XXXII sesja Rady Powiatu Tucholskiego

Zapytania i interpelacje Radnych zgłoszone podczas XXXII sesji Rady Powiatu,
która odbyła się 27 listopada 2009 r.


Radny Andrzej Myszkowski
  • analizując materiały sesyjne zwrócił uwagę na punkt pod tytułem gospodarka odpadami. W chwili obecnej wysypisko w Bysławku jest w 96 % zapełnione, a wysypisko w Gostycynie ma być zamknięte. Jaki na dzisiaj jest stan w zakresie zagospodarowania odpadów i czy Starostwo opracowało plan na lata następne w tym zakresie ?

Wiceprzewodniczący Rady Zbigniew Grugel
  • interpelacja i prośba do pana Starosty, aby wystąpił do zarządcy drogi 240. To nie jest rzecz nowa. Trzecią kadencję już o tym się mówi. Nawiązuje do wypowiedzi pana Andrzeja Pruszaka z poprzedniej sesji. Wizja obwodnicy oddaliła się już poza horyzont widzenia czasowego, dlatego trzeba uporządkować trasę 240 jako przelot przez miasto. Obecna  organizacja ruchu na tej trasie sprzyja pojazdom przejeżdżającym przez Tucholę. Powoduje, że przejazd przez Tucholę jest co prawda wolny, ale płynny. Znakomicie paraliżuje to samo poruszanie się w mieście. Jak się zderzy pojazd z pojazdem to osoby w nich siedzące mają szansę. Najbardziej widzi jak to doskwiera przechodniom. Są sytuacje takie, że jeśli z prawej strony się pieszego puści a z lewej się nie puści to ludzie się gromadzą na środku jezdni. Tak nie powinno być. To są matki z wózkiem. Wózek się mieści, matka się nie mieści, albo drugie dziecko puści wózek i stoi obok. To jest strach w oczach. Tylko czekać kiedy pojawi się autentycznie zagrożenie, ofiary. Pragnę zwrócił uwagę, że o wiele mniejsze miasto jak Czersk od lat ma uregulowaną tą sytuację. W kilku miejscach są światła. One spowalniają ruch, ale czynią również to, że powstaje ruch falowy. Teraz ruch jest ciągły, monotonny. Nie można się włączyć do ruchu. Samochody stoją już nie tylko pod szpitalem, ale również pod BGŻ. To jest również paraliż miasta. Wiele uliczek w Tucholi jest uliczkami jednokierunkowymi. Zatem my jako mieszkańcy jeździmy jak niemądrzy w kółko, jak te myszki zamknięte w klatce i staramy się objechać miasto, żeby włączyć się do ruchu. Nie wie jakie parametry muszą być spełnione. Czy tych tysięcy pojazdów jest na dobę za mało, ale myśli, że nawet jeśli jest ich za mało według obowiązujących parametrów to jest jeszcze jakaś logika, która powinna nakazywać, że trzeba postawić światła, po to, aby ułatwić życie mieszkańcom, a nie tylko ułatwić przejazd przez Tucholę. To jest nieuczciwe. Dzisiaj preferowani są ci, którzy przejeżdżają przez miasto, a nie ci, którzy w mieście żyją. To nie jest droga niestety powiatowa, ale bardzo gorąco prosi pana Starostę, aby wystąpił z takim żądaniem, aby sprawa ta została unormowana, tym bardziej, że ta regulacja będzie wykonana na wiele lat, zanim powstanie rozwiązanie problemów w postaci obwodnicy miasta.

Radna Aleksandra Kabat
  • mieszkańcy sołectwa Minikowo zgłaszają sprawę budowy chodnika. Twierdzą, że Zarząd Dróg Powiatowych obiecał im realizację tej inwestycji, natomiast na dzień dzisiejszy twierdzą, że mają informację, że brak jest środków. Prosi o wyjaśnienie.
Radny Wojciech Kociński
  • zapytał pana Wicestarostę Tucholskiego co z Orlikiem. Czy jest już rozwiązana sprawa odwodnienia, czy zostały poczynione jakiekolwiek przedsięwzięcia? Przypomniał, aby zabezpieczyć na przyszły rok pieniążki na uzupełnienie granulatu i na konserwację tego obiektu. To jest dwukrotna konserwacja. Powinno się to robić na wiosnę i na zimę.
  • zwrócił uwagę na małą dostępność porad psychologicznych dla dorosłych na terenie naszego powiatu. Na ostatniej Komisji rozmawialiśmy na ten temat. Poprosił pana Starostę o to, aby taką dostępność zwiększyć, może poprzez PCPR, Ośrodek Wsparcia lub szpital.

metryczka


Wytworzył: Radni Powiatu Tucholskiego (27 listopada 2009)
Opublikował: Katarzyna Puczyńska (4 lutego 2010, 09:33:45)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Puczyńska (4 lutego 2010, 11:45:06)
Zmieniono: Zapytania i interpelacje Radnych zgłoszone podczas XXVIII sesji Rady Powiatu, która odbyła się 25 czerwca 2009 r.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1260