XXXIV sesja Rady Powiatu sesja Rady Powiatu


Informacja o sposobie realizacji interpelacji złożonych 
podczas XXXIV sesji   Rady Powiatu Tucholskiego  
w dniu  5 lutego 2010 roku

Radna  Dorota Gromowska
  • chciałaby dowiedzieć się, kiedy Zarząd planuje ogłosić przetarg na inwestycje w Cekcynie, Raciążu i Śliwicach, gdzie są złożone wnioski w ramach RPO. Chodzi o to, że są teraz bardzo dogodne warunki i można byłoby te pieniądze zaoszczędzić wyprzedzając procedury. Zdaje sobie sprawę, że nie ma jeszcze rozstrzygnięcia i oceny formalnej wniosku, natomiast postępowanie zawsze też można unieważnić. Zmierza do tego samego toku postępowania co w labiryntach natury. Tam też w niektórych obszarach można przygotowywać postępowania przetargowe. Teraz firmy ubiegają się w postępowaniach o roboty, ale można byłoby te procedury trochę przyspieszyć.

Radny Marek Sass
  • Pan Starosta wspominał o problemach drogowych, czy utrzymaniu dróg. Dużo się mówi o roztopach, powodziach czy podtopieniach. Jak sytuacja wygląda w naszym powiecie i jak z tym problemem planujemy się zmierzyć ? 

Radny Michał Mróz
  • nowy rok, nowe budżety i nowe pomysły na różnego rodzaju sprawy, w tym również na istnienie pewnych instytucji. O randze powiatu świadczą instytucje, które w zakresie i obrębie tego powiatu działają. Mówi tutaj o Weterynarii, Sanepidzie, Sądzie. Czy Zarząd monitoruje lub posiada wiedzę, iż w obrębie tychże instytucji są planowane jakieś zmiany ? Najnowszy pomysł Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczy likwidacji liceów profilowanych do 2012 r. i zostawienie liceów ogólnokształcących, techników i szkół zawodowych .   

metryczka


Wytworzył: Radni Powiatu Tucholskiego (5 lutego 2009)
Opublikował: Katarzyna Puczyńska (18 lutego 2010, 12:22:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1369