8

Protokół nr 8/2007
z posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarki
w dniu 31 lipca 2007 roku.

Obecni na posiedzeniu według listy obecności oraz zaproszeni goście: p. Bogusław Szramka – Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego w Tucholi, p. Regina Wrębel – Dyrektor Zespołu Szkół Leśnych i Agrotechnicznych w Tucholi, p. Krystyna Siniło – Skarbnik Powiatu Tucholskiego oraz p. Zofia Ostrowska – Wicedyrektor Zespołu Szkół Leśnych i Agrotechnicznych Oddział w Kamienicy.

Tematyka posiedzenia:
1. Zaopiniowanie zamiaru przeniesienia oddziałów zamiejscowych Zespołu Szkół Leśnych i Agrotechnicznych mieszczących się w Kamienicy do siedziby szkoły w Tucholi.

Przewodniczący – przywitał zebranych. Poprosił Panią Skarbnik o informacje o kosztach funkcjonowania oddziałów w Kamienicy, Pana Naczelnika Szramkę o sposób rozwiązania kwestii organizacyjnych.
p. K. Siniło – przedstawię Państwu wyliczenia dotyczące lat 2002 do 2007. Subwencja z podziałem na zadnia szkolne i pozaszkolne. W roku 2002 otrzymaliśmy na 1 ucznia subwencję w kwocie 3.436,00 zł, w Kamienicy koszt 1 ucznia wyniósł 3.907,84 zł. W roku 2003 otrzymaliśmy 2.968, 00 zł, w Kamienicy koszt wyniósł 4.333,92 zł. W 2004 roku subwencja wyniosła na 1 ucznia w Tucholi 3.953,00 zł, w Kamienicy 5.448,14 zł. W 2005 roku na 1 ucznia w Tucholi otrzymaliśmy 4.262,17 zł, w Kamienicy musieliśmy wydać 5.104,37 zł. W 2006 subwencja wyniosła 4.573,63 zł, w Kamienicy koszt 1 ucznia wyniósł 6.352,31 zł. W bieżącym roku subwencja na 1 ucznia wyniosła 4.844,53 zł, w Kamienicy koszt wyniósł 8.302,87 zł. Chcę dodać, że do tych kosztów utrzymania 1 ucznia w szkole w Kamienicy dokładamy z budżetów innych jednostek oświatowych.
p. A. Myszkowski – ile w roku 2006 powiat dołożył do szkoły w Kamienicy?.
p. K. Siniło – wszystkie te kwoty mieszczą się w subwencji, ale dokładamy kosztem innych jednostek oświatowych.
p. St. Łangowski – to nie jest tak do końca. Każdy rodzaj szkoły ma inny rodzaj wagi za pomocą, którego liczy się subwencję na 1 ucznia.
p. A. Myszkowski – dalej nie wiem, czy inne szkoły dokładają do Kamienicy?
p. St. Łangowski – tak inne szkoły dokładają na Kamienicę. Subwencja jest liczona według wagi na poszczególny rodzaj szkoły. Jeżeli założymy, że subwencja wyniosła na 1 ucznia 3.000,00 zł to w jednej rzeczywiście wydatkowano na 1 ucznia 2.500, 00 zł, a w innej szkole 4.000,00 zł. Poprzednia kadencja Rady ciągle dokładała do tej szkoły.
p. A. Kabat – przedstawiono mam kwoty subwencji w latach 2002-2007 i koszty utrzymania 1 ucznia w Kamienicy. To znaczy, że my do Kamienicy musimy do tej kwoty tyle dołożyć?.
p. K. Siniło - w roku 2007 dokładamy kwotę łącznie 155.000,00 zł.
p. B. Szramka – chciałbym przedstawić jak będą wyglądały klasy po zakończeniu naboru. Pierwsza klasa technikum żywienia liczyć będzie 8 uczniów, natomiast pierwsza klasa technikum rolniczego 12 uczniów. Po klasyfikacji II klasa technikum żywienia liczy 2 uczniów, a II klasa technikum rolniczego 13 uczniów. Klasa IV 16 osób. W żadnej klasie nie ma wystarczającej liczby uczniów, żeby utworzyć grupę.
p. R. Wrębel – 2 osoby dowiedziały się, że mogą się przenieść i jedna osoba już złożyła dokumenty.
p. D. Gromowska – jak zostanie rozwiązany problem kadry i czy Zarząd ma koncepcję zagospodarowania tych obiektów?.
p. R. Wrębel – z wyjątkiem 4 osób, wszyscy nauczyciele dojeżdżają z Tucholi. Z tych 4 osób tutaj w Kamienicy jedna osoba odchodzi na emeryturę. Reszta osób zostanie przeniesiona do Tucholi.
p. T. Zaborowski – zostawiliśmy ten problem do opinii poszczególnych Komisji. Najpierw chcemy poznać opinię Radnych. Na razie nie jestem w stanie odpowiedzieć, co zrobimy z tymi obiektami. Zarząd chce, aby nadal spełniały swoje dotychczasowe funkcje edukacyjne. Na pewno nie sprzedamy tych obiektów.
p. M. Mróz – uważam, że za szybko przeszliśmy do punktu dotyczącego zagospodarowania tych obiektów. Przypominam, że na razie rozmawiamy o zaopiniowaniu zamiaru przeniesienia oddziałów do siedziby w Tucholi. Nabór do tej szkoły był, mały, co prawda, ale jednak zebrano chętnych chcących uczyć się w tej szkole. Pan Łangowski stwierdził, że poprzednia kadencja dokładała do tej szkoły. Zamiar przeniesienia oddziałów do Tucholi już był rozważany. Jednakże Radni poprzednich kadencji pomimo tego, że trzeba było dokładać do kształcenia w Kamienicy zdecydowali się utrzymać te szkołę.
p. B. Szramka – jeśli zaistniał taki fakt, że zostaje zamknięta szkoła. To nie znaczy, że zostawiamy uczniów samym sobie. Proponujemy im inne szkoły. Nie możemy dopuścić do tego, że uczniowie odejdą z naszego powiatu.
p. R. Wrębel – z Panią Dyrektor Ostrowską poczyniłyśmy wszystko co możliwe, aby nabór do tej szkoły był większy. Kiedy były dni otwarte szkoły wielu chętnych wzięło dokumenty, aby pójść na badania do medycyny pracy. Ten rodzaj szkól wymaga posiadania skierowania z medycyny pracy. Pani Dyrektor poinformowała mnie, że było aż 42 chętnych. Bardzo się z tego ucieszyłyśmy. Propagowałam te szkoły w całym powiecie. Licząc, że ze względu na jego rolniczy charakter dużo będzie chętnych.
p. M. Mróz – mogę tylko potwierdzić to co powiedziała Pani Dyrektor. Mam żal do Pana Naczelnika, że ta szkoła zostanie zamknięta.
p. B. Szramka – nie jestem odpowiedzialny za nabór do szkoły. To leży w kompetencjach dyrektorów.
p. T. Zaborowski – II klasa technikum rolniczego liczy 13 osób, z czego 8 jest spoza terenu powiatu. Podobna jest sytuacja w odniesieniu do reszty. Pytam się, gdzie są osoby z Gminy Gostycyn?. Nie chciałbym usłyszeć od Radnych, że jesteśmy niegospodarni, że marnujemy subwencję. Chcielibyśmy, aby Radni jednoznacznie określili czy mamy utrzymywać te szkołę bez względu na koszty. Sprawa naboru do pierwszej klasy technikum rolniczego. Kiedy zaczęto mówił o technikum rolniczym w Tucholi zainteresowanie znacznie wzrosło.
p. St. Łangowski – nie zgadzałem się z polityka oświatowa poprzedniego Zarządu. Mam na to liczbowe dowody, że była ta polityka zła. Chcę powiedzieć, że w szkolnictwem podstawowym i gimnazjalnym można założyć jakieś plany. O, tyle jeśli chodzi o szkolnictwo zawodowe to tutaj jest zupełna loteria. Nigdy nie można przewidzieć, które zawody będą cieszyły się zainteresowaniem, które nie. Jeśli chodzi o szkołę w Kamienicy od lat były już przesłanki finansowe, aby zamknąć te oddziały. Dla mnie problemem będzie baza. Jeśli zadecydujemy o przeniesieniu oddziałów z Kamienicy do Tucholi. Należy opracować plany zagospodarowania bazy w Kamienicy. Należy zaznaczyć, że za bark naboru nie możemy obarczać dyrektorów ani Zarządu. Młodzież sama decyduje, jaki rodzaj szkoły wybierze. My możemy im jedynie proponować rodzaj kształcenia.
p. M. Mróz – wnioskuje z Pańskiej wypowiedzi, że ma Pan obiekcje do poprzedniej Rady. Te same przesłanki, które nam przedstawiono dzisiaj były i wtedy przedstawiane. Wtedy nie zgodziliśmy się na taki krok. Nie dam gwarancji czy nie zmieni się wszystko od przyszłego roku. Z Gminy Gostycyn na 95 gimnazjalistów tylko 5 wyraziło chęć pójścia do Kamienicy. Mam propozycję, aby otworzyć tu oddziały Tucholskiego Centrum Edukacji Zawodowej. Przecież zbudowano szkołę w Śliwicach. Śliwice i Gostycyn to dwie rubieże Powiatu Tucholskiego. Podjęliśmy działania, aby ściągnąć tu uczniów. Ten ruch będzie źle odebrany społecznie. Proszę Państwa o jedno, dajcie czas tej szkole. Podejmijmy odpowiednią decyzje w przyszłym roku. Dajmy jeszcze szansę tej szkole.
p. D. Gromowska – jak jest rotacja do tej szkoły w innych szkół?.
p. R. Wrębel – z tej szkoły uczniowie odchodzą raczej.
p. Z. Ostrowska – na początku 2006 roku było 57 osób. Czasem we wrześniu 3-4 dochodzą do nas.
p. D. Gromowska – czy Zarząd dyskutował z Gmina Gostycyn w tej sprawie?.
p. T. Zaborowski – najpierw chcemy zamknąć etap konsultacji z Komisjami Stałymi. Jeśli zajdzie taka potrzeba będziemy też konsultować z innymi.
Przewodniczący – zastanawiam się, dlaczego uczniowie opuszczający mury gimnazjum w Gostycynie nie wybrali tej szkoły. Tylko 5 z 95 wyraziło zamiar pójścia do tej szkoły. Inna skrajnie jest sytuacja w Śliwicach. Zastanawiam się, dlaczego ta szkoła nie jest akceptowana w swoim środowisku. Myślę, że w sposób niewłaściwy używamy słowa likwidacja. Nie zamykamy tej szkoły, tylko zmieniamy miejsce nauczania. Jeśli o tym zadecydujemy, to musimy wiedzieć, że bierzemy na siebie ogromną odpowiedzialność. Należy pamiętać tylko, że o kłopotach tej szkoły wiedzieliśmy już wcześniej.
p. A. Kabat – biorąc pod uwagę przesłanki ekonomiczne i patriotyzm bijący z wypowiedzi Pana Mroza muszę powiedzieć, że skończyły się czasy, kiedy narzucano dzieciom wybór szkoły. O tym, że ta szkoła nie ma poparcia w społeczeństwie świadczy nabór uczniów z Gminy Gostycyn. Przed Zarządem leży trudna decyzja do podjęcia.
Przewodniczący – co z uczniami w internacie?.
p. R. Wrębel – równocześnie z moim technikum żywienia ruszyło technikum gastronomiczne w TCEZ. Uczyło się tutaj w technikum 6 osób. Kolejny rok był rokiem bez naboru. Wystosowałam wtedy propozycję do Zarządu, aby utworzyć w Kamienicy liceum ogólnokształcące. Nie zostało to jednak zaakceptowane. Uzyskałam zgodę na utworzenie liceum ogólnokształcące dla dorosłych. Niestety po I półroczu wycofali się wszyscy chętni. Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom rolników zaproponowałam technikum rolnicze. Niestety nie ma nim zainteresowania.
p. St. Łangowski – ile wynoszą czysto bazowe koszty?.
p. K. Siniło – 96.718,00 zł w stosunku do 373.000,00 z reszty.
p. M. Mróz – ja się odwołuje do uczuć Pana Starosty. Czy nie moglibyśmy jeszcze ten rok ponosić te koszty utrzymania tej szkoły. Jeśli zapadnie decyzja to września nie będzie tu zajęć?.
p. B. Szramka – tak.
p. M. Mróz – to jest zbyt krótki czas od 4 do 31 lipca na podjęcie takiej decyzji. Czy nie można było wypracować wcześniej powołania innego typu szkoły?.
Przewodniczący –ta sytuacja wzięła się myślę też i z tego, że już od wielu lat mówiono o likwidacji tej szkoły.
p. St. Łangowski – jakkolwiek by nie liczyć nie da się zrobić grupy z takiej liczby osób. Pozostaje tez problem, co z obiektami?.
p. M. Mróz – to jest zbyt krótki okres czasu, aby coś zrobić. Ty uczniów z naboru było 8-ro i 12-ro.
p. R. Wrębel – ta 8 nie jest już zainteresowana Kamienicą. Tylko 1 wybrała technikum gastronomiczne, reszta przeniosła się na profil socjalny.
p. M. Mróz – może należałoby porozmawiać z Radą Gminy i Zarządem Gminy Gostycyn. Szkoła średnia to nobilitacja dla tej gminy.
p. A. Myszkowski – za dalszym funkcjonowaniem tej szkoły przemawiają: świetna baza, internat przy szkole, przychylność władz samorządowych i czynnik społeczny. Przeciw zaś: brak komunikacji samochodowej i mało atrakcyjne kierunki. Wielu młodych ludzi obecnie wyjeżdża do miast i tam już pozostaje. To, że ta szkoła jest poważana świadczy o tym, że wielu uczniów z innych gmin tu się uczy. Argument, że nie ma uczniów i dlatego likwidujemy tę szkołę to jest droga na skróty. Te tendencje spadkowe dla Kamienicy trwają od roku 2002. Może trzeba wystąpić z innymi propozycjami. Czy można coś zrobić, aby przyciągnąć tu uczniów?.
p. St. Łangowski – mam propozycję, żeby mieszkańcy Gminy Gostycyn przekonali młodzież, aby uczyła się w Kamienicy. Problemem nie jest to, że Radni nie chcą pozwolić funkcjonować tej szkole, tylko, żeby młodzież chciała się w niej uczyć.
p. M. Mróz – nie sposób się nie zgodzić z wypowiedzią Pana Radnego. Ale prosimy o czas. Nie da się nic zrobić w ciągu miesiąca. Może kolejny rok dałby nowe kierunki kształcenia.
Przewodniczący – Pan Mróz wnosi, aby szkoła funkcjonowała jeszcze przez rok. To jest, jak rozumiem, Pański wniosek. Pierwszym w kolejności jest wniosek Zarządu Powiatu o przeniesieniu oddziałów szkoły w Kamienicy do siedziby w Tucholi. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa Radnych jest za przeniesieniem oddziałów ZSL i A w Kamienicy do siedziby szkoły w Tucholi.

Komisja Finansów i Gospodarki 4 głosami za, przy 2 przeciwnych i 1 wstrzymującym się pozytywnie zaopiniowała zamiar przeniesienia oddziałów zamiejscowych Zespołu Szkół Leśnych i Agrotechnicznych mieszczący się w Kamienicy do siedziby szkoły
w Tucholi.

Przewodniczący –ponieważ wniosek Zarządu został przyjęty większością głosów wniosek Radnego Michała Mroza staje się bezprzedmiotowy.

p. M. Oller – poinformowała, że Komisja Edukacji również pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Powiatu w tej sprawie.

Przewodniczący – proponuje również wniosek, aby Zarząd Powiatu w trybie pilnym opracował koncepcję zagospodarowania bazy w Kamienicy.

Komisja jednocześnie obliguje Zarząd Powiatu Tucholskiego, aby w trybie pilnym przedstawił koncepcję zagospodarowania obiektów Zespołu Szkół Leśnych
i Agrotechnicznych w Kamienicy po przeniesieniu oddziałów do siedziby szkoły
 w Tucholi.

Przewodniczący wobec wyczerpania porządku posiedzenia zamknął posiedzenie Komisji Finansów i Gospodarki.


Na tym zakończono protokół.

Protokołowała:                                               Przewodniczący Komisji

Kinga Majer                                                        Zbigniew Grugel


 

metryczka


Wytworzył: Kinga Majer (31 lipca 2007)
Opublikował: Kinga Majer (12 grudnia 2007, 16:06:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1656