XVIII sesja Rady Powiatu Tucholskiego

Zapytania i interpelacje Radnych zgłoszone podczas XVIII sesji Rady Powiatu, która odbyła się 19 września 2008 r.

Radna Danuta Tyda
- Pierwszą interpelację kieruje Pana Starosty: Szanowny Panie Starosto! W 2008 roku Gmina Kęsowo w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym w Tucholi realizowała budowę chodników przy drogach powiatowych. W przypadku naszej gminy wykonaliśmy odcinek około 200 metrów wraz z zatoczką autobusową w miejscowości Wieszczyce. Kwota, którą przeznaczyliśmy na realizację tego zadania w 2008 roku została wyczerpana. Na skutek skarg mieszkańców miejscowości Kęsowo, a szczególnie ulicy Chojnickiej, gdzie natężenie ruchu według pomiarów z tego roku wynosi 1164 pojazdów na dobę, zwracam się z prośbą do Pana o wyrażenie zgody na to, by Gmina Kęsowo w ramach robót dodatkowych na chodnikach przy drogach powiatowych wykonała jeszcze w tym roku I część najbardziej potrzebnego odcinka przy ul. Chojnickiej w Kęsowie o długości około 330 metrów bieżących. Szacowany koszt tego przedsięwzięcia nie przekroczy 60 tys. zł, a rozliczenie finansowe może nastąpić w przyszłym roku budżetowym. Jeśli ten zakres zadania zostanie ujęty jako roboty dodatkowe w programie budowy chodników przy drogach powiatowych w 2008 roku nasza gmina może partycypować w kosztach tej budowy do wysokości 50% inwestycji. 
- druga interpelacja dotyczy modernizacji drogi wojewódzkiej 240 w Żalnie. W projekcie modernizacji nie ujęto budowy chodników. O tym jak to jest niebezpieczna droga nie trzeba przypominać przypominać. Chciałaby uzyskać informację, czy powiat może w tej sprawie pomóc mieszkańcom Żalna, ponieważ ruch jest tam bardzo duży, a dzieci wracają poboczem do domu. 
- trzecią interpelację już po raz czwarty zgłasza od mieszkańców Piastoszyna, którzy skarżą się na źle wyremontowaną drogę powiatową w Piastoszynie, gdzie źle zrobione są pobocza, a tak zwany zimny asfalt nie rozwiązuje tego problemu. Bardzo prosi o dopowiedź, gdyż ta sprawa przewija się przez wszystkie sesje.

Radna Dorota Gromowska 
- ma taką prośbę i wniosek, gdyż zbliża się zima. Prosiłaby, aby w ramach remontu jeszcze do końca października wyremontować drogę do Zdrojów, ponieważ na tej drodze widzimy ogromne ubytki w nawierzchni i połamane pobocza. Stwarza to niebezpieczeństwo dla ruchu drogowego jak i dla mieszkańców, rowerzystów i pieszych. Tym bardziej, że na trasie tej, w Zdrojach znajduje się zakład i też stwarza to niebezpieczeństwo dla ruchu drogowego. Z tego co radnej wiadomo w ramach remontu były realizowane inne nawierzchnie na terenie naszego powiatu. Chciałaby poprosić raz jeszcze, aby do sezonu zimowego naprawić tę nawierzchnię, gdyż naprawdę stwarza to duże zagrożenie.

Radna Krystyna Koczwara 
- prosi o przekazanie do Zarządu Dróg Wojewódzkich problemu zgłaszanego przez mieszkańców Rudzkiego Mostu dotyczącego powstających po opadach deszczu potężnych kałuż wody w okolicach zatok autobusowych. Jest to dla mieszkańców bardzo uciążliwe zwłaszcza w zbliżającym się okresie jesiennym. W okresie zimowym te kałuże będą zamarzać więc staną się niebezpieczne także dla kierowców. Interpelację radna przekazuje ze zdjęciami. Kałuża jest mała ale można sobie wyobrazić jaka może być po ulewie.
- druga sprawa jest sprawą do policji w Tucholi o wzmożoną kontrolę motocyklistów pędzących ul. Świecką, zwłaszcza w sobotnie wieczory. Motocyklistów trudno uchwycić wzrokiem, a droga jest prosta i pozwala na rozwijanie dużych prędkości.

Radny Andrzej  Pruszak
- chciałby zgłosić interpelację w sprawie ustawienia słupków przy drodze Wielkie Gacno-Śliwice, ponieważ poprawi to znacznie bezpieczeństwo. Jest tam bardzo dużo zakrętów. Tę interpelację zgłaszał chyba 2 lata temu i otrzymał odpowiedź, że te słupki zostaną ustawione w sezonie letnim, ale to było chyba w ubiegłym roku. Dlatego ponawia tę sprawę.

Radny Wojciech Kociński
- proszę pana Starostę o uhonorowanie nagrodami trzech młodych sportowców naszego powiatu to jest Dominika Grzelak dwukrotnie drugi raz z rzędu zdobyła I miejsce w Polsce i dwukrotnie też drugi raz z rzędu wygrała swoją konkurencję rzut piłeczką palantową w ośmiomeczu lekkoatletycznym. Drugą osobą jest Grzegorz Narloch, który na tych samych zawodach ogólnopolskich, czyli można powiedzieć mistrzostwach Polski w tej kategorii wiekowej ze szkoły podstawowej z Lińska zajął II miejsce w skoku w dal. A trzecią osobą, o uhonorowanie której prosiłby radny jest Szymon Woźniak uczeń naszego Gimnazjum Powiatowego, który zajął IV miejsce w mistrzostwach Europy na mini żużlu. Z tego co się radny dowiedział zdał licencję na prawdziwego dużego żużlowca. 
- chciałby prosić, wnioskować o powołanie młodzieżowej rady powiatu tucholskiego na bazie samorządów szkolnych szkół powiatowych, ponieważ od dłuższego czasu jest już w kontakcie z tymi młodymi ludźmi wie, że jest taka potrzeba i jeżeli była by taka możliwość to prosiłby o udzielenie takiej zgody i plenipotencji, żeby zająć się powoływaniem i organizacją tej rady. Oczywiście będzie tu pracował z Wydziałem Edukacji i Komisją Edukacji.

Radna Aleksandra Kabat
- dostępność do lekarzy specjalistów. Jest to ciąg dalszy interpelacji z poprzedniej sesji. Na stronie 75 jest odpowiedź na interpelację, ale chciałaby się jeszcze dowiedzieć, ponieważ tutaj w tej odpowiedzi jest tak, że na dzień przekazania odpowiedzi został wyczerpany limit przyjęć na rok 2008 jaki był ustalony dla poradni neurologicznej i że narodowy fundusz zobowiązał się do renegocjacji limitów przyjęć, jednak na chwilę obecną brak jakichkolwiek informacji w tej sprawie. Chciała zapytać, ponieważ tą odpowiedź otrzymała jakiś miesiąc temu, czy ewentualnie coś zmieniło się w tej sprawie. Jeżeli trwają renegocjacje to być może będzie pozytywna wiadomość i bardzo prosi o uzyskanie takiej odpowiedzi. 
- jeżeli chodzi tutaj o pozyskanie nowych lekarzy specjalistów to odpowiedz jest następująca, że z uwagi na ogólnokrajowe problemy w tym zakresie jest to bardzo trudne. To słyszymy w mediach bardzo często. Też to mówiłam zgłaszając tą interpelację na poprzedniej sesji. Nie mniej jednak chciałabym się dowiedzieć jakie zostały poczynione starania i czy dają one jakiś rezultat, bo taką odpowiedz zna z mediów.

Radny Marek Sass
- pierwsza kwestia czy zgodnie z tą realizacją zdań drogowych powiatowych, którą tu otrzymaliśmy, czy można określić terminy planowanych prac na drogach powiatowych w Gminie Gostycyn, bo też składałem interpelację swego czasu na odcinku Wielka Klonia - Gostycyn, jeszcze jest Mała Klonia -  Bagienica i Bagienica -Pruszcz. To się jakby w czasie odwleka, czy jest możliwe, aby te terminy zostały bliżej określone. 
- druga kwestia dotyczy sprawy przywrócenia połączeń PKS na linii miejscowości Mała Klonia. Tutaj z panem radnym Michałem Mrozem byliśmy w kontakcie z panem Wicestarostą Zaborowskim jak ta sprawa wygląda, czy coś tam drgnęło w tej sprawie. 
- trzecia kwestia dotyczy interpelacji, którą radny składał swego czasu i pan Mróz, czyli postawienia drogowskazu z nazwą miejscowości Przyrowa. Chodziło o Karczewo, żeby tam to się pojawiło i na odbiciu w Wieszczycach, bo tam są drogowskazy na Wieszczyce natomiast nie ma kierunkowskazu na miejscowość Przyrowa, która po drodze jest położona. 

Radna Małgorzata Oller
- zapytanie. Prasa podała informację, że samorząd województwa zamierza wyemitować obligacje na kwotę 700 mln zł z przeznaczeniem na remonty i modernizację dróg wojewódzkich, jednocześnie podano też informację, że będą się odbywać konsultacje z wójtami, burmistrzami, prezydentami w tym zakresie. Podano też informację, że drogi podzielono na trzy kategorie w zależności od ważności. Pytanie do pana Starosty czy coś wiadomo na temat podziału tych środków, jak to się ma do naszego powiatu i do naszej obwodnicy. 

Radny Antoni Lewandowski
- na ul. Witosa w Lubiewie w kierunku miejscowości Bruchniewo naprzeciwko przystanku, a to jest przy zakładzie budowlanym pana Pilarskiego powstało takie niebezpieczne wgłębienie na drodze;
- prosi o usunięcia zakrzaczenia na poboczu drogi z Lubiewa w kierunku Minikowa to jest na skrzyżowaniu drogi z Klonowa. Tam część zakrzaczenia została usunięta nie wie dlaczego pozostała część nie została usunięta: 
- usuniecie zakrzaczenia w kierunku z Lubiewa na Lubiewice tam już te krzaki wychodzą na drogę i to jest niebezpieczeństwo na łukach drogi;
- usunięcie zakrzaczenia w kierunku Janiej Góry naprzeciwko leśniczówki. Tam są akacje, które mają kolce i to jest niebezpieczne, kierowcy niestety zjeżdżają, a jest to na łuku drogi i stwarza to niebezpieczeństwo zderzenia się dwóch pojazdów. 
- usunięcie zakrzaczenia z kierunku Lubiewa na Klonowo przy jeziorze Jeziorki. Na zakręcie krzaki również już wyszły poza linię drogową. Są na jezdni.
- ma zapytanie. W kierunku miejscowości Sucha asfalt powinien być posypany gryzem. Było to zaplanowane w tym roku do dnia dzisiejszego nie jest to jeszcze zrealizowane. Radny chciałby wiedzieć czy zostanie to zrealizowane w tym roku, czy będzie to przesunięte na rok 2009. 
- również miałby prośbę do drogowców o przeglądnięcie drzew - topoli w na odcinku drogi Lubiewo - Bysław. Tym topolom się przyglądał i to widać nawet gołym okiem jak się jedzie samochodem, tylko trochę trzeba zwolnić, że część tych topól ma podgnite korzenie. Przy jesiennych wiatrach może to przyczynić się do przewrócenia tych drzew. One mają już swój wiek dlatego one obumierają. Prosiłby, żeby drogowcy się przejrzeli te drzewa, żeby były one tam usunięte. Teraz, kiedy były te wichury część z tych drzew się przewróciła tylko szczęście, że się nie przewróciły na drogę tylko na pole. 
- chciałby, aby drogowcy się przyjrzeli i może w tej kwestii coś zadecydowali zjazd z Bysławia na Lubiewo przy starej szkole. Przy projektowaniu tej drogi wojewódzkiej zlikwidowano ten zjazd stary i teraz, gdy jadą dwa duże samochody jeden w kierunku Lubiewa drugi z kierunku Tucholi, nie mogą się po prosu wyminąć na tym zakręcie obok starej szkoły, bo tam nie widać jest tam zakręt 90o. Prośba żeby drogowcy to zweryfikowali. Może zrobić tam drogę  jednokierunkową, a inną drogą zrobić wyjazd bo naprawdę tam jest niebezpieczeństwo szczególnie przy tych dużych samochodach, a nawet przy osobówkach. Może tam dojść do kolizji. 
- realizacja zadań powiatowych ta informacja, którą radni otrzymali jest niepełna o jeden punkt - informację z gminy Lubiewo. Szczególnie porozumienia przy budowie dróg, przy budowie chodników. Prosiłby o uzupełnienie tej informacji. 

metryczka


Wytworzył: Radni Powiatu Tucholskiego (19 września 2008)
Opublikował: Katarzyna Puczyńska (24 września 2008, 13:06:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1352