10

Protokół nr 10/2007
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej
w dniu 30 lipca 2007 roku

Obecni na posiedzeniu według listy obecności oraz zaproszeni goście: p. Regina Wrębel – Dyrektor Zespołu Szkół Leśnych i Agrotechnicznych w Tucholi oraz p. Bogusław Szramka – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego
w Tucholi.

Tematyka posiedzenia:
1. Wyrażenie opinii w sprawie przeniesienia oddziałów zamiejscowych Zespołu Szkół Leśnych i Agrotechnicznych mieszczących się w Kamienicy do siedziby szkoły w Tucholi.

Pan Antoni Lewandowski przybył na posiedzenie Komisji o 13.35.

Przewodnicząca – przywitała zebranych. Poinformowała, że posiedzenie Komisji odbywa się na wniosek Przewodniczącego Rady Powiatu Tucholskiego dotyczącego wyrażenie opinii w sprawie przeniesienia oddziałów zamiejscowych Zespołu Szkół Leśnych i Agrotechnicznych w Kamienicy do siedziby szkoły w Tucholi. Do Starostwa dotarł też protest w tej sprawie skierowany przez Gminę Gostycyn.
p. M. Sass – przeczytał zebranym Członkom Komisji treść nadesłanego protestu.
Przewodnicząca – Pani Dyrektor proszę wyjaśnić nam powody decyzji o przeniesieniu tych oddziałów z Kamienicy do Tucholi?.
p. R. Wrębel – w szkole w Kamienicy jest jeden oddział 16-to osobowy klasy maturalnej. Klasa druga liczy 13 osób. Jest klasa łącząca dwa technika. Technik żywienia i technik rolnik. Wykruszyły nam się osoby z technikum żywienia. Po sprawdzeniu programu nauczania w technikum gastronomicznym w Tucholskim Centrum Edukacji Zawodowej, okazało się, że są te programy nauczania zbieżne. Różnica dotyczy jednego przedmiotu, ale jest ona kontynuowany w wyższych klasach. Do pierwszej klasy technikum rolniczego zgłosiło się 8 osób, a do technikum żywienia 12 osób. Są to raczej słabi i przeciętni uczniowie. Te 8 osób zadeklarowało, że chciałoby uczyć się w tej szkole, ale gdyby ona mieściła się w Tucholi. Gdyż maja ogromny problem z dojazdem do szkoły w Kamienicy. W internacie zaś nie chcieli mieszka. Nie byłby to żaden problem gdyby ci uczniowie uczyli się w Tucholi. Na praktyki byliby dowożeni. Jeśli chodzi o uczniów technikum gastronomicznego to osoby były jeszcze nie zdecydowane czy wybiorą nasza szkołę, czy w powiecie chojnickim. Tylko 2 osoby wybrały szkołę na ul. Świeckiej. Jeśli chodzi o wygląd szkoły to szkoła w Kamienicy prezentuje się najlepiej. Jest tam najładniejsza sala komputerowa. Warunki bytowe na pewna nie są tymi, które zadecydowałyby o przeniesieniu oddziałów do Tucholi. Argumenty za przeniesieniem to brak zainteresowania zamieszkaniem w internacie, trudności w dojeździe do szkoły. Zawsze prowadziłam nabór do szkoły zawodowej, ale nigdy nie udało mi się zebrać pełnej klasy. Kiedy wystąpiłam z propozycja utworzenia w Kamienicy technikum rolnictwa myślałam, że wychodzę naprzeciw oczekiwaniom tego społeczeństwa rolniczego. Okazało się, że nie ma zainteresowania, a dodatkowo są to klasy bardzo słabe.
Przewodniczącego – jakie środki w tym roku zostały przeznaczone na tę szkołę?.
p. R. Wrębel – w bieżącym roku budżet tej szkoły wynosi 379 tys. zł, co w przeliczeniu na 1 ucznia wynosi 9 tys. zł. Zawsze koszty utrzymania tej szkoły były wyższe. W szkole powinno być 135 uczniów, aby subwencja wystarczała na jej utrzymanie. A do tego nie doliczałam internatu.
p. B. Szramka – od września w Kamienicy byłoby 31 uczniów, nie licząc klas pierwszych. A ponadto musimy sobie uzmysłowić, że wchodzimy w szkolnictwie w niż demograficzny.
p. R. Wrębel – od samego początku zdawałam sobie sprawę z tego, że do tej szkoły trafiali uczniowie, którzy nie mieliłyby szans w innych szkołach. Myślałam jednakże, że znajdzie ona większy oddźwięk w środowisku. Otrzymywałam także wiele zapytań, czy świadectwo ukończenia tej szkoły daje odpowiednie kwalifikację. Mówię o technikum rolnictwa. W tej sprawie wystosowałam pismo do Ministra Olejniczaka i otrzymała pozytywna odpowiedź. Szkoła daje konkretne i ważne kwalifikacje.
Przewodnicząca – gdyby doszło do przeniesienia oddziałów do Tucholi to, co będzie z obiektami tej szkoły?.
p. B. Szramka – na razie nie rozmawialiśmy jeszcze na ten temat .
p. P. Broszkiewicz – być może udałoby się te obiektu przekazać do Centrum Kształcenia Ustawicznego.
p. R. Wrębel – być może udałoby się stworzyć tam szkołę dla młodocianych pracowników.
Przewodnicząca – wygląda ta sytuacja w ten sposób: malejąca liczba uczniów, rosnące koszty utrzymania szkoły, odbiegające od przeciętnej. Czy były prowadzone rozmowy z Wójtem Gostycyna w tej sprawie?.
p. P. Broszkiewicz – rozmowy o tym były prowadzone na zebraniu wiejskim.
p. M. Sass – w kwietniu zadałem pytanie czy to się nie odbije na Kamienicy i otrzymałem odpowiedź od Pani Skarbnik, że się nie odbije na Kamienicy. A teraz otrzymuję informację, że ta szkoła pada. Chciałbym, abyśmy takie informacje otrzymywali wcześniej.
p. R. Wrębel – nic na to nie wskazywało w kwietniu, że będzie taka sytuacja. W związku z tym, że do tej szkoły wymagane jest zaświadczenie lekarza z medycyny pracy miałyśmy z Panią Wicedyrektor informację, że wielu chętnych zgłosiło się. Było to ponad 20 osób do każdego typu szkoły. Pani pedagog była we wszystkich szkołach i podczas tych spotkań uczniowie byli zainteresowani tym typem szkoły.
p. M. Sass – jak rozumiem nie ma też pomysłu na te obiekty?.
p. P. Broszkiewicz – ja mam kilka pomysłów.
p. R. Wrębel – o tak małym naborze do tej szkoły dowiedzieliśmy się dopiero teraz.
p. P. Broszkiewicz – jest małe zainteresowanie uczniów z Gminy Gostycyn ta szkołą.
p. W. Kociński – to świadczy o braku zainteresowania gminy tą szkołą.
p. M. Sass – do tej szkoły zawsze dopłacaliśmy.
p. St. Łangowski – na początku lipca zamknął się nabór.
p. W. Kociński – byłem teraz w Gostycynie i tam wszyscy mówią, że tej szkoły już nie ma.
p. P. Broszkiewicz – na zebraniu wiejskim powiedziałem, że jest problem i być może trzeba będzie od września przenieść te szkołę.
p. W. Kociński – i tu mamy odpowiedź.
p. R. Wrębel – myśmy utrzymywali wielkość naboru , a rodzice sami do nas przychodzili i mówili, że naboru do tej szkoły nie będzie. O tym problemie rozmawiałam już Panem Starostą.
p. St. Łangowski – to nie jest problem niewłaściwego naboru. Zarząd Powiatu zwrócił się do nas o wydanie opinii. Poprzedni Zarząd i Rada stały na tym stanowisku, że tak szkoła mimo wszystko istniała. Nabór do szkół trwała do 10 lipca. Kiedy zwrócono się do mnie z tym byłem n urlopie. O tym zresztą, że tę szkołę się zamyka mówi się, co roku.
p. M. Sass – czy wśród tych koncepcji jest może i taka, żeby dodać tam także oferty kształcenia dla dorosłych. Być może taka propozycja mogłaby tę szkołę utrzymać. Bo obawiam się, że kiedy zostaną przeniesione te oddziały to szkoła zostanie zamknięta.
p. St. Łangowski – ale ile można to przekładać?.
p. B. Szramka – z możliwościami takiego rodzaju szkoły wystąpił Pan Broszkiewicz. Nie wiem czy są takie możliwości.
p. P. Broszkiewicz – jest wiele możliwości. Zebraliśmy się tutaj, aby te koncepcje wypracować.
p. St. Łangowski – co z ta 13-tka uczniów.
p. R. Wrębel – spróbowałabym ich połączyć z architektura krajobrazu, ale tam jest 31 osób i zdaje się 6 osób odpadnie. Jeśliby miałoby być to w Tucholi to musiałam by wystąpić do Zarządu o utworzenie 22 osobowej klasy.
p. St. Łangowski – jesteśmy w stanie utrzymać 16-to osobową klasę maturalną, ale w klasie drugiej zawsze ktoś jeszcze odpadnie.
p. R. Wrębel – chciałabym zachować technikum rolnicze.
p. St. Łangowski – czy jesteśmy w stanie zagospodarować tych wszystkich uczniów?.
p. R. Wrębel – tak jesteśmy w stanie.
p. St. Łangowski – w szkolnictwie zawodowym szczególnie trudno jest prognozować jaki będzie nabór. Nie możemy przewidzieć, co postanowi młodzież. Naszym zadaniem jest zapewnić jak największy wachlarz możliwości kształcenia, odpowiedni oczywiście do potrzeb rynku pracy. Problem uczniów został rozwiązany, pozostaje jednakże problem bazy. Myślę, że Zarząd przedstawi niebawem możliwości jego wykorzystania.
Przewodnicząca – myślę, że Zarząd Powiatu przedstawi nam wkrótce w tej materii propozycje.
p. W. Kociński – zgadzam się z Panem Sassem. Pewnie jest już za późno, ale uważam, że tak szkoła powinna tam pozostać. Do tego można by dodać propozycje Pana Broszkiewicza o szkolenia. W innym przypadku uważam, że ten obiekt zostanie sprzedany.
Przewodnicząca – jeżeli chodzi o prowadzenie szkoleń tym obiekcie to kompetentny do wypowiedzi jest Pan Smoczyk Dyrektor Tucholskiego Centrum Edukacji Zawodowej.
p. W. Kociński – moja propozycja to to szkoła zawodowa, a popołudniu szkoła wieczorowa.
p. M. Sass – może trzeba by porozmawiać z Dyrektorem Smoczkiem.
p. W. Kociński – ja przychylam się do zdania Pana Broszkiewicza.
p. P. Broszkiewicz – uczniowie z naszego powiatu dojeżdżają do Koronowa.
p. W. Kociński – pozostaje jeszcze decyzja, czy głosujemy za przeniesieniem oddziałów czy pozostawiamy szkołę w Kamienicy.
p. St. Łangowski – klasa czwarta będzie i tak 16-to osobowa. Drugiej klasy już nie będzie. Można zrobić rozliczenie ile będzie kosztowało utrzymanie tej szkoły. O internacie w ogóle nie mówimy.
p. M. Sass – jakie podejmuje zdanie. Czy zostawiamy tutaj tę szkołę, czy prowadzimy rozmowy z Dyrektorem Smoczykiem. Bo jeśli przeniesiemy oddziały to w opinii tych mieszkańców zlikwidujemy szkołę. Zaś w przyszłym roku nie można liczyć, że będzie jakikolwiek nabór.
p. W. Kociński – gdyby to spotkanie odbyło się w marcu lub kwietniu to moglibyśmy zaproponować zwiększenie kierunków kształcenia. Być może by to pomogło tej szkole.
p. St. Łangowski – tak, ale tutaj już wszystko co możliwe zostało zrobione. Dyrekcji szkoły nie możemy nic zarzucić.
p. M. Sass – tu pokutuje świadomość, że ta szkoła jest szkoła dla dzieci upośledzonych umysłowo. Chociaż ma ona niezaprzeczalne osiągnięcia naukowe.
p. St. Łangowski – temat został wywołany Należałoby się zwrócić do Zarządu, aby przygotował analizę w przypadku pozostawienia w Kamienicy klasy czwartej oraz rozpoczęcia kształcenia w ramach CKU, po drugie kiedy zostaje tylko klasa druga i czwarta. A także wersja zagospodarowania tych obiektów po przeniesieniu oddziałów do Tucholi. Pozostaje także pytanie czy Pan Dyrektor Smoczyk będzie chciał współpracować w tym zakresie. A wtedy dopiero dalej możemy dyskutować nad tym problemem.
Przewodnicząca – czyli stajemy na stanowisku, że szkoła zostaje ale bez internatu.
p. R. Wrębel – ostatni miesiąc mijającego roku szkolnego mieszkało 5 uczniów z Kamienicy w internacie w Tucholi i byli dowożeni do Kamienicy codziennie. Z tych 16 osób nikt nie będzie chciał mieszkać w internacie, bo są mieszkańcami Gostycyna i pozostałych gmin.
p. St. Łangowski – skąd się wzięło te 9 tys zł.
p. R. Wrębel – z subwencji oświatowej. Do pierwszej klasy z Gminy Gostycyn przyszły tylko 3 osoby do technikum żywienia i 2 do technikum rolnictwa.
Przewodnicząca – na 95-ciu absolwentów gimnazjum z Gminy Gostycyn tylko 5-ro zdecydowało się na tę szkołę. Jak Pan Radny Sass wytłumaczy ten fakt?.
p. M. Sass- zadecydowało o tym przede wszystkim opinia w środowisku o tej szkole oraz co najważniejsze, że zostanie ona zamknięta.
Przewodnicząca – czy będziemy odnosili się do treści protestu?.
p. St. Łangowski – poprosiłem, aby treść tego protestu trafiła do rąk Przewodniczących Komisji Stałych.
p. A. Lewandowski – myślę, że nikt nikogo nie może zmuszać do tego, że będzie się uczyć w tej, a nie innej szkole. Młodzież sama decyduje gdzie chce się uczyć.
p. R. Wrębel – przy liczebności 29 uczniów to koszt na jednego ucznia wyniesie 14 tys. zł.
Przewodnicząca – według mnie te wyliczenia są konieczne.
p. M. Sass – trzeba będzie poinformować uczniów klasy czwartej i zacząć prowadzić rozmowy z Dyrektorem Smoczykiem.
Przewodnicząca – nie jest zasadne tak prowadzić finansów w trakcie roku budżetowego. Chciałabym, aby klasy były też mniej liczebne. Na Kamienicę idzie 570 tys. zł.
p. St. Łangowski – jeśli przyjmiemy wyliczenie, które przedstawiła Pani Wrębel to ja wycofuje swój wniosek.
p. B. Szramka – kiedy subwencja oświatowa na Zespół Szkół Leśnych i Agrotechnicznych wynosił 7 mln zł to zawsze udawało się cos wykroić dla Kamienicy. Teraz jednakże po podziale szkoły budżet będzie mniejszy.
p. R. Wrębel – tak, teraz budżet będzie o połowę mniejszy.
p. A. Pruszak – wychodzi więc na to, że źle zrobiliśmy oddając szkołę leśną.
p. Z. Grugel – tak, ale marnotrawienie środków też nie jest właściwe i tak wniosek powinien był Pan wyciągnąć. Zawsze takie sytuacji towarzyszą złe emocje, ale zawsze powinno nam towarzyszyć racjonalne spojrzenie. Nie ma szkoły bez uczniów. Najbardziej jest żal uczniów klasy maturalnej. Ale jeśli zaistniała już taka sytuacja to uważam, że nie powinniśmy działać dalej ze szkodą dla uczniów. Niektórych rzeczy nie zmienimy. Jeśli uda się zagospodarować te osoby to uważam, że nie powinniśmy tego dalej ciągnąc. Dalsze utrzymywanie tej szkoły uważam z bezcelowe. Zagospodarowanie obiektów jest ważne do opracowania przez Zarząd Powiatu. Zawsze możemy się spotkać z zarzutami, że celowo zamykamy ten obiekt. Źle wygląda, że już dziś rozmawiamy o dalszych koncepcjach, co do tych obiektów.
Przewodnicząca – proście dla Zarządu Powiatu byłoby pozostawienie tego problemu w gestii dyrektora szkoły. Mam czyste sumienie, co do osoby Pani Dyrektor, że wykorzystała wszystkie możliwe środki, aby zapewnić nabór do tej szkoły. Możemy liczyć, że pojawią się i negatywne wypowiedzi tego dotyczące. Proszę Państwa Radny o przystąpienie do głosowania nad wyrażeniem pozytywnej opinii w sprawie przeniesienia oddziałów ZSL i A w Kamienicy do siedziby szkoły w Tucholi.

W wyniku głosownia Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej pozytywnie 5 głosami za przy 3 wstrzymujących się wypowiedziała się w sprawie zamiaru przeniesienia oddziałów Zespołu Szkół Leśnych i Agrotechnicznych w Kamienicy do siedziby szkoły w Tucholi.

p. M. Sass – myślę, że zostaniemy poinformowani co do koncepcji wykorzystania tych obiektów.
Przewodnicząca – zostanie to ujęte również we wnioskach Komisji. Czy są jeszcze jakieś sprawy do omówienia?.
p. St. Łangowski – poproszę o głos jako ?Przewodniczący Rady. Zwracam się do kolegów Radnych, którzy powstrzymali się od głosu. Przez ostatnie głosowania ciągle powstrzymywaliście się od głosu. Jeśli ktoś powstrzymuje się od głosu znaczy to, że nie jest przekonany, co do swojego zdania. Apeluje do Państwa Radnych, abyście zaczęli się decydować na jakąś opcję.
p. A. Pruszak – powstrzymać się od głosu jest też naszym prawem.
p. M. Sass – to nie jest chowanie głowy w piasek. Ja się na początku tego roku dowiedziałem, że ta szkoła będzie istnieć, a dwa miesiące później dowiaduje się, że będzie likwidowana. Nie zgadzam się z tym. Składam oficjalny wniosek do Zarządu, aby poinformował Radnych o koncepcji wykorzystania obiektów w Kamienicy i abyśmy byli włączeni do dyskusji w tej sprawie.
Przewodnicząca – być może powinniśmy pomyśleć o tym, aby zmienić funkcje tego obiektu.

Wobec braku dalszych pytań Przewodnicząca zakończyła posiedzenie Komisji.

Na tym zakończono protokół.
   

Protokołowała:                                                Przewodnicząca Komisji

Kinga Majer                                                      Małgorzata Oller


 


Wytworzył: Kinga Majer (30 lipca 2007)
Opublikował: Kinga Majer (12 grudnia 2007, 15:44:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1503

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij