XVI sesja Rady Powiatu Tucholskiego

Zapytania i interpelacje Radnych zgłoszone podczas XVI sesji Rady Powiatu, która odbyła się 25 kwietnia 2008 r.

Radny Marek Sass
-  w imieniu mieszkańców miejscowości Wielka Klonia gmina Gostycyn, prosi o przeanalizowanie przywrócenia ruchu autobusów PKS, przez tę miejscowość w dni wolne od pracy oraz niedziele i święta;
 
Radny Andrzej Pruszak  
-  zbliża się sezon letni, a z nim podwaja się liczba samochodów przejeżdżających przez nasz powiat. Mniej policji na drogach to więcej wypadków. Dlatego prosi Zarząd o rozważenie możliwości dofinansowania zakupu paliwa dla policji. Wie, że to może nie jest jak gdyby powiatu sprawa, ale bezpieczeństwo jest nasze; 
-  podczas zebrania wiejskiego w Cekcynie mieszkaniec Cekcynka pytał, dlaczego na jednej drodze w Cekcynie są robione dwa projekty przez gminę i powiat. I czy gdyby nie robił tego jeden projektant nie byłoby taniej. Czy ta ulica będzie dwa razy rozkopywana? 
-  ten sam mieszkaniec Cekcynka pytał również czy był wykonywany przegląd gwarancyjny chodnika w Cekcynku?
 
Radny Wojciech Kociński
 
- prosi o zwrócenie się do Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie pobocza przy szkole, przy boisku w miejscowości Bladowo. Pracownicy Zarządu Dróg Wojewódzkich, aby zabezpieczyć to pobocze wyrzucili tam kilka takich dużych kamieni i wygląda to strasznie. Wszyscy są w tej miejscowości załamani i oburzeni. Prosi o usunięcie tych kamieni i zabezpieczenie tego pobocza w inny sposób. Alternatywą dla kamieni według pana Dyrektora jest wykopanie tam rowu. Myślę, że można się tam dogadać. Albo polbruk albo jakieś inne słupki, cokolwiek zrobić. To jest pierwsza miejscowość za Tucholą i wygląda to naprawdę tragicznie; 
- druga interpelacja pochodzi od mieszkańców osiedla Czarna Droga, którzy proszą o zwrócenie się do PCC Arriva w sprawie pociągów, które stacjonują tam na torowisku i te pociągi nie wiadomo dlaczego, ale przez całą noc są włączone i zakłócają spokój, ciszę nocną tym ludziom, którzy tam mieszkają, niejednokrotnie mają małe dzieci. Trzeba się tam zwrócić, żeby coś z tym zrobić;
-  prosi o wspomożenie Zarządu Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych w Tucholi, który zwraca się z prośbą o dofinansowanie zakupu ubrań dla tej jednostki. 10 maja straż pożarna z Rzepicznej obchodzi 70-lecie swojej działalności i jest to dobrą okazją, żeby docenić pracę nie tylko strażaków z tej jednostki, ale całego OSP. Wiemy ile ci strażacy robią dla nas i na ręce pana Przewodniczącego złożył takie pismo; 
-  następna interpelacja związana jest z poprzednią sesją. Zgłaszał potrzebę dofinansowana ogrzewania świetlicy wiejskiej przez stowarzyszenie Blask. Z tego co wie pismo zostało przez stowarzyszenie Blask złożone do pana Rzepińskiego. Chciałby zapytać jakie są efekty tego pisma. W odpowiedziach na interpelacje  jest napisane, że odpowiedź otrzymał na sesji. Chyba chodzi o to, że mieli złożyć to pismo. W takim razie chciałby się dowiedzieć czy są jakieś efekty tego wniosku;
-  czy pan Przewodniczący przewiduje dzisiaj na sesji odtworzenie tego materiału z Radia Weekend dotyczącego pana Wicestarosty, ponieważ niejako został na ostatniej sesji podejrzany o kłamstwo, że przedstawia nieprawdziwe informacje. Dlatego chciałby zapytać czy pan Przewodniczący przewiduje takie odtworzenie nagrania;
 
Radna Aleksandra Kabat 
-  zapytała czy prezes spółki „Szpital Tucholski” przedstawił sprawozdanie finansowe za 2007. Z przepisów jakie obowiązują wynika, że raczej powinien już to sprawozdanie złożyć. Chciałaby zapytać, ponieważ jest to bardzo istotna sprawa dla wszystkich mieszkańców powiatu. Jakim wynikiem finansowym zakończył się rok finansowy 2007, czy stratą czy zyskiem?
-  prosiła, nie wie czy na ostatniej sesji czy na poprzedniej o to aby Zarząd Dróg Powiatowych informował radnych z poszczególnych gmin o zadaniach bieżących, które ustalają z poszczególnymi wójtami. Czy Zarząd Dróg wypracował już jakiś sposób, żeby radnych o tym informować, czy nie; 
-  ma nieoficjalne informacje, że w Radzie prawdopodobnie jednak funkcjonują dwa kluby, a nie trzy. Chciałaby, aby pan Przewodniczący albo zdementował, albo nie. Chodzi mi o taką jasną informację, bo ludzie pytają, a ja nie wie co odpowiadać. Według ostatnich informacji, które pan Przewodniczący udzielił to działają trzy kluby. Chciałaby, aby pan Przewodniczący to wyjaśnił.
 
Radna Dorota Gromowska
 
-  jakimi kryteriami sugerował się Zarząd Powiatu wyłączając z planu inwestycyjnego drogę Iwiec – Wełpin. Przypomniała, że inwestycja ta jako jedyna z niewielu przygotowana jest do procesu inwestycyjnego i jest to inwestycja ważna dla dwóch gmin naszego powiatu, tj. Cekcyna i Lubiewa;
-   proszę o wyjaśnienie zasad, jakimi Zarząd Powiatu kieruje się w rozpatrywaniu i dofinansowaniu wniosków rozpatrywanych poza konkursami dla organizacji pozarządowych, w związku z nie dofinansowaniem zadań jednej z organizacji pozarządowych (chodzi o konkurs Lokalnej Grupy Działania);

Radna Danuta Tyda
 
-   zgłosiła nierówne pobocze drogi powiatowej w Przymuszenie;
-   nierówne pobocze oraz miejscami zarwana jezdnia na drodze powiatowej w Piastoszynie;
-   drogi powiatowe gruntowe (Żalno - Bladowo oraz Jeleńcz – Tuchola) – prośba, aby przynajmniej raz na jakiś czas je równać.
-   lądowisko dla helikopterów medycznych w Kęsowie. W jakim zakresie Powiat wykonuje swoje obowiązki jeśli chodzi o zakres odpowiedzialności za ratownictwo medyczne? Odpowiedzialność za utrzymanie tego miejsca powinna rozkładać się między Gminę i Powiat. Czy Powiat mógłby partycypować w kosztach utwardzenia tego terenu ?


Radna Krystyna Koczwara
-   kilkakrotnie pytała o chodniki i ścieżki rowerowe. Odpowiedzi otrzymała, ale mało konkretne. Podobno jest już projekt przebudowy ulicy Bydgoskiej. Prosi o informację na temat rozwiązań jakie są już zaprojektowane, lub jakie się planuje zaprojektować, aby poprawić bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego, w tym szczególnie pieszych. 
-   Kolejna interpelacja Pani Radnej dotyczy budowy obwodnicy Tucholi. Zgłosili się do niej mieszkańcy ul. Głównej i Rudzkiego Mostu z prośbą o budowę obwodnicy dla wszystkich mieszkańców, tak aby zmniejszyć natężenie ruchu . Zwrócili oni uwagę na brak rozwiązań komunikacyjnych dotyczących między innymi braku parkingów. Pani Radna zaproponowała dla znalezienia najlepszego rozwiązania odbycie wspólnej debaty Rady Miejskiej i Rady Powiatu na te tematy.
 
Radny Antoni Lewandowski
 
-  co jest dalej z promem. Z funkcjonowaniem tego promu były jakieś tam zawirowania, czy sprawa jest wyjaśniona i prom już działa;
-   chodnik na ul. Wojska Polskiego, to jest naprzeciwko szkoły, tam się chodnik zapadł gdzieś około 2 metrów i prosi, żeby to zostało tam naprawione. To jest chodnik powiatowy; 
 
Wiceprzewodniczący Rady Zbigniew Grugel 
-  na ulicy powiatowej ul. Głównej 71 przy posesji pana Adama Korthasa utworzyło się takie lokalne obniżenie. I zbiera się tam woda, niestety przejeżdżające tam pojazdy wychlapują ją na budynek. Pan Adam zgłaszał się już do wielu instytucji i jak do tej pory nikt nie był w stanie mu w tym pomóc.
 
Radny Krzysztof Łukaszewicz
 
-  dlaczego nie wszyscy radni dostali wcześniej projekty tych uchwał, które zostały dzisiaj przedstawione do zmiany planu. Bardzo istotne uchwały i warto by było, aby Rada, przynajmniej radni zapoznali się z nią mimo wszystko troszeczkę wcześniej. Na niektórych komisjach między innymi Komisji Rolnictwa radni dostali te projekty. Natomiast na Komisję Zdrowia i Oświaty te projekty nie dotarły. Więc były gotowe i można było je radnym wcześniej rozdać. Chciałbym wiedzieć kto zawinił. Winnym jest Zarząd, czy może w Biurze Rady Powiatu coś nie zagrało. Dobrze by było, aby te projekty dotarły wcześniej; 
-  ma informację od pana Posła Katulskiego, że tak naprawdę, pomimo że Zarząd informował nas, że kontaktował się ze wszystkimi osobami, które mogły by coś w  sprawie technikum leśnego załatwić i ustalić jakiekolwiek spotkania w Ministerstwie. To tak naprawdę nikt się z nim nie kontaktował do teraz kiedy pani Dyrektor Czyżyk poprosiła go o to, żeby takie spotkanie w Ministerstwie z wysokiej rangi urzędnikiem odbyło się i zostało ono bardzo szybko załatwione. Więc dziwi sprawa, że nikt wcześniej z posłem Katulskim, który jest przedstawicielem koalicji rządzącej i ma najwięcej w tym względzie do powiedzenia, nie kontaktował.
 
Radny Michał Mróz 
-  ma pytanie do Zarządu odnośnie punktu 24 z posiedzeń Zarządów. Chciałbym powiedzieć, że dobrą sprawą jest, iż Zarząd dostrzegł potrzeby wspomożenia spółek wodnych. I w tej kwestii chciałbym zapytać. O ile mi wiadomo na terenie powiatu działają bodajże cztery spółki wodne, ale mogę mieć tu nie pełne informacje. W związku z tym chciałby zapytać, w jakim trybie ta pomoc dla spółki w Lubiewie została udzielona. Czy to wynika z uchwalenia budżetu, który jest realizowany, czy został na to napisany prośba, podanie, program. Dlatego pyta o to ponieważ bardzo istotną rzeczą są pieniądze w działalności spółki wodnej. Wie jak ciężko te pieniążki zdobyć. Chociażby na przykład z napisaniem programu na dofinansowanie tego działu z Torunia. To są pieniądze, które tak naprawdę trafiają na konto spółki po rozpoczęciu realizacji pewnych zadań. To jest cykl z czego pamiętam od 60 do 90 dni. Jeżeli spółka na koncie nie ma pieniążków wówczas powstaje podstawowy problem z czego płacić. Jak roboty muszą być zaczęte. Pytanie brzmi czy pozostałe spółki te pieniążki są w ramach tych środków przewidziane w budżecie powiatu, czy też pozostałe spółki mogą ubiegać się na tych samych zasadach na jakich zostały przydzielone pieniążki dla Spółki Wodnej Lubiewo;
 
Radny Andrzej Myszkowski 
-  miałby tylko taką prośbę do pana Starosty, aby na kolejną sesję zaprosił pana Nowakowskiego, aby wyrazić uznanie i podziękować mu za wieloletnią pracę.

metryczka


Wytworzył: Radni Powiatu Tucholskiego (25 kwietnia 2008)
Opublikował: Katarzyna Puczyńska (3 lipca 2008, 12:02:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1234