XXII sesja Rady Powiatu Tucholskiego

Zapytania i interpelacje Radnych zgłoszone podczas XXII sesji Rady Powiatu, która odbyła się 19 grudnia 2008 r.

Radny Wojciech Kociński
- na ostatniej Komisji Oświaty wywiązała się taka dyskusja dotycząca nagród dla wyróżniających się osób z terenu powiatu tucholskiego i rozmawialiśmy na temat jak te nagrody powinny wyglądać. Padły głosy, że nagrody książkowe są w pełni satysfakcjonujące, że jest to dobre, że są takie nagrody przyznawane. Zgłosiłem swoją propozycję, żeby dostosować te nagrody do osób, które je otrzymują, czyli tak jak zgłosiłem tą interpelację chodziło o sportowców, żeby ufundowywać im nagrody związane z ich dziedziną. Na tej komisji pan Starosta Zaborowski powiedział, że te książki, które zostały ufundowane dla tych sportowców zostały im przyznane. W którymś tam punkcie zapytałem, czy te książki były ufundowane, zapytałem czy zostały one przyznane i pan powiedział: tak zostały przyznane. Ma zresztą świadków, członków tej komisji, że pan Wicestarosta to powiedział. Chciałby usłyszeć. Nie wie czy wszyscy słyszeli członkowie z klubu radnego Andrzej Pruszak i Danuta Tyda słyszeli potwierdzenie, bo siedzieli najbliżej. Pan Wicestarosta powiedział, że te nagrody zostały przyznane. Radny czyta swoją interpelację. Interpelacja była taka, żeby przyznać Dominice Grzelak, która zajęła dwa razy pierwsze miejsce w Polsce i dwa razy na międzynarodowym mitingu, gdzie było  8 państw w Paryżu pierwsze miejsce oraz Grzegorzowi Narlochowi, który zajął II miejsce na mistrzostwach w skoku w dal oraz Szymonowi Woźniakowi, który zajął IV miejsce w Europie w mini żużlu, żeby przyznać im nagrody, żeby ich uhonorować. Interpelacja była zgłoszona 19 września dnia 3 października radny otrzymał odpowiedź „w odpowiedzi na interpelację zgłoszoną przez pana podczas XVIII sesji Rady Powiatu w dniu 19 września 2008 r. w sprawie uhonorowania nagrodami trzech młodych sportowców naszego powiatu informujemy, że Dominice Grzelak i Grzegorzowi Narlochowi ufundowane zostaną nagrody książkowe wraz z gratulacjami. Natomiast Szymon Woźniak został już uhonorowany przez Powiat Tucholski nagrodą pieniężną”. Dalej kontynuując rozmawialiśmy o tym na komisji pan Starosta na moje pytanie odpowiedział „tak te nagrody zostały przyznane”, książki zostały przyznane, a więc oczekiwałem teraz potwierdzenia tego. Niestety Pan Starosta nie chce zabrać głosu, a więc przedstawia Państwu następujący fakt. Skontaktowaliśmy się z Grzegorzem Narlochem i Dominiką Grzelak i oni dotychczas nie otrzymali tych książek. Jest radnemu wstyd, jest po prostu zażenowany zaistniałą sytuacją, bo te osoby przeczytały po interpelacji, że była taka propozycja. Przeczytały w gazecie i mama jednego z tych dzieci powiedziała, że słyszała, że miała być taka nagroda przyznana. Do dnia dzisiejszego nic się nie zmieniło. Minęły dwa miesiące, ale sam fakt, że pan Wicestarosta Zaborowski potwierdził mi na komisji, że te nagrody zostały przyznane. Nie wie czy problem jest w tym, że wniosek zgłosił radny Kociński, czy w czym jest problem. Podobną sytuację mieliśmy przy balkonach najpierw nie można było ich zrobić. Nie wiem może będę powstrzymywał się od interpelacji, bo za chwilę  okaże się, że moje propozycje, które na dzień dzisiejszy są nie dobre za pół roku stają się dobre może dlatego, że radny je zgłasza, nie wie, ale chodzi o sam fakt, dlaczego do dzisiaj te nagrody nie zostały przyznane i dlaczego pan Starosta na komisji okłamał radnego w tej kwestii.

Radna Aleksandra Kabat
- swego czasu zgłaszała interpelację w sprawie wykonania dodatkowego przejścia dla pieszych w miejscowości Bysław na wysokości sklepu Pani Glazik to jest przy tej głównej 240. Radna pozyskała od właścicielki sklepu taką informację, że sprawa ta nie została dokończona. Prawdopodobnie pojawił się ktoś z Zarządu Dróg Wojewódzkich i badał tą sprawę powiedział, że będzie to jeszcze konsultowane ze społeczeństwem, ale na tym etapie ta sprawa się zakończyła. Taki ma przekaz od mieszkańców. Bardzo prosi o sprawdzenie tego i ewentualnie o załatwienie tego i poinformowanie tych państwa, a także radnej jak to było do końca załatwione, bo być może, że jest; 
- przy drodze powiatowej w Bysławiu wyjeżdżając w kierunku do Lubiewa  przy gospodarstwie pana Muchowskiego brak jest odwodnienia. Każdorazowo po deszczach ci państwo mają regularnie zachlapane budynki, a trzeba przyznać, że stan budynków jest taki, że można się pochwalić i nie dziwię się, że denerwują się tym. Ponadto ciężko jest w tym czasie przejść chodnikiem. Bardzo proszę, żeby Zarząd sprawdził to i ewentualnie dokonał odwodnienia prosi o sprawdzenie tego; 
- I jeszcze z zakresu dróg. Co prawda mamy jeszcze jesień tak się składa, że nie ma jeszcze zimy i warunki drogowe są dobre, ale było kilka dni, że było ślisko. Mieszkańcy Gminy Śliwice czyli z gminy najbardziej oddalonej od Tucholi skarżyli się, że właśnie w tych dniach miały miejsce wypadki. Radna już nie pamięta, w których miejscach, ale można to sprawdzić. Niestety mówią, że piaskarki wyjechały dopiero, gdy miały już miejsce wypadki po godzinie 8.  Radna przekazuje informacje, jakie uzyskała i pyta, czy te piaskarki nie powinny wyjechać wcześniej, a ponad to też mieszkańcy mówią, że najbardziej ślisko jest przy przejazdach kolejowych, których tam jest bardzo dużo. Dlatego bardzo prosi, żeby ZDP sprawdziło i ewentualnie zmieniło swoją organizację pracy. 
- może to już po raz kolejny tak na zmianę z panem Mrozem, sprawa dotyczy poradni specjalistycznej. Ciąg dalszy przychodni specjalistycznych, a może brak dalszego ciągu, przynajmniej z perspektywy radnej, z perspektywy mieszkańców, pacjentów, którzy do radnej to wnosili. Dzisiaj, żeby to jeszcze sprawdzić nie mówić tu rzeczy nieprawdziwych radna zatelefonowała do poradni specjalistycznej neurologicznej. Uzyskała następującą odpowiedź, że jeżeli ktoś chce się zarejestrować do neurologa po raz pierwszy to może być zarejestrowany na miesiąc czerwiec. Natomiast, gdy ktoś posiada już kartę, czyli kiedyś już był, na grudzień 2009, czyli za rok. Takie są fakty. Tym razem już radna nie pyta jak można i kiedy można. Tylko pyta dlaczego tak jest. Tutaj radna posłuży się wypowiedzią pana Łukaszewicza, chciałaby po prostu jakieś pisma jak to się rejestruje, dlaczego tak jest, jak jest w innych powiatach. To, że jest taka sytuacja w kraju, to tutaj czyta radna w materiałach na sesję. Tam się odpowiada panu Mrozowi na temat poradni kardiologicznej. To my wiemy, ale to nas nie zadowala, a pacjentów już w ogóle. Dlatego proszę o konkrety, pisma, niech w końcu spółka się zajmie poradniami specjalistycznymi, bo tak to być nie może. Chciałaby tu jeszcze powiedzieć tyle. Co mają zrobić pacjenci, których nie stać na zapłacenie prywatnie u specjalisty 70 zł. Jak długo mają czekać. My tutaj mówimy o dostosowaniu szpitala, a co my mamy mówić tym ludziom, którzy czekają. O czym, że my tutaj głosujemy za milionami na szpital? To jest jedna sprawa. Jeżeli chodzi o szpital jeszcze dzisiaj przejechała sobie ulicą Nowodworskiego wejście do szpitala. Obdrapany tynk, spadający tynk, czy naprawdę nie mamy pieniędzy, żeby to odnowić? Wizytówka po prostu jest fatalna. Ostatnio często tam bywała i już to zauważyła, jeżeli chodzi o poradnię chirurgiczną i tam, gdzie jest rentgen stoi kilka krzeseł są ławki nie ma gdzie usiąść, tam jest tłum ludzi, ludzi ze schorzeniami. Chodzą pracownicy w białych kitlach i to im nie przeszkadza. Dlatego radna nie wie, wydaje się, że takie środki na krzesła, na jakieś ławki z oparciem powinny być, ale nie ma takich środków.

Wiceprzewodniczący Rady Zbigniew Grugel 
- Pan Starosta na dzisiejszej sesji wspomniał już o obwodnicy, ale też chciałbym do niej nawiązać. Już nie mówiąc o stowarzyszeniu SOS i działaniu tego stowarzyszenia w ogóle w tej chwili mocne działania podjął również pan Radny Województwa Andrzej Kobiak i tak w naszych materiałach czyta, że został przyjęty do realizacji I etap, dalej czyta, że możliwe będzie również realizowanie II etapu.  I tak szczerze mówiąc niewiele wie co to jest ten I etap, skąd dokąd? Na czym ma on polegać? Co to jest II etap. Myśli, że więcej konkretnych informacji by się przydało wszystkim nam radnym. Tym bardziej, że co chwilę znajduje taki tekst, że to radni mają się nad tym zastanowić, ile będą chcieli za to zapłacić albo dopłacić.  Radny nie bardzo wie, gdzie te pieniądze w budżecie są przewidziane, a czyta, że został przyjęty do realizacji I etap więc przez kogo, ile on ma kosztować, jak on ma wyglądać, kiedy ma się zacząć, kiedy ma się skończyć? Nic nie wiadomo na ten temat. By prosił pana Starostę o taką bardziej rzetelną, pełniejszą informację, bo ona nam wszystkim radnym jest potrzebna.

Radny Andrzej Myszkowski 
- ma taką prośbę do pana Przewodniczącego, aby materiały na sesję dostarczane były zgodnie ze statutem na 7 dni przed obradami sesji, bo na ostatniej komisji Polityki Społecznej i Zdrowia była taka sytuacja, że część radnych w ogóle nie miała materiałów, Radny dostał dwie godziny przed posiedzeniem komisji, jedna radna nie dostała zaproszenia na komisję, więc nie wiedziała, że się odbędzie. Dlatego bardzo by prosił, żeby więcej takich sytuacji nie było. Jednocześnie by prosił, żeby usprawiedliwić nieobecność radnych, którzy na komisję nie dotarli z uwagi na to, że nie wiedzieli, że w tym dniu i o tej godzinie komisja się odbędzie.

Radny Krzysztof Łukaszewicz
- przy tej okazji miałby pytanie do pana prawnika, czy tak naprawdę sesja odbywa się prawomocnie, bo czytał sobie w statucie w paragrafie 14 ustęp 3, że materiały na sesję, których przedmiotem jest uchwalenie budżetu powiatu oraz rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu, doręcza się radnym co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem sesji, więc ma takie pytanie do pana radcy czy te obrady w ogóle są prawomocne dzisiaj.

metryczka


Wytworzył: Radni Powiatu Tucholskiego (19 grudnia 2008)
Opublikował: Katarzyna Puczyńska (4 marca 2009, 10:50:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1157