32


Protokół nr 32/2009
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej
w dniu 27 października 2009 roku
 
 
Obecni według listy obecności oraz zaproszeni goście: p. Krystyna Siniło – Skarbnik Powiatu, p. Sylwia Sobczak – Zastępca Naczelnika WEZKiKF oraz p. Bogusław Szramka – Naczelnik WEZKiKF, p. Jerzy Kornaś – Dyrektor ZSLiT, Witold Smoczyk – Dyrektor TCEZ, Tomasz Okrzyński – Dyrektor SOSW.
 
Posiedzenie prowadzi p. Marek Sass – Wiceprzewodniczący Komisji. W posiedzeniu uczestniczy 7 radnych.
 
Tematyka posiedzenia:
1.      Analiza materiałów sesyjnych
2.      Przygotowanie szkół do roku szkolnego 2009/2010.
3.      Sprawy bieżące.
 
P. Wiceprzewodniczący poprosił, aby na wstępie Komisja zaopiniowała projekty uchwał, które przedstawi p. Skarbnik. Pozostałymi materiałami sesyjnymi Komisja zajmie się w punkcie sprawy bieżące.
 
Ad. 1.
Komisja przeanalizowała materiały na XXXI sesję Rady Powiatu.
1)     projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2009 r.
p. Skarbnik - Uchwała dotycząca zmiany budżetu zawiera zwiększenie po stronie dochodów i wydatków o łączną kwotę 198.194,51 zł. przede wszystkim zwiększenie dochodów dotyczy przyjęcia do dochodów środków przekazanych przez Gminę Tuchola, pozyskania większych wpływów z dzierżawy przez jednostki oświatowe oraz zwiększenie dochodów w Domu Pomocy Społecznej. Uchwała zawiera również zmniejszenia dokonane przez Wojewodę dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące ujawnienia w księgach wieczystych działek skarbu państwa w kwocie 86.200 zł.
p. W. Kociński – zapytał, czy są wnioski dyrektorów o dodatkowe środki na utrzymanie obiektów.
p. Skarbnik – poinformowała, że jest wniosek dyrektora Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych. Na utrzymanie środki na chwilę obecną są zabezpieczone.
p. S. Sobczak – dodała, że środki są zabezpieczone, ale w razie potrzeby będzie można dokonać jeszcze przesunięć.
 
Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2009 r.(7-0-0)
 
2)     projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Tucholskiego na lata 2007-2010
p. Skarbnik – poinformowała, że zmiana dotyczy realizacji drogi w Śliwicach, która zostaje przeniesiona z roku 2009 na rok 2010. Ponadto są zmiany kosmetyczne, uaktualnienia kwot.
 
Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Tucholskiego na lata 2007-2010 (7-0-0)
 
Przybył pan radny Zbigniew Grugel. Od tej pory Komisja obraduje w ośmioosobowym składzie.
 
Ad. 2.
p. Wiceprzewodniczący – poprosił o przedstawienie krótkich informacji przez dyrektorów szkół.
p. S. Sobczak – poinformowała, że radni otrzymają na tej sesji raport oświatowy, a będzie on omawiany w listopadzie. Taki jest wymóg zmienionych przepisów.
p. T. Okrzyński – poinformował, że nabór był trochę lepszy od ubiegłorocznego. Jest więcej nauczań indywidualnych. W szkole jest 16 oddziałów. 3 oddziały są łączone. Środków w budżecie powinno wystarczyć do końca roku. Kadra pedagogiczna się nie zmieniła. Zwiększyła się ilość nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze.
p. Wiceprzewodniczący – zapytał, czy zajęcia odbywają się w domach czy w szkołach.
p. T. Okrzyński – odpowiedział, że większość zajęć odbywa się w domach rodzinnych dzieci. Są jednak przypadki, że nie ma warunków i rodzic prosi, aby zajęcia odbywały się w szkole.
p. J. Kornaś – poinformował, że szczegółowy raport na temat funkcjonowania szkoły przekazał do Wydziału Edukacji. W roku bieżącym jest mniej oddziałów niż w roku ubiegłym. Przyjęte 776 uczniów. W roku ubiegłym było ich 821. Kadra jest merytorycznie przygotowana do pracy. W nowej sali gimnastycznej zajęcia odbywają się od 8.oo do 20.oo. Obiekt jest w pełni wykorzystany. Z realizacją budżetu do końca roku nie powinno być problemów.
p. Wiceprzewodniczący – zapytał, jaka jest średnia ilość uczniów w klasie.
p. J. Kornaś – poinformował, że średnio jest 28,5. Największe klasy liczą 35 – 38 uczniów a najmniejsze poniżej 20 osób.
p. D. Tyda – zapytała jaki jest koszt wynajmu sali.
p. J. Kornaś –odpowiedział, że w związku z ustaleniami w Starostwie, gros udostępnień sali odbywa się nieodpłatnie. Wynajmowanie odpłatnie odbywa się w bardzo niewielkim stopniu. Ten obiekt pracował komercyjnie w czasie wakacji. Wtedy zarobił dziesiątki tysięcy złotych.
p. B. Szramka – poinformował, że zrobiono zestawienie  na temat tego, ile środków udałoby się pozyskać, gdyby sala była wynajmowana odpłatnie. Od kwietnia do końca września do kasy szkoły wpłynęłoby około 5 tysięcy złotych.
p. W. Kociński – uważa, że to co dyrektor zrobił dla klubów i organizacji sportowych jest więcej warte niż 5 tysięcy złotych. Jest to bezcenne. Dobrze, że z sali można korzystać.
p. J. Kornaś – poinformował, że we wrześniu zaprosił wszystkich chętnych do korzystania z sali. Ustalono kto w jakich godzinach i dniach będzie korzystał z sali.
p. W. Smoczyk – poinformował, że TCEZ kształci młodzież i osoby dorosłe. TCEZ jest usługodawcą dla 5 jednostek. Realizowane są zajęcia przysposabiające do pracy z młodzieżą Gimnazjum nr 1 w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych i kucharz małej gastronomii. W roku bieżącym doposażono pracownię w 5 podnośników samochodowych. Centrum Kształcenia Ustawicznego pozyskało 630 słuchaczy. Powstało 18 oddziałów, w tym dwa zamiejscowe.
p. A. Pruszak – zapytał ile słuchaczy przyjęto do oddziału w Śliwicach.
p. W. Smoczyk – w Śliwicach przyjęto 38 osób. Są to mocne oddziały. TCEZ posiłkuje się kadrą nauczycieli z Gimnazjum w Śliwicach.
 
P. Wiceprzewodniczący Komisji podziękował za przybycie i przedstawienie informacji.
 
Ad. 3.
Komisja wróciła do omawiania materiałów sesyjnych.
 
§  projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Tucholskiego
p. S. Sobczak – poinformowała, że w ubiegłym miesiącu był ten regulamin zmieniany. Do przyjętej uchwały Nadzór Wojewody zgłosił swoje uwagi. Nadzór stwierdził, że dodatek funkcyjny kadry kierowniczej nie może być przyznawany na rok, tylko na okres pełnienia funkcji.
p. S. Łangowski – zapytał, czy dotyczy to tylko funkcji dyrektora, bo wicedyrektor nie jest powoływany na kadencję.
p. S. Sobczak – odpowiedziała, że dotyczy to też wicedyrektorów, ponieważ dodatek jest przyznawany na czas trwania. Ponadto wprowadzono 20 % dodatku dla doradcy metodycznego. Zmiana została uzgodniona ze związkami zawodowymi. Funkcjonuje już doradca metodyczny. Będzie zorganizowane spotkanie z samorządami i doradcą metodycznym.
 
Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Tucholskiego (8-0-0).
 
p. Wiceprzewodniczący – przypomniał, że rozmawiali o koordynowaniu imprez sportowych w Powiecie. Nie ma osoby odpowiedzialnej. Powstał pewien chaos i pojawiają się złe praktyki. Organizowane są zawody sportowe, o których szkoły organizujące powiadamiają na dzień przed. Jeżeli nie miałoby być koordynatora powiatowego, to może należałoby zorganizować spotkanie z gminami i wypracować jakiś model funkcjonowania.
p. S. Sobczak – poinformowała, że dwa tygodnie temu było spotkanie z nauczycielami szkół ponadgimnazjalnych. Sprawa rozbija się o pieniądze. Był kiedyś powiatowy organizator sportu, który działał głównie społecznie. Największa koordynacja jest potrzebna pomiędzy szkołami gminnymi. Nie ma podstaw, aby zająć się organizacją na poziomie gminnym.
p. Wiceprzewodniczący – dodał, że pomysł dotyczy innych kwestii. W swojej szkole ma w ramach obowiązków nauczyciela, który koordynuje imprezy sportowe w gminie. Może należałoby spotkać się z takimi koordynatorami i porozmawiać o sprawach organizacyjnych.
p. S. Sobczak – odpowiedziała, że można zorganizować takie spotkanie.
p. W. Kociński – dodał, że imprezy sportowe należy też dostosować do kalendarza szkolnego związku sportowego.
 
Na tym protokół zakończono.
 
Protokołowała :                                                                  Wiceprzewodniczący Komisji
 
Elżbieta Damasiewicz                                                                      Marek Sass
 

Wytworzył: Elżbieta Damasiewicz (27 października 2009)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (4 lutego 2010, 11:23:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1093

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij