35


Protokół nr 35/2009
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej,
które odbyło się w dniu 17 grudnia 2009 r.
 
Obecni na posiedzeniu wg listy obecności oraz p. K. Siniło – Skarbnik Powiatu Tucholskiego, p. B. Szramka – Naczelnik WEZKiKF 

Tematyka posiedzenia:  Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące.
 
W sprawie projektu budżetu Powiatu Tucholskiego na 2010 rok głos zabrali:
p. K. Siniło – są przygotowywane wnioski do RPO w sprawie dróg i Urząd Marszałkowski wymaga zabezpieczania środków w budżecie i zostają zabezpieczone środki na te zadania. Ponadto zwiększono o 10 tys. środki na dotacje dla organizacji pozarządowych na sport i na kulturę oraz 10 tys. na sport kwalifikowany. Ponadto RIO zaleca by w uchwale znalazł się zapis, że uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Oraz zmiana § z 2008 i 2009 na 2708 i 2709  w dziale 85395.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Tucholskiego na 2010 rok wraz z przedstawionymi autopoprawkami (8-0-0).
 
Na posiedzenie przybył Radny Andrzej Pruszak.
W sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu tucholskiego na 2010 rok głos zabrali:
p. S. Łangowski – chciałbym złożyć autopoprawkę do zaproponowanego planu i sesję zaplanowaną na 5 marca przesunąć na 19 marca. Ponadto sesję w miesiącu kwietniu proponuję rozpocząć o godz. 12.00, gdyż tego dnia odbywa się także sesja Rady Miejskiej, żeby te terminy się nie nakładały.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Tucholskiego na 2010 rok (9-0-0).
 
W sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia na rok 2010 programu współpracy Powiatu Tucholskiego z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego głos zabrali:
p. B. Szramka – program ten jest przez Radę uchwalany co roku.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia na rok 2010 programu współpracy Powiatu Tucholskiego z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego (9-0-0).
 
Radny Marek Sass opuścił posiedzenie Komisji.
W sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Powiatu Tucholskiego za rok  2009 głos zabrali:
p. K. Siniło – są tutaj ujęte inwestycje drogowe, które mają zostać złożone do RPO, samochód ciężarowy dla ZDP, żeby ZDP miało czas na przeprowadzenie postępowania przetargowego oraz na nadzór inwestorski inwestycji przebudowy i rozbudowy szpitala, nie jest to ujęte w kosztach inwestycji.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Powiatu Tucholskiego za rok  2009 (8-0-0).
 
Radny Marek Sass wrócił na posiedzenie Komisji.
W sprawie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok  2009 głos zabrali:
p. K. Siniło – zmiany na kwotę 2.079.028,41 po stronie dochodów i wydatków. Zmiany dotyczą m. in. zmniejszenia dochodów w wyniku nie sprzedania budynku w Kamienicy, zmniejszonych wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i opłaty komunikacyjnej, zmniejszony wpływ z tytułu wpływów na ekwiwalenty z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wydatki zostaną zbilansowane w wyniku zmniejszenia wydatków na inwestycję w szpitalu, zwiększa się wydatki w DPS na zakup samochodu do przewozu osób. Ponadto wnoszę autopoprawkę w związku z pozyskaniem przez KPPSP darowizny od firmy na udział własny na zakup pojazdu dla komendy. Dochody te nie były zaplanowane.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok  2009 (9-0-0).
 
W sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę dotyczącą określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz zatrudnienie osób niepełnosprawnych głos zabrali:
p. K. Siniło – środki zostają przeniesione tak, by mogły zostać wydane w 100%.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę dotyczącą określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz zatrudnienie osób niepełnosprawnych na 2009 rok (9-0-0).
 
W sprawie projektu uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz zatrudnienie osób niepełnosprawnych na 2010 rok głos zabrali:
p. K. Siniło – jest to wstępna wysokość środków, żeby móc realizować te zadania od początku roku, ale kwota ta może ulec zmianie.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz zatrudnienie osób niepełnosprawnych na 2010 rok (9-0-0).
 
Komisja poruszyła następujące sprawy bieżące:
p. Z. Grugel – wrócił ostatnio temat obwodnicy i uważam, że do tej inwestycji powinny się dołożyć też Gminy Cekcyn i Gostycyn.
p. S. Łangowski – uważam, że wszystkie gminy powinny się w to włączyć, gdyż będzie to miało wpływ na mieszkańców całego powiatu. Jest to perspektywa 7 lat.
p. A. Pruszak – czy można w to wierzyć, że gminy się na to zgodzą?
Przewodnicząca - podobnie ma się kwestia ze szpitalem: pozostali udziałowcy też powinni się włączyć.
p. Z. Grugel – powinniśmy podjąć męską decyzję i to zrealizować. Przynajmniej wykupić grunty od osób fizycznych.
p. P. Broszkiewicz – chciałbym poinformować, że będzie nowa umowa na budynki leśnego.
p. W. Kociński – czy będzie możliwe korzystanie z internatu ZSL?
p. B. Szramka – tym obiektem będzie dysponował Dyrektor ZSL.
 
Przewodnicząca poinformowała o zaproszeniu na otwarcie wystawy w Miejskiej Bibliotece Publicznej pt. „Gwiazdor kontra Mikołaj” dnia 18 grudnia 2009 r.
 
Ponieważ porządek został wyczerpany Przewodnicząca zamknęła posiedzenie Komisji.
Na tym zakończono protokół.
 
Protokołowała:                                                           Przewodnicząca Komisji
 
Katarzyna Puczyńska                                                       Małgorzata Oller

Wytworzył: Katarzyna Puczyńska (17 grudnia 2009)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (10 lutego 2010, 09:05:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1156

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij