XII sesja Rady Powiatu Tucholskiego

Zapytania i interpelacje Radnych zgłoszone podczas XII sesji Rady Powiatu, która odbyła się 27 grudnia 2007 r.

Radny Andrzej Pruszak
-        minął rok od zakupu maszyny poligraficznej. Chciałby wiedzieć jak jest wykorzystana i czy zarabia ona na swoje utrzymanie, czy może przynosi jakieś zyski;
-        jakie były koszty budowy chodnika w Śliwicach na ulicy Dworcowej tzn. jakie były koszty gminy, powiatu czy sołectwa;
-        kiedy będzie  realizowane przejście przez tory w Śliwicach na skrzyżowaniu ulicy Dworcowej z Łobodzką. 
Radna Krystyna Koczwara
-        mieszkańcy Rudzkiego Mostu sygnalizują problem bezpieczeństwa ruchu rowerowego na trasie Tuchola-Rudzki Most. Zdarzały się tam już w latach poprzednich wypadki z udziałem rowerzystów. Zwraca się z prośbą o podjęcie starań w sprawie przebudowy biegnącego wzdłuż ulicy Świeckiej chodnika na ciąg pieszo rowerowy przez odpowiednie instytucje. Z posiadanych informacji wynika, że droga dla rowerów biegnąca od ulicy Pocztowej dochodzi do skrzyżowania z ulicą Cegielnianą. Skrzyżowanie to ma być w 2008 roku przebudowane na rondo. Ma nadzieję, że w projekcie przebudowy została uwzględniona ścieżka rowerowa. Można by ją przedłużyć do Rudzkiego Mostu tym bardziej, że Zarząd Dróg Wojewódzkich planuje w roku 2008 budowę na tym odcinku miejsca do ważenia pojazdów ciężarowych. Będą tam prowadzone prace drogowe, których zakres mógłby zostać rozszerzony. 
Radny Antoni Lewandowski
-        mieszkańcy Cierplewa prosili, aby Zarząd Powiatu pomógł im w staraniach o przywrócenie u nich łączności PKS. Do Suchej Młyn nie dojeżdża żaden autobus. Starsze osoby nie mogą się dostać do lekarza. Apelowali aby pomóc im w tej sprawie. Chodzi o przywrócenie jakiegokolwiek kursu.  Tam jedyny autobus jaki jest jedzie o 7 rano i poza tym nie ma żadnego innego;
-        droga w Minikowie od pana Sołtysa w kierunku cmentarza w pewnym miejscu się obsuwa coraz bardziej. Ta dziura się pogłębia. Czy coś z tym będzie zrobione;
-        co dalej z chodnikiem w Minikowie od sklepu GS do pana Ostrowickiego;
-        czy jest w planie chodnik w Minikowie od kościoła do nowego osiedla (tzw. Gdynia). Do kościoła chodnik jest zrobiony, a dalej do osiedla leśnego nie ma nic. Czy tam się przewiduje w najbliższym czasie budowę.
Radna Dorota Gromowska
-        w odpowiedzi na interpelacje złożone na poprzedniej sesji otrzymała informację, iż wystąpiliście Państwo z oficjalnym pismem do Powiatu Świeckiego odnośnie porozumienia co do odśnieżania drogi ze Zdrojów do Wierzchów. Zapytała czy są już konkretne informacje na temat tego porozumienia.
Radny Wojciech Kociński
-        pojawiły się roszczenia właścicieli w sprawie budynku, działki pod dom, na którym znajduje się DPS w Wysokiej. Czy są one już wyartykułowane czy po prostu są w dalekiej przyszłości. Czy możemy się spodziewać tego problemu ?
-        w związku z przekazaniem technikum leśnego do Ministerstwa czy istnieje już na piśmie porozumienie w sprawie przekazania i na jakiej zasadzie będzie to użytkowane przez ZSLiA;
-        w jakim stopniu odbywa się udział Powiatu w Stowarzyszeniu na Rzecz Kolei Lokalnych. Prosi o krótką relację co przez ten rok się wydarzyło i jaki jest koszt naszego uczestnictwa w tym stowarzyszeniu. 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Damasiewicz (28 grudnia 2007)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (14 stycznia 2008, 09:26:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1754