XXXVII sesja Rady Powiatu Tucholskiego


Zapytania  i interpelacje zgłoszone podczas XXXVII sesji Rady Powiatu Tucholskiego,
która odbyła się 21 maja 2010 roku


p. Aleksandra Kabat – radna
 • zapytała o postęp prac w szpitalu. Czy postępowanie prac przebiega zgodnie z harmonogramem, czy nie ? Ma nadzieję, że nie ma żadnych zagrożeń. Jednak  mieszkańcy są bardzo zainteresowani tą sprawą. W tej chwili są tam pewne utrudnienia, ale żeby było lepiej, musi być najpierw gorzej;
 • druga sprawa dotyczy dróg powiatowych. Wiemy, że zima była bardzo ciężka i bardzo dużo środków poszło na odśnieżanie. Jak w związku z tymi wydatkami przebiegają prace pozimowe, łatanie dziur ? Ostatnio mieszkańcy Raciąża zgłosili do sprawę, że tam jeszcze nie są załatane dziury. Nie wie jak im odpowiedzieć. Czy to wiąże się z tym, że tam jeszcze nie jest kolejka na ten odcinek drogi, czy po prostu brakuje środków?
 • trzecia sprawa dotyczy dotacji dla gminnych spółek wodnych. Z początkiem roku ustawodawca zlikwidował fundusz ochrony środowiska. Do tej pory z tego funduszu gminne spółki wodne były dotowane. W związku z tym w budżecie Powiatu były zabukowane środki na ten cel na ten rok. Na ostatniej Komisji Rolnictwa dowiedzieliśmy się, że niestety środków tych nie można wydatkować na dotacje dla  spółek  wodnych, ponieważ byłoby to przekroczenie dyscypliny finansów. Wiemy, że były czynione starania, ale Ministerstwo odpowiada, że na razie nie można tych środków wydatkować. W związku z tym ma prośbę, aby Zarząd spowodował – wystąpił do Ministerstwa i do tych, którzy w tym temacie mogą coś zrobić, ponieważ musimy mieć środki na utrzymanie urządzeń melioracyjnych. Gminne spółki wodne podlegają pod Starostwo Powiatowe i musimy dbać o utrzymanie urządzeń wodnych. Chyba lepiej zapobiegać i utrzymywać w należytym porządku te urządzenia, które są już i tak bardzo stare niż później wydawać na nowe. W tej ostatniej sprawie jeżeli byłoby niezbędne jakieś stanowisko Rady to prosiłaby, aby Zarząd o tym zdecydował;

p. Dorota Gromowska – radna
 • od kiedy formalnie zaczną się prace wykonawcze na ul. Dworcowej w Cekcynie ?
 • prosi o podanie terminu realizacji dalszej części inwestycji chodnika na Cekcynku;
 • trzecia sprawa to odwodnienie w Małym Gacnie;

p. Andrzej Pruszak – radny
 • w związku z oszczędnościami w przetargach drogowych zwrócił się, aby zaoszczędzone pieniądze mogły zostać przeznaczone na odnowę niektórych ulic między innymi ul. Świeckiej w Śliwicach, dróg przez miejscowości: Śliwiczki i Rosochatkę;

p. Krystyna Koczwara – radna
 • interpelacja w sprawie organizacji ruchu na uliczkach osiedlowych. Zwraca się z prośbą o dokonanie przeglądu oznakowania ulic w Tucholi, zwłaszcza na ulicy Mickiewicza. W szczególności zwraca uwagę na skrzyżowania, których większość uznana jest za skrzyżowania równorzędne. Obecnie, gdy powstało utwardzone połączenie pomiędzy ulicą Mickiewicza i Wiejską należy pilnie wprowadzić podporządkowanie uliczek osiedlowych ulicy Mickiewicza. Będąc uczestniczką ruchu na tej ulicy potwierdza, że istniejąca organizacja ruchu na tej ulicy stwarza kierowcom problemy. Podobna sytuacja dotyczy innych ulic i osiedli, jak np. 11 Listopada i Bohaterów Westerplatte.
 • Komisja Zdrowia w ubiegłym roku przygotowała materiał dotyczący problemów otyłości wśród dzieci i młodzieży. To dotyczyło miasta i gminy Tuchola. Miało się to ukazać w Tygodniku Tucholskim. Czy myślimy dalej o tym temacie, bo wiązałoby się to również z powstaniem kącika medycznego w Tygodniku. Czy przygotowywać dalej materiały, bo te przygotowane są z końca listopada ?

p. Wojciech Kociński – radny
 • poprosił Zarząd o uhonorowanie sportowców. To jest Anna Hajzer, która zdobyła złoty medal na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży  w kręglach i Marta Czamajło – brązowy medal na tej samej olimpiadzie. Reprezentowały Województwo Kujawsko-Pomorskie i dzięki wynikom m.in. tych  dziewcząt i innych zawodników z klubu MLKS Tucholanka klub zajął drugie miejsce w klasyfikacji klubów w Polsce a Województwo drugie miejsce w klasyfikacji województw. Prosi też o wyróżnienie pani trener Ewy Iwickiej, bo bardzo przyczyniła się do osiąganych wyników;
 • druga interpelacja dotyczy Zarządu Dróg Wojewódzkich. Chodzi o Rudzki Most i skrzyżowanie ulicy Świeckiej i Żwirowej. Chodzi o ustawienie barierek przy sygnalizacji świetlnej;
 • kolejna interpelacja jest również kierowana do Zarządu Dróg Wojewódzkich. Chodzi o wyznaczenie przejścia dla pieszych w miejscowości Mały Mędromierz w okolicy szkoły i przystanków autobusowych w ramach porozumienia z gminą;
 • prosi o wpisanie do wieloletniego planu inwestycyjnego drogi 1014 Bladowo – Żalno w celu możliwości pozyskania środków na remont czy budowę lepszej nawierzchni;

p. Michał Mróz – radny
 • w punkcie 19 dzisiejszej sesji mamy zmiany budżetowe. Po uzyskaniu informacji od pani Skarbnik o zmniejszeniu wartości księgowej budynku w Kamienicy o 300.000 zł do poziomu 1.600.000 zł ma pytanie do pana Starosty. Co z tym obiektem dalej będzie się działo ? W tej chwili on stoi pusty. Jest niezagospodarowany. Zarząd przyjął w budżecie pewien poziom możliwych środków do pozyskania. W tej chwili z tej kwoty schodzimy.

metryczka


Wytworzył: Radni Powiatu Tucholskiego (21 maja 2010)
Opublikował: Katarzyna Puczyńska (14 lipca 2010, 13:12:35)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Puczyńska (14 lipca 2010, 13:38:35)
Zmieniono: przeniesiono do innego katalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1212