XXX sesja Rady Powiatu Tucholskiego


Zapytania i interpelacje Radnych zgłoszone podczas XXX sesji Rady Powiatu,
która odbyła się 22 września 2009 r.


 
Radny Wojciech Kociński
 • mieszkańcy Stobna i Komorzy proszą o wycięcie krzaków przy drodze powiatowej Stobno – Komorza. Osobiście tego nie widział, ale relacja jest taka, że jest tam prawie tunel z krzaków. Prosi o interwencję;
 • druga interpelacja dotyczy interpelacji z poprzedniej sesji i odpowiedzi na tą interpelację dotyczącą odwodnienia i pozostałych wykazanych usterek na boisku Orlik. Dostał odpowiedź, którą podpisał pan Wicestarosta, że zostały one zgłoszone do wykonawcy, a w sprawie odwodnienia, nie stwierdzono wad w funkcjonowaniu systemu odprowadzającego wodę opadową. Przy wystąpieniu bardzo obfitych opadów musi upłynąć pewien czas zanim cała woda zdąży odpłynąć z boiska. Albo boisko, albo odwodnienie jest źle zrobione. Pozwolił sobie po ostatnim deszczu zrobić zdjęcia, które pozwolą udowodnić, że coś jest nie tak. Zdjęcia zostały zrobione mniej więcej o tej samej godzinie na Orliku gminnym, który jest w trakcie budowy i na Orliku powiatowym. Według niego studzienka chłonna, która znajduje się na parkingu, który został tutaj zrobiony po otwarciu Orlika, nie nadąża odbierać wody. Kiedy woda spływa z boiska ta studzienka wybija woda, która spływa na ul. Pocztową. Dopóki nie spłynie woda ze studzienki, nie spływa woda z boiska, kiedy wypłynie ta woda na boisku jest  sucho. Nie zgadza się ze stwierdzeniem, że nie stwierdzono wad w systemie odprowadzającym wody opadowe. Zbliża się jesień i jak wiadomo jest to pora deszczowa w naszym klimacie i boisko nie będzie się nadawało do gry, a chyba chodzi nam o to, żeby  ono służyło wszystkim;
 • zapytał jak będzie wyglądała sprawa funkcjonowania Orlika podczas zimowych  miesięcy, bo z tego co wiem kończy się umowa pracownika zajmującego się Orlikiem. Umowa jest do listopada. Czy w miesiącach zimowych będzie czynny Orlik i czy ta umowa zostanie na dalsze miesiące przedłużona ?
 
Radna Dorota Gromowska
 • wnosi o dokończenie remontu w Zdrojach,
 • prosi o ponowne zgłoszenie do RPO projektów dróg, które nie przeszły weryfikacji formalnej, jeżeli jest taka potrzeba, że samorządy gminne mają włączyć się w przygotowanie tych wniosków to służymy pomocą;
 • wnosi o przeprowadzenie spotkania z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych dotyczącego konserwacji cieków podstawowych. Rolnicy i nie tylko narzekają, bo na terenie naszej gminy kompletnie na takich obiektach nie prowadzi się konserwacji. Jest to duży problem. Dobrze byłoby zrobić takie spotkanie również z udziałem przedstawicieli gmin i starostwa i zaprosić kierownika WZMiUW, żeby wyjaśnili harmonogram prac i zadań co do utrzymania tych cieków;
 
Radna Aleksandra Kabat
 • interpelacja w sprawie ścieków płynących przy naszym budynku powiatowym, gdzie mieściła się szkoła w Kamienicy. Wiosną tego roku śledziliśmy na łamach tygodnika artykuł na ten temat. Były w tej sprawie podjęte interwencje. Nic się nie zmieniło i ścieki płyną dalej. Zapytała czy w ramach zadań z zakresu ochrony środowiska zrobiliśmy wszystko w tym temacie. Ponadto jako właściciel budynku, który mamy zamiar sprzedać, zgłaszamy interwencję do Wójta Gminy Gostycyn, jeżeli nie należy to do naszych zadań ?
 • podjęła sprawę melioracji i spółek wodnych. Jeżeli odbędzie się spotkanie prosi o zaproszenie pani dyrektor Urzędu Pracy, ponieważ spółki wodne otrzymały informację, że być może będą musiały zwracać środki za pracowników sezonowych, którzy prowadzili konserwację w spółkach wodnych, a na których otrzymali mniejszą dotację na jednego pracownika niż np. urzędy gmin. Spółki wodne otrzymały informacje, że wynika to z tego, że rolnictwo już i tak otrzymuje dotacje z Unii Europejskiej więc może być tak, że za jakiś czas spółki będą to dofinansowanie musieli zwracać. Odbiło się to echem, miała telefony dlaczego oni dostają niższe dofinansowanie. Dodatkowo w tej chwili sytuacja jest taka, że spółki obawiają się przyjmować pracowników, bo istnieje zagrożenie zwrotu. Z tego co wiemy priorytet Ministerstwa Rolnictwa jest taki, aby środki płynęły na melioracje. Jesteśmy bardzo zaskoczeni taką informacją z Urzędu Pracy;
 
Radny Andrzej Pruszak 
 • mieszkańcy ulicy Świeckiej w Śliwicach wnioskują o wybudowanie chodnika po prawej stronie,
 • kolejna interpelacja dotyczy odkrzaczenia poboczy przy drodze Rosochatka – Śliwice. Droga ta była odkrzaczona wiosną, ale krzaki znów odrosły, i trzeba podjąć jakieś działania;
 
Radny Stanisław Kożuch
 • zapytał o ścieżkę ze Śliwic do Lińska i wycięcie drzew z lewej strony, bo rolnicy ubożeją i sprzedają działki, ale na razie są to tereny rolnicze, i wykup gruntu o szerokości metra nie byłby taki drogi. Za rok czy dwa jak działki zostaną sprzedane i zostaną postawione płaty, to będzie gorzej, a droga ta i tak musi być zrobiona, bo jest za wąska. Rowerem do Śliwic nie da się jechać. Drzewa po jednej stronie powinny być zupełnie wycięte. Nie mogą się tam minąć dwa samochody i jeden musi się zatrzymać obowiązkowo nie mówiąc o rowerach i pieszych. U nas jest dużo turystów i jeżdżą oni rowerami;
 
Radna Krystyna Koczwara
 • po spotkaniu w sołectwie Bladowo wnosi o podjęcie skutecznych działań w celu doprowadzenia stanu nawierzchni powiatowej drogi gruntowej 1014C Bladowo – Dworzec Żalno. Istnieje pilna potrzeba naprawy tej nawierzchni, aby w czasie roztopów możliwe było korzystanie z tej drogi przez mieszkańców naszego powiatu, którzy przy tej drodze zamieszkują. Prosi, aby Zarząd Dróg Powiatowych podjął co najmniej działania doraźne w okresie jesiennym tego roku, i ujął w projekcie budżetu na przyszły rok środki na jej utwardzenie tłuczniem, aby stan tej drogi był co najmniej taki jak stan drogi gminnej z Bladowa do Białowieży. Jednocześnie wnosi do Zarządu Powiatu o rozważenie możliwości przebudowy tej drogi by docelowo na całym odcinku posiadała ona nawierzchnię bitumiczną. Dołącza zdjęcia tej drogi z wiosny i sprzed kilku dni;
 • druga interpelacja dotyczy trudnego zadania o którym mówił Starosta i Pani Małgorzata Oller. Zwraca się z prośbą o podjęcie pilnych działań w celu umożliwienia bezpiecznego poruszania się pieszych ul. Bydgoską. Z roku na rok obserwujemy powstające tam nowe budynki, a co za tym idzie wzrastającą liczbę mieszkańców, więc oczywistym wydaje się zapewnienie im bezpiecznego poruszania się. Wie, że gmina rozpoczęła prace projektowe po prawej stronie drogi, a powiat ma na ukończeniu projekt ciągu pieszo – rowerowego po lewej stronie drogi. Jedno i drugie jest pilnie potrzebne. Pytanie tylko kiedy to będzie zrealizowane, co w świetle dzisiejszych wypowiedzi staje pod znakiem zapytania prośbą o poruszenie tego tematu zwrócił się do mnie mieszkaniec, który obserwuje dzieci, które dla swego bezpieczeństwa do szkoły idą rowem, zwłaszcza gdy są gorsze warunki atmosferycznej gorsza widoczność. Tylko pytanie co na to Zarządca drogi czyli Zarząd Dróg Wojewódzkich? Prosi o zaproszenie dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w celu publicznego wynegocjowania terminu wspólnej realizacji tego zadania;
Wojciech Kroplewski
 • zapytał kiedy zakończy się remont remontu drogi Wielkie Gacno – Lińsk. Z tego co pamięta Pan Starosta czy Wicestarosta na zebraniu w Lińsku obiecał, że zakończy się to do końca lipca, a mamy koniec września i zaczyna się rykowisko więc za chwilę będą przymrozki. Niedługo interpelacja będzie zaczynała się od słów kiedy zakończy się remont remontu remontu drogi powiatowej wielkie Gacno – Lińsk;
 • stajemy przed wyborem gdzie pieniądze przesunąć na ścieżki rowerowe. Jeżeli zostanie zrealizowana ścieżka z Tucholi do Gołąbka to niewielu rowerzystów będzie z niej korzystało. Jeździ tą trasą codziennie i jego uważność jest 100 procentowa, ale 90 % uważności skierowana jest na odcinku Lińsk – Śliwice, czyli na odcinku gdzie najwięcej osób korzysta z szosy jako szlaku rowerowego. Podejrzewa, że tak jest w każdej gminie. Mimo, że pretekstem do pozyskania środków są Labirynty natury i walory krajoznawczo – turystyczne, dla niego najważniejszym argumentem jest po pierwsze, drugie i trzecie bezpieczeństwo poruszających się na drogach. Ścieżka rowerowa z Gołąbka do Tucholi tego bezpieczeństwa nie poprawi. Tam prawdopodobieństwo ocalenia zdrowia i życia jest wielokrotnie mniejsze niż tam gdzie ta ścieżka jest potrzebna. Tam gdzie jest ta inwestycja potrzebna poinformują nas rady poszczególnych gmin. Gmina Tuchola wybrała właśnie ten newralgiczny kierunek. Niezależnie od tego czy ścieżka rowerowa z Tucholi do Gołąbka powstanie w ramach projektu labiryntów natury wnoszę pod rozwagę Zarządu, a także służb podległych, żeby rozważyć możliwość dokonania korekt ścieżek rowerowych. Od pana dyrektora Poturalskiego usłyszałem że są gotowe projekty ścieżek rowerowych w najbardziej sensownych i newralgicznych punktach powiatu tucholskiego. Mimo, że podjęliśmy tą uchwałę, to myślę że nie jest za późno na pewne istotne korekty ścieżek rowerowych w poszczególnych miejscach powiatu.
 

metryczka


Wytworzył: Radni Powiatu Tucholskiego (22 września 2009)
Opublikował: Katarzyna Puczyńska (4 lutego 2010, 11:28:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1160