1

Protokół nr 1/2006
z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia,
które odbyło się w dniu 6 grudnia 2006 r.


Obecni na posiedzeniu wg listy obecności.
 
Komisja na wniosek Przewodniczącego Rady Powiatu zebrała się w celu ukonstytuowania.
Członkowie Komisji wybrali ze swego grona Przewodniczącego Komisji w osobie pana Andrzeja Myszkowskiego oraz Zastępcę Przewodniczącego w osobie pani Krystyny Koczwara.
 
Przewodniczący Komisji na sesji poinformuje Radę o dokonanym wyborze.
 
Na tym protokół zakończono.
 
Protokołowała:                                                                                
                                                                                           Przewodnicząca Komisji
Elżbieta Damasiewicz                                                                     
                                                                                              Andrzej Myszkowski
 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Damasiewicz (6 grudnia 2006)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (13 marca 2007, 13:58:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1473