XIII sesja Rady Powiatu Tucholskiego

Zapytania i interpelacje Radnych zgłoszone podczas XIII sesji Rady Powiatu, która odbyła się 25 stycznia 2008 r.


Radny Andrzej Pruszak 
- nasz powiat od początku tej kadencji jest w stowarzyszeniu na rzecz utrzymania kolei. Kiedy odbywały się spotkania tego stowarzyszenia, czy uczestniczył w nich nasz przedstawiciel i czy coś wynikało z tych spotkań dla naszego powiatu. Prosi odpowiedź na piśmie;
Radny Antoni Lewandowski 
- interpelacja w sprawie uskoku przy drodze z Wełpina do Cekcyna na zakręcie. Tam jest taki niebezpieczny uskok na poboczu, duże wybicie, które stanowi duże zagrożenie. Znowu może dojść tam do tragedii. Prosi żeby zostało to zasypane;
Radna Aleksandra Kabat 
- prosi o udzielenie informacji jaki jest stan obecny w Radzie Powiatu. Chodzi konkretnie o to, ile jest klubów w naszej Radzie, ponieważ ostatnio są doniesienia prasowe. Ponieważ powstał nowy klub chciałaby się dowiedzieć czy ten pierwszy klub, który liczy 8 osób istnieje dalej i jest tam tylu samo członków; 
- drugie pytanie do Pana Przewodniczącego. Od jakiegoś czasu mamy wakat na funkcji Wiceprzewodniczącego Rady. Pan Przewodniczący nas kiedyś informował, że prowadził rozmowy na temat ewentualnie wyrażenia zgody przez tak zwany klub opozycyjny i chciałaby się dowiedzieć jakie są wyniki tych rozmów;
Radny Andrzej Myszkowski 
- Mieszkańcy Powiatu Tucholskiego zgłaszają się z problemem braku możliwości uzyskania pomocy lekarskiej w nagłych stanach stomatologicznych, nawet prywatnie, szczególnie w dni wolne od pracy. Czy Zarząd Powiatu podjąłby się działań mających na celu utworzenia takich dyżurów choćby nawet w jakiejś formie odpłatnej; 
Radna Krystyna Koczwara 
- zwrócił się do niej z uprzejmym zapytaniem mieszkaniec Gdańska uczestnik pleneru malarsko-rzeźbiarskiego zorganizowanego przez Starostwo Powiatowe w Tucholi w 2006 r. Pytanie dotyczy pozostawionej przez niego pracy, rzeźby. Artysta chciałby się dowiedzieć, gdzie jest eksponowana, co się z nią dzieje. Wiadomo bowiem, że w Bysławiu, Kęsowie, Żalnie gdzie odbyły się plenery rzeźby pozostawione przez artystów zdobią te miejscowości;
Radna Dorota Gromowska 
- chciałaby uzyskać informacje, kiedy Zarząd Powiatu planuje realizację inwestycji dotyczącej przebudowy ulic w Cekcynie. Konkretnie chodzi o odwodnienie ulicy Dworcowej, ponieważ na jednym z posiedzeń komisji finansów przed sesją budżetową otrzymała od członka Zarządu taką informację, iż inwestycje, częściowo też dotycząca ulicy Dworcowej zapisana jest w budżecie powiatu. Cały czas nie może doszukać się tego zapisu. Prosi o przekazanie tej informacji na piśmie; 
- prosi o to, iż w przypadku kiedy jednostka organizacyjna wystosowuje do samorządu gminnego pismo bezpośrednio do wójta, daje do wiadomości również członkom zarządu i sołtysowi danego sołectwa, to prosi również o informację taką skierowaną do niej jako do radnej powiatu, żeby wiedziała co w jej gminie się dzieje. Prosi żeby pisma, które wychodzą ze starostwa w ten sposób kierować. Jest radną powiatu i ma obowiązek informowania wyborców o wszystkich sprawach, które się tutaj podczas sesji, podczas spotkań i w całej pracy samorządu powiatowego dzieją; 
Radny Michał Mróz 
- prosi o udostępnienie w formie pisemnej uzasadnienia postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy w sprawie odrzucenia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze dotyczące uchwały VI/51/2007;
Radny Wojciech Kociński 
- w związku z tym, że na ostatniej sesji próbował zgłosić poprawkę do uchwały budżetowej, a niestety okazało się, że nie może takiej poprawki wnieść, prosi o uzasadnienie oraz podanie podstawy prawnej do tej decyzji. To jest pytanie do Pana Przewodniczącego;
- druga interpelacja do Zarządu. Prosi o przedstawienie kalkulacji inwestycji budowy boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących, ponieważ w dalszym ciągu uważa, że kwota podana w budżecie jest niedoszacowana. Prosi o odpowiedz na piśmie.


 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Damasiewicz (29 stycznia 2008)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (26 maja 2008, 10:07:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1613