospodarowanie czy ustawienie ograniczeń, aby  przy szkole w Bladowie, na łuku nie było możliwości zjeżdżania na pobocze. Jest ono rozjeżdżone, niszczone i samochody stojące w tym miejscu stwarzają zagrożenie;
-  proszę o wprowadzenie zmiany w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym dla Powiatu Tucholskiego na lata 2007-2010 w załączniku nr 1 w poz. 6 oraz limitach wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne tj. w załączniku nr 2 poprzez wykreślenie dotychczasowego zapisu dotyczącego budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkoł Leśnych i wprowadzenia następujacego zapisu: "Budowa hali widowiskowo - sportowej".
 
 

metryczka


Wytworzył: Radni Powiatu Tucholskiego (13 września 2007)
Opublikował: Katarzyna Puczyńska (28 listopada 2007, 11:04:33)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Puczyńska (28 listopada 2007, 13:32:18)
Zmieniono: przeniesiono informację

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1464