39


Protokół nr 39/2010
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej,
które odbyło się w dniu 20 maja 2010 r.
 
Obecni na posiedzeniu wg listy obecności oraz p. Krystyna Siniło – Skarbnik Powiatu, p. Bogusław Szramka – Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Promocji, p. Sylwia Sobczak – Z-ca Naczelnika WEZKSiP.

Tematyka posiedzenia:  
  1. Ocena sytuacji uczniów niepełnosprawnych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat.
  2. Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące.
 
Ad. 1.
p. Przewodnicząca – poinformowała, że odpowiedzialna za przygotowanie informacji, zgodnie z planem pracy, jest pani Danuta Tyda.
p. D. Tyda – przedstawiła pisemną informację dotyczącą Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego (w załączeniu do oryginału protokołu). Ponadto poinformowała, że w Zespole Szkół Ogólnokształcących 26 uczniów posiada orzeczenia o niepełnosprawności. 7 uczniów Liceum Ogólnokształcącego ma nauczanie indywidualne. 3 osoby korzystają z kształcenia specjalnego. W Liceum nie ma osób na wózkach inwalidzkich. Nasze szkoły nie są przystosowane do takich niepełnosprawności.
p. Przewodnicząca – dodała, że w innych szkołach sytuacja jest podobna. Komisja powinna pokusić się o wnioski.
p. S. Sobczak – w szkołach jest dość dużo nauczań indywidualnych. Często zdarzają się nauczania indywidualne okresowe, np. po wypadkach. Cały czas odbywa się to we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.
p. S. Łangowski – to nauczanie to 12 godzin tygodniowo. Odbywa się to w szkole. Z tego powodu nie rozumie sensu tego nauczania.
p. S. Sobczak – są przypadki, że osoby nie kwalifikują się do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. To nauczanie to forma pomocy tym dzieciom.
p. S. Łangowski – normalne nauczanie trwa 32 godziny tygodniowo. Nauczanie indywidualne trwa 12 godzin tygodniowo. Zajęcia odbywają się w szkole. Pewnie jest to zgodne z prawem, ale wydaje się dziwne. Jeżeli taki uczeń może przychodzić do szkoły, to chyba mógłby uczestniczyć w normalnych zajęciach.
p. Przewodnicząca – zauważyła, że jest dużo dzieci z wadami postawy. Zapytała, czy to też wpływa na ilość orzeczeń.
p. S. Łangowski – stwierdził, że poprawia się baza wychowania fizycznego, jednak dzieci nie lubią tych zajęć.
p. W. Kociński – uważa, że zajęcia wychowania fizycznego powinny być od pierwszej klasy prowadzone przez nauczycieli w-f. W klasach 1 – 3 zajęcia nie zawsze odbywają się tak jak powinny. Trzeba wprowadzić zajęcia dwa razy w tygodniu i nie na zaliczenie.
p. Przewodnicząca – zapytała, czy Wydział może potwierdzić, że potrzeby pobierania nauczania indywidualnego są zaspokajane. Zapytała też, czy dziecko ze względu na rodzaj niepełnosprawności może nie zostać przyjęte do szkoły.
p. S. Sobczak – nie wie o takich przypadkach. Był przypadek, że uczeń z upośledzeniem umysłowych chciał pójść do Liceum Ogólnokształcącego. Wtedy rozmawia się z rodzicami. Dodała, że Ośrodek Szkolno - Wychowawczy jest maksymalnie wyposażony w pomoce naukowe. Odbywa się tam mnóstwo konkursów i zajęć. W tym roku będą oni też brali udział w igrzyskach powiatowych.
p. W. Kociński – zapytał, czy szkoły są przystosowane do wózków inwalidzkich i czy toalety są do tego przystosowane.
p. S. Sobczak – odpowiedziała, że szkoły nie są przystosowane, ale toalety częściowo tak.
p. W. Kociński – może należałoby przewidzieć to przy remontach. Nie wiadomo ile jest osób, które rezygnują z nauki z powodu niepełnosprawności. Może należałoby w przyszłości dostosować choć jedną ze szkół. Bariery architektoniczne są w całym mieście.
p. S. Łangowski – dodał, że kiedy był dyrektorem szkoły jeden z uczniów był przez trzy miesiące na wózku i klasa się zmobilizowała i wszędzie go woziła.
p. W. Kociński – można np. ubikacje na parterze poszerzyć i przystosować.
p. D. Tyda – zauważyła, że problemem jest ogólnie niedostosowanie miejsc publicznych dla osób niepełnosprawnych. Dotyczy to też dworców PKP.
 
 
Komisja wypracowała następujący wniosek: Komisja na swym posiedzeniu zajęła się oceną sytuacji uczniów niepełnosprawnych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat. Komisja stwierdziła, że młodzież niepełnosprawna ma możliwość zdybywania wiedzy na poziomie jej odpowiadającym. Komisja widzi jednak w przyszłości potrzebę dostosowania jednej ze szkół do potrzeb osób niepełnosprawnych.  
 
Ad. 2.
Analiza materiałów sesyjnych:
1)     projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla określonych szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli  prawidłowości ich wykorzystania
p. S. Sobczak – poinformowała, że najistotniejsza zmiana polega na tym, że samorząd może kontrolować jednostkę, która otrzymuje taką dotację. Do tej pory pieniądze były przekazywane na daną liczbę uczniów, ale nie można było skontrolować stanu faktycznego. Dotyczy to w szczególności szkół dla dorosłych.
 
Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla określonych szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli  prawidłowości ich wykorzystania (8-0-0).
 
2)     projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Powiat Tucholski Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Poddziałanie 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”
p. S. Sobczak – poinformowała, że w zeszłym roku liderem projektu była Gmina Tuchola. W tym roku ponieważ nikt nie chciał się tego podjąć, wzięło to na siebie Starostwo. W projekcie weźmie udział około 30 szkół. Będą to zajęcia pozalekcyjne dla dzieci ze wszystkich gmin i szkół. Projekt jest na kwotę około 1.000.000 zł. Te środki dają szansę zobaczyć Polskę, pójść do kina czy do teatru.
p. Z. Grugel – zapytał, czy nauczyciele chcą prowadzić zajęcia.
p. S. Sobczak – poinformowała, że narzuca część zajęć. Wie, że jest potrzeba prowadzenia zajęć z logopedii. Działają też grupy terapeutyczne i zajęcia wyrównawcze.
 
Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej jednogłośnie pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Powiat Tucholski Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Poddziałanie 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” (8-0-0).
 
3)     projekt uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego za pierwsze półrocze wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
p. K. Siniło - uchwała jest związana ze zmianą ustawy o finansach publicznych. Ustawa mówi, że do wykonania I półrocza należy dołączyć wieloletnią prognozę finansową.
 
Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej jednogłośnie pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego za pierwsze półrocze wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej (8-0-0).
 
4)     projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2010 r.
p. K. Siniło – poinformowała, że zmiana dotyczy zwiększenia w dochodach i wydatkach o kwotę 318.914,27 zł. Wysokość dochodów ulegnie zwiększeniu z tytułu odsetek, wpływów z Vat oraz wpływu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na szpital i dotacji dla Straży Pożarnej. Część tych środków zostaje przekazana na zmniejszenie zaplanowanej kwoty z tytułu sprzedaży budynku w Kamienicy.
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2010 (8-0-0).
 
p. Przewodnicząca – zapytała jak wygląda sprawa likwidacji gospodarstwa pomocniczego przy Tucholskim Centrum Edukacji Zawodowej.
p. K. Siniło – poinformowała, że ustawowo musi zostać ono zlikwidowane do końca tego roku.
p. B. Szramka – dodał, że odbyło się spotkanie z pracownikami. Jest kilka propozycji dalszej działalności. Jest działalność w ramach centrum integracji społecznej, jako rachunek dochodów własnych lub jako spółka pracownicza. Pracownicy mają zdecydować jaką formę wybiorą.
p. S. Sobczak – ustawodawca wymusił to działanie. Zarząd zgodnie z procedurą wyraził opinię. Dyrektor ma przygotować harmonogram likwidacji.
p. K. Siniło – dodała, że będą mogły funkcjonować rachunki dochodów własnych. Rada będzie określała dochody i wydatki. Wydatki mogą być na wszystko oprócz wynagrodzeń. Środki, które na koniec roku pozostaną na rachunku dochodów własnych muszą trafić do budżetu powiatu.
 
p. Przewodnicząca odczytała odpowiedzi, które wpłynęły na wnioski Komisji dotyczące postawienia chaty borowiackiej.
p. Z. Grugel – stwierdził, że tylko Tucholę stać na to, aby taką zabudowę borowiacką zrobić. Taki element miałby sens.
 
Ponieważ porządek został wyczerpany Przewodnicząca zamknęła posiedzenie Komisji.
Na tym zakończono protokół.
 
Protokołowała:                                                                               Przewodnicząca Komisji
 
Elżbieta Damasiewicz                                                                             Małgorzata Oller
 

Wytworzył: Elżbieta Damasiewicz (20 maja 2010)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (16 czerwca 2010, 13:35:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 928

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij