30


Protokół nr 30/2009
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i kultury Fizycznej
w dniu 22 czerwca 2009 roku.
 
 
Obecni na posiedzeniu według listy obecności oraz zaproszeni goście: p. Regina Wrębel – Dyrektor Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi, p. Sylwia Sobczak – Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego w Tucholi, p. Bogusław Szramka – Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego w Tucholi.
 
Pierwsza część posiedzenia Komisji odbyła się w Zespole Szkół Licealnych
i Agrotechnicznych, druga zaś odbyła w budynku Starostwa Powiatowego w Tucholi na ul. Pocztowej.
 
Pan Radny Zbigniew Grugel przybył na posiedzenie Komisji o godz. 13.30.
 
Tematyka posiedzenia:
  1. Wizytacja powiatowych jednostek oświatowych – Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych.
  2. Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące.
 
Ad. 1
Przewodnicząca – przywitała zebranych i przedstawiła tematykę posiedzenia. Podziękowała p. Reginie Wrębel za możliwość odbycia posiedzenia Komisji w szkole. Zapytała czy ZSL
i A ma wydzielone pomieszczenia.
p. R. Wrębel – do mojej szkoły należy aula, mechanizacja, biblioteka, biologia, chemia i korytarze. Wspólną część stanowi sala gimnastyczna. Nie mam do tej pory żadnego problemu w użytkowaniu sala pomiędzy moją szkoła, a Zespołem Szkół Leśnych. Tern budynek jest administrowany przez Starostwa, które scedowało ten obowiązek na mnie i ja jako dyrektor nim administruję.
Przewodnicząca – czy macie wystarczającą ilość pomieszczeń?.
p. R. Wrębel – korzystamy w części z sal w Książnicy Tucholskiej, więc potrzeba sal jak najbardziej istnieje. Jednak szkoła pracuje na jednej zmianie. To jest ogromnie ważne.
Przewodnicząca – czy istniej potrzeba remontów?.
p. R. Wrębel – konieczny jest remont tego skrzydła szkoły, auli, remont dachu na budynku szkoły nad aulą oraz nowa sala gimnastyczna.
Przewodnicząca – wiem, że Straż Pożarna wydała szkole odpowiednie zalecenia z zakresu ppoż. Jak wygląda w tej chwili sprawa ich realizacji.
p. R. Wrębel – w tej chwili wygląda to tak, że cały czas mamy wydłużony termin za realizację. Dopóki ZSL nie wykona remontu swoich części pomieszczeń to ja nie mogę wykonać zalecenia założenia drzwi ogniotrwałych. Chcę jednak zaznaczyć tu, że zamontowanie drzwi ogniotrwałych spowoduje ogromne utrudnienia w przemieszczaniu się po obiekcie szkoły. W tej szkole uczy się ponad 1000 uczniów. Uczniowie mojej szkoły przemieszczając się po czterech piętrach budynku.
Przewodnicząca – na jaki okres czasu strażacy przedłużają termin tych zaleceń?.
p. R. Wrębel – zawsze przedłużają na rok. Przegląd gaśnic i hydrantów dokonałam w tym roku na własny koszt.
Przewodnicząca – boazeria jest do zdjęcia?.
p. R. Wrębel – tak, boazeria i odbojniki. Nie mniej jednak gdyby ich nie było, co roku trzeba byłoby malować korytarze.
Przewodnicząca – jak wyglądają zajęcia z wychowania fizycznego?.
p. R. Wrębel – zajęcia te odbywają się wspólnie z ZSL.
p. W. Kociński – 30 marca przyszłego roku nastąpi otwarcie Sali widowisko-sportowej na stadionie. To z pewnością rozwiąże Pani problemy z zajęciami wychowania fizycznego.
p. R. Wrębel - nie wiem czy to do końca będzie takie dobre. Nauczyciele moi zgłaszają mi swoje uwagi, co do przejścia z uczniami przez ul. Warszawską. Tam jest ogromny ruch pojazdów. Wymagają ode mnie, żebym podpisała ze swojej strony żądanie dla nich na przejście przez tę ulicę. Zajęcia sportowe zawsze były problemem, ale po podziale są jeszcze większym. Dobrze, że mam możliwość wynajęcia kręgielni. Kosztuje mnie to 4 tys. zł na rok.
p. St. Łangowski – a jak będzie wyglądała sprawa korzystania z sali na stadionie?. Czy widzi Pani jakieś możliwości?.
p. R. Wrębel – na duże uroczystości szkolne i imprezy sportowe owszem. Taka sala jest konieczna. Natomiast na zajęcia sportowe, absolutnie nie widzę możliwości jej wykorzystania. Dojście na stadion zajmuje, co najmniej 15 minut w jedną stronę, co daje łącznie 0,5 godziny w jedną i druga stronę. To jest ¾ lekcji. Dodatkowo wiąże się to z przejściem na druga stronę ulicy Warszawskiej. Jak już wcześniej wspominałam. Z pewnością nie zgodzą się na to rodzice. A moi nauczyciele także składają protesty w tej sprawie.
p. W. Kociński – według mnie jest to tylko kwestia ułożenia odpowiedniego programu zajęć. Lekkoatletyka przecież i tak odbywa się na stadionie. Jak wspominałem wyżej to tylko kwestia odpowiedniego ułożenia planu lekcji.
p. R. Wrębel – zgadzam się, że zasadne jest powstanie takiej sali. Nie mniej jednak ja nie mam możliwości wykorzystania jej do swoich zajęć.
p. W. Kociński – z tego, co się orientuję to szkoły, które leżą w pobliżu hali Łuczniczki w Bydgoszczy również korzystają z niej i nikt nie robi problemu.
p. R. Wrębel – moim zdanie 1000 uczniów o szkoły oraz 400 internatu powinno mieć własną salę gimnastyczną.
p. Z. Grugel – nie zgadzam się z radnym Kocińskim. Dla mnie niedopuszczalne jest, że młodzież biegać będzie na druga stronę miasta. Nie wyobrażam sobie, żeby szkoła działała bez sali gimnastycznej. Nie mniej jednak trzeba ustalić priorytety, co jest dla nas ważne i w jakim interwale czasowym zamierzamy wykonać to, co ustaliliśmy. Jeśli założymy, że szkoła ma istnieć to trzeba będzie do niej zbudować salę. Dla mnie sala gimnastyczna jest taka sama pracownia jak sala chemiczna. Więc nie wyobrażam sobie istnienia szkoły bez sali gimnastycznej.
p. R. Wrębel – mnie przeraża ten ruch samochodów, który jest na ul. Warszawskiej. Wcześniej takiego nie było. Teraz mamy 2 markety jest wiec naturalną koleją rzeczy, że się zwiększył.
Przewodnicząca – to prawda, że ruch jest na ul. Cegielnianej i Warszawskiej olbrzymi. Nie mniej jednak wielu z nas mieszka przy tych ulicach i wychowuje dzieci. Trzeba tez spojrzeć realnie w tej sprawie. Pamiętajmy o tym, że ten obiekt nie jest własnością powiatu. Zgadzam się z panem Radnym Grugelem, że ustalanie priorytetów jest ważne. Ale my już mamy priorytety ustalone na kilka najbliższych lat. Te również są ważne.
p. W. Kociński – to nie jest tak, że jestem przeciwny budowie sali gimnastycznej. Ale mamy już na najbliższe lata nakreślone priorytety.
Przewodnicząca – czeka nas teraz trudny okres spowodowany między innymi kryzysem gospodarczym. Czytałam już o pierwszych cięciach inwestycji w oświacie właśnie.
p. R. Wrębel – chce zwrócić też uwagę, że jeżeli mamy ściągnąć uczniów do naszej szkoły to nie z pewnością na warunki jakie zapewniamy im do ćwiczeń gimnastycznych.
p. St. Łangowski – tutaj jest to sprawa władz gminnych i powiatowych, aby dojść do porozumień.
Przewodnicząca – z sali w Zespole Szkół Ogólnokształcących macie możliwość korzystania?.
p. R. Wrębel – jak tylko pojawiają się luki w planie w ZSO to korzystamy zarówno z sali jak i boiska.
p. St. Łangowski – podział uczniów na dwie grupy ćwiczeniowe także rozwiąże problem. Kiedy powstanie sala przy stadionie myślę, że nauczyciele wymogą na Pani Dyrektor, aby mogli korzystać z niej.
p. Z. Grugel – ja proponuję, aby zawozić dzieci na tę salę przy stadionie. Unikniemy wtedy przechodzenia przez ulicę. A myślę, że wprowadzenie zmian do grafika użytkowania busa u Pani Dyrektor nie spowoduje jakiegoś zamętu. Jako rodzic również miałbym obiekcje co do przeprowadzania mojego dziecka przez te ruchliwe ulice.
p. St. Łangowski - w takim przypadku 2 godziny zajęć rozwiązałyby problem z planem lekcji. Nie znamy tez zdania Ministerstwa Środowiska na temat powstania sali gimnastycznej na terenie do niego należącym. Docelowo uważam również, ze przy takim obiekcie sala gimnastyczna powinna zostać zbudowana.
p. R. Wrębel – pozwolę się z tym nie zgodzić, ale to jest moja subiektywna opinia. Wożenie uczniów na zajęcia na salę to tez nie jest rozwiązanie. Mój bus ma pełne obłożenie godzin.
p. St. Łangowski – trzeba będzie podjąć decyzję. Wiadomym jest, że sali nie zbuduje się w ciągu roku. Jeśli już taka decyzja zostałaby podjęta.
p. R. Wrębel –ten problem z salą monitowała już od kilku lat. Składałam także wiele propozycji gdzie mogłaby być tak sala umiejscowiona.
p. Z. Grugel – trzeba pomyśleć nad wypracowanie porozumienia oni maja również ten sam problem, co i my. Trzeba się zastanowić czy jeżeli szkoła, ZSL i A, miałaby zostać w miejscu, w którym jest teraz, nie zbudować sali gimnastycznej. Może powinniśmy się zastanowić czy ten obiekt nie mógłby spełniać kilku zadań. Na przykład na dole jest pływalnia, a u góry sala gimnastyczna.
p. R. Wrębel – na przykład w Technikum Leśnym w Tułowicach jest taki obiekt.
Przewodnicząca – trzeba na to realnie spojrzeć. Rozpoczęliśmy już duże inwestycje. Jest to na przykład szpital, którego rozbudowę musimy dokończyć. To jest strategiczna inwestycja dla naszego powiatu. Ten teren, na którym jest Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych nie jest naszym powiatowym.
p. Z. Grugel – taka sytuacja będzie trwać dopóty dopóki Minister Środowiska nie przekaże szkól leśnych do prowadzenia Generalnemu Dyrektorowi Lasów Państwowych. A tego na razie nie czyni i nie widać przesłanek, aby miał w najbliższym czasie to uczynić. Nie wiem dlaczego tak się dzieje. To on jest mocą decyzyjna w tej sprawie.
p. S. Sobczak – z pewnością stanie się tak, że szkoły leśne trafia z powrotem do powiatów.
Przewodnicząca – czy są jeszcze jakieś pytania. Nie ma wobec tego poproszę Panią Dyrektor, aby pokazała nam szkołę.
 
Komisja zwiedziła Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych, za możliwość zwiedzenia sal szkolnych Przewodnicząca serdecznie podziękowała p. Reginie Wrębel Dyrektor Szkoły. Po czym Komisja udała się do Starostwa na drugą część posiedzenia.
 
Ad.2
Przewodnicząca – przywitała p. Krystynę Siniło Skarbnika Powiatu i poprosiła o omówienie materiałów sesyjnych.
p. K. Siniło – na stronie 83 materiałów sesyjnych mamy uchwałę dotyczącą zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym. Zmiana dotyczy Domu Pomocy Społecznej. W związku z zaistnieniem możliwości pozyskania środków na termomodernizację DPS-u postanowiliśmy wystąpić o środki do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Nasz wkład własny wniesienie w przypadku tej inwestycji 164 tys. zł, a ze strony Marszałka 286 tys. zł. W tym roku wydatkujemy tylko kwotę 10 tys. zł. Ta kwota znalazła się również w zmianach wydatków w uchwale budżetowej.
p. Z. Grugel – na co przeznaczone będą te środki?.
p. S. Sobczak – głównie na wymianę stolarki okiennej.
p. K. Siniło - nie otrzymaliśmy środki od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wobec tego złożyliśmy wniosek do Marszałka.
p. P. Broszkiewicz – ocieplenie dotyczy także dachu.
p. K. Siniło – na stronie 91 materiałów sesyjnych jest zapisane te 10 tys. zł. Zostały one także wpisane w zmianach wydatków budżetowych. Kolejne zmiany w budżecie w dochodach dotyczą zwiększenia w rozdziale gospodarka leśna w związku ze zwrotem nienależnie pobranego ekwiwalentu za zalesianie. Następnie w związku z rozwiązaniem spółki Ośrodka Sportu i Rekreacji zostaje utworzony nowy paragraf, na który wpływają środki w wysokości 179.511,86 zł. W wydatkach mamy następujące zmiany. W dziale 750 administracja publiczna rozdział starostwa powiatowe dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 15.300,00 zł w związku z obsługą projektu „Wdrożenie i certyfikacja Systemu Zarządzania zgodnego z ISO w jednostkach samorządu terytorialnego z terenu województwa kujawsko-pomorskiego”. W oświacie następuje przesuniecie środków związanych z wypracowaniem ponadplanowych dochodów oraz przeznaczeniem na zabezpieczenie paragrafów dotyczących mediów w ZSL i A. Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych nie miał zabezpieczonych środków. Przyjmuje się także kwotę 111.061,86 zł, które były jak pamiętacie Państwo zapisane w wydatkach niewygasających u Marszalka. Teraz przyjmujemy je do budżetu. Zapisane jest także te 10 tys. zł na DPS, o których mówiłam wcześniej.
p. W. Kociński – czego dotyczy zapis na stronie 99, który mówi o zmianie zadania z imprez sportowych na ochotnicze straże pożarne.
p. K. Siniło – wykazane jest to na stornie 118 materiałów sesyjnych. Kwota 5 tys. zł przeznaczona na imprezy kulturalne. Wobec złożenia wniosków przez dwie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Bysławia i Cekcyna postanowiliśmy przyznać te środki na zakup toru przeszkód i mundurów.
p. W. Kociński – a co z 126 tys. zł z likwidacji spółki OS i R?.
p. K. Siniło – pomniejszone zostały o wpływy ze sprzedaży obiektu w Kamienicy. Nie wiemy jaka będzie realna sprzedaż tego obiektu.
p. W. Kociński – czy był ogłoszony przetarg na sprzedaż tego obiektu?. Słyszałem, że zgłosił się prywatny inwestor, który chciałby tam otworzyć komercyjny dom pomocy społecznej.
p. K. Siniło – tak odbyły się dwa przetargi, ale nikt się nie zgłosił, ostatnimi czasy zgłosił się prywatny inwestor, który chciałby otworzyć komercyjny dom pomocy społecznej. Gmina Gostycyn nie była zainteresowana tym obiektem. Stąd też pomniejszone wpływy ze sprzedaży i dopisałam je do wpływów z rozwiązania spółki OSiR. Na stronie 122 materiałów sesyjnych jest projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Następuje przesunięcie środków z paragrafów dotyczących zlecania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny. Związane jest to ze wyczerpaniem środków przyznawanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Przewodnicząca – czy ktoś z Państwa ma pytania do tych trzech projektów uchwal, o których mówiliśmy. Jeśli nie ma przystępujemy do głosowania nad tymi trzema uchwałami.
 
 
Wnioski Komisji:
1.Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej pozytywnie (7-0-1) 7 głosami za przy
  1 wstrzymującym się zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/73/2007     Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 13 sierpnia 2007 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Tucholskiego na lata 2007 – 2010.
 
2. Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej pozytywnie (7-0-1) 7 głosami za przy
1 wstrzymującym się zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2009.
 
3.Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej pozytywnie (7-0-1) 7 głosami za przy
1 wstrzymującym się zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych.
 
p. S. Sobczak – na stronie 74 materiałów sesyjnych mamy uchwałę dotyczącą przystąpienia powiatu tucholskiego do projektu pn. „Borowiacy w teatrze życia”. Liderem tego programu będzie Gmina Tuchola. Projekt dotyczyć będzie uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Z tych środków odbywać się będą zajęcia pozalekcyjne oraz wyjazdy. Alokacja środków wyniesie około 140 tys. zł.
Przewodnicząca – czy ktoś z Państwa ma pytania do tej uchwały?. Jeśli nie ma przystępujemy do głosowania.
 
Wniosek Komisji:
Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej pozytywnie (7-0-0) 7 głosami za zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej i realizację Powiat Tucholski projektu w ramach PO KL, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych pn:. „Borowiacy w teatrze życia” oraz pełnienie przez Powiat Tucholski roli partnera w projekcie, którego Liderem będzie Gmina Tuchola.
 
p. S. Sobczak – na stronie 76 materiałów sesyjnych podana jest propozycja zmiany Karty Współpracy z organizacjami pozarządowymi. Został wykreślony z niej zapis o tym, że Komisja Edukacji będzie opiniować wnioski stowarzyszeń o granty. Decydować o wielkości przyznanych grantów będzie ostatecznie Zarząd Powiatu. Jeśli Komisja ma inne zdanie to zostałam zobligowana przez Zarząd Powiatu do przygotowania drugiej wersji tej uchwały.
p. St. Łangowski – to Zarząd miał podać swoje propozycje dotyczące zmian w Karcie Współpracy. Nie zgadzam się z tym, co zostało zapisane w tej uchwale.
p. K. Siniło – ale to jest dokładanie taka sama sytuacja.
Przewodnicząca – od strony prawnej nie ma możliwości, żeby to głos komisji był decydujący przy przyznawaniu wielkości grantów.
p. W. Kociński – wolałbym, żeby Zarząd Powiatu przyszedł na posiedzenie naszej Komisji i przedstawił swoje propozycje. Skoro jednak nie ma innej możliwości to przegłosujmy te uchwałę.
p. S. Sobczak – Zarząd Powiatu wyraził opinię, że w przypadku woli Komisji Edukacji mam przygotować druga wersję tej uchwały.
Przewodnicząca – nie taki był zamysł naszej Komisji. Nie o to nam chodziło.
p. S. Sobczak –ale takie były wnioski Komisji. Realizujemy tylko wnioski Komisji.
Przewodnicząca – czy są jeszcze pytania. Jeśli nie ma przystępujemy do głosowania.
 
Wniosek Komisji:
Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej pozytywnie (4-2-1) 4 głosami za przy
2 przeciwnych i 1 wstrzymującym się zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/24/2006 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie przyjęcia Karty Współpracy Powiatu Tucholskiego z Organizacjami Pozarządowymi.
 
p. S. Sobczak – uchwała na stronie 78 materiałów sesyjnych dotyczy nauczycieli, którzy mają różne wymiary czasu pracy. Gdyby nie podjąć takiej uchwały nauczyciele tacy mieliby po kilka umów o pracę, co nie dałoby im całego etatu. Podjęcie takiej uchwały jest dla nich zabezpieczeniem etatu, po to by mogli odbyć staż odpowiedni do kolejnych stopniu awansu zawodowego. Jest to po prostu w zgodzie z przepisami kodeksu pracy.
Przewodnicząca – czy ktoś z Państwa ma pytania do projektu tejże uchwały. Nie ma wobec tego przystępujemy do głosowania.
 
Wniosek Komisji:
Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej pozytywnie (7-0-0) 7 głosami za zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zasad rozliczania obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, rozmiaru i zasad udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz zasad zaliczania wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznymi w systemie kształcenia na odległość.
 
p. S. Sobczak – mam do omówienia jeszcze jedną sprawę. Ludowy klub Sportowy z Kęsowa złożył wniosek o granty ze sportu kwalifikowane. Wniosek dotyczy III ligi seniorów na wyjazdy. Główne koszty wnoszą 2,5 tys. zł. Jaką kwotę Komisja proponuje, żeby przyznać Klubowi.
Przewodnicząca – to ile komisja może przyznać?.
p. S. Sobczak – to jest Państwa propozycja.
Przewodnicząca – jaką kwotę proponują Członkowie Komisji?. 1 tys. zł czy więcej?.
p. P. Broszkiewicz – ja proponuję 2 tys. zł.
p. A. Pruszak – zgadzam się z Panem Broszkiewiczem i również proponuję 2 tys. zł.
Przewodnicząca – ja osobiście jestem za przyznaniem kwoty 1 tys. zł. Jeżeli innym przyznawaliśmy po 1 tys. zł. Do końca roku zostało jeszcze trochę czasu.
p. W. Kociński – powinniśmy w przyszłości zróżnicować kwoty w zależności od tego, jaka ilość sekcji posiada klub i jakiej jest lidze. Taki jest mój wniosek formalny.
Przewodnicząca – proponuje w takim razie głosowanie, kto z Państwa jest za tym, aby przyznać LKS w Kęsowie 1 tys. zł, a kto jest za przyznaniem 2 tys. zł.
 
Wynikiem głosowania 2 głosami za kwotą 1 tys. zł, a 3 głosami za przyznaniem kwoty 2 tys. zł Komisja opowiedziała się za przyznaniem kwoty 2 tys. zł Ludowemu Klubowi Sportowemu
w Kęsowie.

 
Przewodnicząca – wobec tego przystępujemy do głosowania nad wnioskiem Ludowego Klubu Sportowego.

Wniosek Komisji:
Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej po przeanalizowaniu wniosku Ludowego Klubu Sportowego w Kęsowie postanowiła przyznać dotację w wysokości 2.000,00 zł zgodnie z wytycznymi Uchwały Nr XX/163/2008 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia
13 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia warunków oraz trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego.
 
Przewodnicząca – zmiana regulaminu organizacyjnego starostwa dotycząca wydziału edukacji?.
p. S. Sobczak – powstać ma referat edukacji oraz referat promocji.
Przewodnicząca – czy mają zostać zmienione zakresy obowiązków?.
p. S. Sobczak – są to zmiany kosmetyczne , dopasowane mają zostać zakresy obowiązków do obowiązujących przepisów prawnych.
Przewodnicząca – czy to materiałów sesyjnych są jeszcze jakieś pytania?. Wobec tego przechodzimy do spraw różnych. Czy ktoś chce zabrać głos.
p. St. Łangowski – chciałbym zabrać w sprawie porządku tejże sesji. Mamy tam punkt dotyczący wygaśnięcia mandatu Radnego Lewandowskiego. Czy koledzy Radni zebrani tutaj na Komisji, a poprzednio głosujący przeciwko podjęciu tejże uchwały nadal uważają, ze należy głosować przeciwko jej podjęciu. Wystąpiłem w tej sprawie do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i mam przed sobą opinię nadzorczą mówiącą wyraźnie, że radny przestał być radnym z dniem złożenia swojego mandatu, czyli od 1 maja tego roku. Wskazane jest również w tej opinii, że uchwała Rady Powiatu jest tylko deklaratywna, konstytuwyne jest zrzeczenie się mandatu przez radnego. Wobec tego mam pytanie jak Państwo będą głosować, czy wiecie już jak będziecie głosować?. Czy przedstawicie jakiś komentarz do tego.
p. W. Kociński – poproszę o kserokopię tej opinii. Ja nie mogę wypowiadać się w imieniu moich kolegów z klubu. Ja wiem jak będę głosować. Komentarz będzie na sesji.
p. Z. Grugel – odebrałem to z ogromnym niesmakiem. Nie wiem, komu na tym zależy, jest to niesympatyczne i niemiłe i w dodatku nie wiadomo po się to robi. Tego człowieka spotkało nieszczęście. Wygląda tona publiczną rozgrywkę. Na dodatek na tym nie da się nic ugrać. Jeśli ot o chodzi. Apeluje, aby zastanowić się nad tym, co dalej, żeby już w tę kuriozalną sytuację nie dążyć dalej.
p. W. Kociński – proponuje, aby Pan Radny ustosunkował się do poprzednich sesji, w jakiej sytuacji znalazła się Radna Powiatowa. Proszę cofnąć się do pierwszego głosowania. Poproszę o kserokopię tej opinii nadzorczej.
p. St. Łangowski – za chwilę ją Panu udostępnię.
Przewodnicząca – czy są jeszcze jakieś pytania. Jeśli nie ma kończymy posiedzenie Komisji.
 
Na tym zakończono protokół Komisji.
 
Protokołowała:                                                                                Przewodnicząca Komisji
Kinga Majer                                                                                        Małgorzata Oller
 

Wytworzył: Kinga Majer (22 czerwca 2009)
Opublikował: Kinga Majer (6 stycznia 2010, 10:28:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1223

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij