XI sesja Rady Powiatu Tucholskiego

Zapytania i interpelacje Radnych zgłoszone podczas XI sesji Rady Powiatu, która odbyła się 23 listopada 2007 r.

Radna Dorota Gromowska
- prosi o naprawę jeszcze w miesiącu listopadzie bądź grudniu 2007 r. drogi powiatowej Iwiec – Wełpin. Chodzi o nawiezienie kruszywem odcinków wybitych przez pojazdy;
- ustalić z wójtami gmin powiatu wspólne zasady dotyczące przebudowy dróg powiatowych;
- przed podejmowaniem decyzji dotyczących np. zerwania zawartego wcześniej porozumienia zapraszać każdorazowo na posiedzenie  Zarządu drugą stronę porozumienia;
- w przypadku wizytowania dróg powiatowych przez osobę samego pana Starosty, proszę o kontakt z gminą tak, aby Wójt lub osoba zajmująca się drogami mogły towarzyszyć Staroście w tej wizycie;
- kolejna sprawa dotyczy dwóch kilometrów drogi od budynków OSP Zdroje do Wierzchów. Powiat Tucholski odśnieża drogę do budynku OSP, natomiast Powiat Świecki rozpoczyna odśnieżanie od Wierzchów. Pozostają dwa kilometry, które nie są odśnieżane. Może należałoby zawrzeć porozumienie z Powiatem Świeckim na odśnieżanie tego odcinka drogi.

Radny Antoni Lewandowski
- prosi po raz kolejny o naprawienie drogi Szumiąca – Jania Góra. Powiat Świecki ze swej strony zasypał dziury. Z naszej te dziury nadal są. Tam można połamać zawieszenie samochodu. Może niech dyrektor ZDP przejedzie się tą drogą w czasie kiedy jest największy ruch;
- kolejna sprawa dotyczy chodnika w Lubiewie przy ul. Wojska Polskiego od sklepu GS w kierunku ulicy Wodnej. Czy ten odcinek nie był w planie, czy ta inwestycja nie jest jeszcze zakończona?

Radna Danuta Tyda
- interpelacja w sprawie zmiany rozkładu jazdy pociągów od 9 grudnia 2007 r. W nowym rozkładzie jazdy mają nastąpić niekorzystne zmiany.  Brak rannego pociągu do Bydgoszczy.: dotychczasowy odjazd z Chojnic o godz. 5.23 i przyjazd do Bydgoszczy Głównej o godzinie 7.14. będzie kursował dopiero od Tucholi i odjeżdżał o 5.28 i przyjeżdżał do Bydgoszczy Głównej o 7.09. Pociągiem tym dojeżdżają mieszkańcy Piastoszyna i Żalna do pracy i do szkoły w Tucholi i Bydgoszczy. Brak wieczornego pociągu z Bydgoszczy do Chojnic (dotychczasowy odjazd o godz. 20.56) – według nowego rozkładu jazdy ma wyjeżdżać z Bydgoszczy o godzinie 21.08 i kończyć bieg w Tucholi. Pociągiem tym dojeżdżali mieszkańcy Żalna i Piastoszyna ( a także Chojnic) wracający z Warszawy, Katowic, Wrocławia i Poznania – pociąg ten jest w Bydgoszczy skomunikowany z tymi pociągami. Oferta PCC Rail według zapewnień Urzędu Marszałkowskiego miała być bardziej korzystna lub co najmniej utrzymana w dotychczasowym stanie, więc dlaczego obcina się  kursowanie tych pociągów ?

Radny Andrzej Pruszak
- mieszkańcy wsi Rosochatka zwrócili się o to, aby usunąć kilka topoli przy wjeździe do wsi;

Radny Wojciech Kroplewski
- przekazał petycję mieszkańców Śliwic podpisaną przez 160 osób o treści:
"My niżej podpisani mieszkańcy powiatu tucholskiego stwierdzamy, że w ostatnich latach pozbyto się (tj. wycięto) prawie wszystkie drzewa przydrożne. Zbyt pośpieszna wycinka tych drzew jest szkodliwa - zubożyła bardzo nasz krajobraz oraz nasze dziedzictwo przyrodnicze. Dlatego też prosimy o podjęcie planów nasadzania, gdyż zjawisko wycinania ma charakter drastycznie postępujący - nie rekompensuje się strat tym spowodowanych. Jakie efekty dało już zniszczenie zadrzewienia to są na przykład zmiany klimatyczne."

Radny Michał Mróz
-  interpelacja dotyczy ochrony środowiska. Z danych statystycznych wynika, że rocznie zużywamy 1 bilion plastikowych opakowań. Przed sesją rozdawał torebki ekologiczne. Podstawową wadą takich toreb jest to, że trzeba za nie płacić. Są przykłady, gdzie rady gmin wyprzedzają działania posłów i parlamentu. Rada Miejska w Łodzi zakazała używania plastikowych torebek. Było to posunięcie daleko idące i zostało zaskarżone. Proponuję dać klientom sklepów alternatywę. Byłby wybór ekologicznych toreb wielokrotnego użytku. W tym względzie potrzebna jest edukacja i inicjatywność. Rada Powiatu i rady gmin powinny być inicjatorem podejmowanych działań. Wnoszę, aby się z tym problemem zmierzyć. W firmie, w której prowadzi postanowiono zmierzyć się z tym problemem. Oferujemy klientom alternatywne torby ekologiczne;

Radny Marek Sass
- prosi, aby w okresie pozimowym na drodze Wielka Klonia - Gostycyn połatać dziury, szczególnie przy wjeździe na tą drogę.
 
 

metryczka


Wytworzył: Radni Powiatu Tucholskiego (23 listopada 2007)
Opublikował: Katarzyna Puczyńska (28 listopada 2007, 12:01:16)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Puczyńska (3 grudnia 2007, 15:18:05)
Zmieniono: poprawiono błąd

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1440