19



Protokół nr 19/2008
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej
w dniu 23 czerwca 2008 roku
 
Obecni na posiedzeniu według listy obecności oraz zaproszeni goście: p. K. Siniło – Skarbnik Powiatu, p. Bogusław Szramka – Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Kultury Fizycznej.
Tematyka posiedzenia:
1. Problematyka wychowawcza w szkołach ponadgimnazjalnych.
2. Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące.
 
Przewodnicząca – przywitała zebranych i przedstawiła tematykę posiedzenia. Poinformowała, że następuje zmiana w porządku posiedzenia komisji. Temat dotyczący profilaktyki uzależnień będzie tematem wspólnie realizowanym z Komisją Zdrowia. Tematyką dzisiejszego posiedzenia Komisji Edukacji będzie analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące. Czy Komisja wyraża na to zgodę?.
 
Komisja Edukacji, Kultury i Kultury jednogłośnie wyraziła zgodę na wniosek Przewodniczącej Komisji.
 
Przewodnicząca – ma pytanie do punktu 13 materiałów sesyjnych na stronie 87. Dziwię się, że nie ma tu naszych przedstawicieli?. Myślę, że byłoby bardziej wskazane, żeby za imiennika szkoły posłużył nam, któryś z osobistości naszego powiatu.
p. W. Kociński – proponuję, żeby sprawę przybliżył nam Pan Radny Grugel.
p. Z. Grugel – Dyrektor Loret był pierwszym dyrektorem Lasów Państwowych i nadał im obecną strukturę administracyjną. Jego wybrała społeczność szkoły i nie nam o tym decydować czy to słuszny wybór.
Przewodnicząca – w tej całej procedurze Rada Powiatu daje tylko swoja akceptację.
p. Z. Grugel – my jako Rada powiatu mamy tylko przyjąć tę propozycję.
Przewodnicząca – ja proponuję, abyśmy jako komisja glosowali za zdjęciem tego punktu z porządku obrad Rady Powiatu. Proponuję, żebyśmy zostali to Ministrowi Środowiska.
p. Z. Grugel – ale jesteśmy tylko za zdjęciem tej uchwały, a nie odrzuceniem jej?.
Przewodnicząca – tak za zdjęciem tej uchwały. Przystępujemy do głosowania nad zdjęciem tego projektu uchwały z porządku obrad Rady Powiatu Tucholskiego.
 
W wyniku głosowania 6 głosami za przy 1 wstrzymującym się Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej wnosi o zdjęcie punktu: „Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół Leśnych w Tucholi” z porządku obrad XVII sesji Rady Powiatu Tucholskiego. Komisja swoja decyzje motywuje faktem, iż od 1 stycznia 2009 roku organem prowadzącym dla Zespołu Szkół Leśnych będzie Minister Środowiska. Komisja uważa, iż nadanie imienia Zespołowi Szkół Leśnych należy pozostawić do dyspozycji Ministra Środowiska.
 
Przewodnicząca – uchwała na stronie 90 materiałów sesyjnych.
p. K. Siniło – jest to uchwała o wyrażeniu zgody na zawarcie przez Powiat Tucholski umowy współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie przystąpienia i realizacji projektu: „Edukacja szansą na przyszłość – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług w województwie kujawsko-pomorskim w ramach Działania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz środków jednostek samorządu terytorialnego”. Powiat tucholski, aby korzystać ze środków tego programy musi wyrazić zgodę na pełnienie funkcji koordynatora zadań przez powiat toruński.
Przewodnicząca – czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania. Nie widzę. Wobec tego przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Tucholski umowy współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego
 
W wyniku głosowania 7 głosami za Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Tucholski umowy współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego.
 
Przewodnicząca – projekt uchwały na stronie 93 materiałów sesyjnych dotyczy uchwalenia Regulaminu przyznawania pomocy w ramach projektu „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, realizowanego w roku szkolnym 2008/2009.
p. K. Siniło – powiat przystępuje do realizacji programu w ramach Działania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Przewodnicząca – czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania. Nie widzę. Wobec tego przystępujemy do głosowania nad projektem tym uchwały.
 
W wyniku głosowania 7 głosami za Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Regulaminu przyznawania pomocy w ramach projektu „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, realizowanego w roku szkolnym 2008/2009.
 
p. K. Siniło – omówiła zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Tucholi.
Przewodnicząca – czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania?. Przystępujemy do omówienia projektu uchwały na stronie 176 materiałów sesyjnych.
p. K. Siniło – podpisaliśmy porozumienia z dwiema gminami o partycypacji powiatu w 30% kosztów inwestycji.
Przewodnicząca – ta uchwała dotyczy całego powiatu. Czy są jakieś uwagi dotyczące tej uchwały?.
p. Z. Grugel – uważam, że w §4 zapis powinien być bardziej uszczegółowiony. Powinno być to już na tym etapie szczegółowo ustalone.
Przewodnicząca – jestem przeciwna temu, aby to od razu uszczegółowiać.
p. St. Łangowski – uważam, że to za wcześnie ustalać. Chcemy współpracować z gminami.
p. Z. Grugel – obawiam się właśnie tego, że będziemy płacić i nie wiem na jakich to będzie warunkach.
p. St. Łangowski – ja proponuje, aby wykreślić ten punkt z porządku obrad.
p. K. Siniło – obawiam się, że Gmina Tuchola nie będzie chciała z nami współpracować jeśli wykreślimy ten punkt z porządku obrad.
Przewodnicząca – wobec tego wykreślamy z tego porozumienia § 4.
p. M. Sass – obawiam się tego, że jeśli będziemy ciągle coś wykreślać to przesuniemy ten cały proces w czasie. Jest tam § 5.
Pan Stanisław Łangowski opuścił posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej o godz. 15.15.
Przewodnicząca – przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały na stronie 176.
 
W wyniku głosowania 8 głosami za Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie rozwiązania spółki OSiR Sp. z o.o.
 
Przewodnicząca - przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały na stronie 178.
 
W wyniku głosowania 6 głosami za przy 2 wstrzymujących się Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia na budowę hali widowiskowo-sportowej.
 
Przewodnicząca –zmiany w budżecie.
p. K. Siniło – zmiana dotyczy zdjęcia z inwestycji budowy drogi w miejscowości Nowy Sumin. Zmiana dotyczy także działu 854. Otrzymaliśmy środki od Wojewody. Łącznie dochody zwiększyły się 4 tys. zł. W dziale 700 zapisany jest zakup działki w Białej. Powiatowy Urząd Pracy pozyskał środki na szkolenia dla pracodawców.
Przewodnicząca – czy ktoś ma jakieś pytania. Nie ma. Wobec tego przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały na stronie 145 materiałów sesyjnych w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2008.
 
W wyniku głosowania 8 głosami za Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu tucholskiego na rok 2008.
 
Przewodnicząca – uchwała na stronie 186 dotyczy programu „Bory Tucholskie – w labiryntach natury”.
p. Z. Grugel –ta uchwala dotyczy upoważnienia Zarządu Powiatu do podpisywania dokumentacji w tym programie w imieniu powiatu.
Przewodnicząca – nie mamy żadnych informacji na temat tego programu. Czy możemy jakieś informacje na ten temat uzyskać?.
Na posiedzenie Komisji Edukacji, kultury i Kultury fizycznej zaproszony został p. Maciej Korda Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Gospodarczego w celu wyjaśnienia stanu zaawansowania realizacji programu „Bory Tucholskie – w labiryntach natury”.
p. M. Korda – do programu przystąpiło sześć samorządów, powiat tucholski, Gmina Koronowo oraz pośredni Nadleśnictwa Tuchola i Woziwoda. Powiat Tucholski jest liderem w tym programie. Sprawy finansowe nadal wyjaśniane są z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu. Każdy z partnerów odpowiada za realizację odpowiednich modułów. Te moduły dotyczą stanic wodnych i zagospodarowania szlaków wodnych na kwotę 3.400.000,00 zł. Następnie ścieżki pieszo-rowerowe, koszt tego zadania opiewa na kwotę 2 mln zł. Następnie naszym zadaniem jest również utworzenie tzw. Hot spot, czyli miejsc bezpłatnego dostępu do Internetu. Wartość projektu według kursu pierwotnego wynosiła 8 mln zł. Do połowy lipca podpisać musimy preumowy, żeby potem móc złożyć wniosek o dofinansowanie. Termin podpisania preumowy to koniec września 2008 roku. Mamy tylko rok na załatwienie wszelkiej odpowiedniej dokumentacji.
Przewodnicząca – czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś pytania. Jeżeli nie ma to zamykam posiedzenie Komisji.
 
Na tym zakończono protokół.
 
Protokołowała:                                                                       Przewodnicząca Komisji
 
Kinga Majer                                                                               Małgorzata Oller

Wytworzył: Kinga Majer (23 czerwca 2008)
Opublikował: Kinga Majer (18 maja 2009, 14:33:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1359

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij