14

Protokół nr 14/2008
z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia,
które odbyło się w dniu 17 marca 2008 r.

Obecni na posiedzeniu wg listy obecności oraz p. Tadeusz Zaborowski – Wicestarosta Tucholski, p. Ewa Kiersznicka – Dyrektor Domu Dziecka, p. Andrzej Bąkowski – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej.

Tematyka posiedzenia:
1. Działalność Domu Dziecka i Domu Pomocy Społecznej.
2.  Sprawy bieżące.

Ad. 1.
Przewodniczący – powitał zaproszonych gości i poprosił o krótkie przedstawienie się.
p. E. Kiersznicka - od 26 lat pracuje w Domu Dziecka na stanowisku wychowawcy. Podjęła wyzwanie poprowadzenia Domu Dziecka. Do tej pory była to tylko praca opiekuńczo-wychowawcza. Teraz musiała wejść w administrację. Kończy organizowanie pomocy społecznej. Jest nauczycielem dyplomowanym.
p. A. Bąkowski –doprowadził  DPS w Kamieniu do standaryzacji. Złożył wypowiedzenie. Udało się zrobić standaryzację domu bez pomocy powiatu.. Powiat dołożył do windy. To wykonał z pracownikami swoimi oraz z osobami z PUP. Jest apolityczny. Ma swoje określone poglądy. Ma nadzieję, że dom doprowadzi do standardów w tym roku. Jest tam jeszcze dużo niedoróbek. Okazuje się, że między windą a ścianą jest 1,20 m a musi być  1,50 m. Łazienki były remontowane, ale drzwi muszą być 90 a są 70 i 80 cm. Niektóre pokoje są do malowania. Znając swój charakter uważa, że w tym roku dom  będzie zarejestrowany. Nie ma inwentaryzacji budynku. Jest instalacja przeciwpożarowa, a nie ma dokumentacji.
Przewodniczący – zapytał, ile docelowo przewiduje pensjonariuszy?
p. A. Bąkowski – odpowiedział, że na chwilę obecną  trudno powiedzieć.
p. T. Zaborowski – stwierdził, że ten remont składa się z dwóch rzeczy. Jedne to takie, które trzeba wykonać, aby otrzymać standaryzację, a drugie to takie, których standaryzacja nie obejmuje. Zaproponował, aby dyrektor Domu Dziecka złożyła do wojewody wniosek o środki na elewację budynku.
p. E. Kiersznicka – poinformowała, że ma zalecenie Sanepidu, aby do końca 2008 r. zrobić elewację.
Przewodniczący – zapytał jak wygląda sytuacja w zakresie podziału zatrudnienia na umowę o pracę i na kartę nauczyciela. Zapytał również jak się sprawdza system rodzinkowy i  jakie są plany – czy będzie starała się pozyskać środki.
p. E. Kiersznicka - ma inne zdanie na ten temat niż miał dyrektor Nowakowski. Po podwyżkach płace pracowników zostały wyrównane. Uważa, że ten zapis jest przesadzony. System rodzinkowy to wspaniała rzecz. Te dziesięcioosobowe zespoły funkcjonują jak rodzina. Warunki się bardzo poprawiły. System rodzinkowy spełnia swoją rolę. To był strzał w dziesiątkę. W tej chwili zabrali się za boisko. Wycięli drzewa owocowe. Główna rzecz to elewacja i ocieplenie budynku. Będą starali się o środki, ale też będzie prośba do Starostwa. Mają znajomych w Holandii, którzy bardzo pomagają.
p. M. Sass – zapytał, czy są wagary wśród wychowanków.
p. E. Kiersznicka – poinformowała, że wagary są ale sporadyczne. Współpraca ze szkołami jest bardzo dobra. Są dwie zaległości. Na pół semestru jest 13 dzieci z 1 oceną niedostateczną,  oraz 2  dzieci z 5-6 ocenami niedostatecznymi. Mają 3 miejsca wolne, ale jutro przyjadą dzieci z Lipna.
Przewodniczący  - zaproponował, aby wystąpić z wnioskiem do Zarządu o przygotowanie projektu i harmonogramu na realizację elewacji Domu Dziecka.
p. T. Zaborowski - wstępne rozmowy były w ubiegłym roku. Jeżeli będą środki zewnętrzne to będą starali się uzupełnić je własnymi.
p. A. Bąkowski – poinformował, że złożył wniosek o 100 000 z Urzędu Wojewódzkiego.
p. K. Koczwara - konserwator ma cały remont pod okiem. Byli pod wrażeniem tego budynku i chcieliby, aby on nic nie stracił na swojej okazałości.
Przewodniczący – zapytał, czy będą kontynuowane w DPS zajęcia dodatkowe i terapie?
p. A. Bąkowski  - rehabilitacja jest mizerne wyposażenie. Na pewno jak doprowadzą do standardu to zakupią sprzęt do rehabilitacji.

Po dyskusji Komisja pozytywnie zaopiniowała informację o funkcjonowaniu Domu Dziecka w Tucholi i Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej.  Komisja zwraca się do Zarządu o rozpatrzenie możliwości przygotowania projektu i kosztorysu wykonania elewacji w Domu Dziecka.

Ad 2.
1) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/109/2007 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 27 grudnia 2007 r. dotyczącej określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zatrudnienie i rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
2) Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2008 r.
p. T. Zaborowski – poinformował, że dostosowanie szpitala powinno się zamknąć w 20 milionach złotych. Wszystko zależy od tego jak podejdą do tego pozostali udziałowcy. Jest to nasze zadanie ustawowe.
Przewodniczący – zapytał, jakie plany są w stosunku do działki, która znajduje się koło Netto i była przeznaczona pod budowę przychodni specjalistycznych. Dochodzą informacje, że specjalistyka jest przenoszona na teren szpitala do budynku Novej.
p. T.  Zaborowski - to już przeniesiono. Ta działka jest własnością spółki. Powiat poniósł koszty na dokumentację.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący – zapytał jak wygląda sprawa dyżurów aptek.
p. T. Zaborowski – poinformował, że dyżury są do 24.oo.  Jest to temat dość nośny. Po wstępnych decyzjach Zarząd poprosił o informacje co jest kupowane. Będą rozmawiali z aptekami bo do tej pory problemu nie było.
p. K. Koczwara – stwierdziła, że się uwsteczniamy. 4 dyżurnych lekarzy pełni opiekę nocną. Teraz straci to sens.

Komisja negatywnie opiniuje brak nocnych dyżurów aptek bo powoduje to zagrożenie życia i prosi o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Przewodniczący - ma żal do Starosty, że Komisja jest pomijana w wielu sprawach. Obiecano, że jeden z członków będzie brał udział w konkursie na dyrektora DD i DPS. Chcemy aktywnie brać udział w sprawach związanych ze służbą zdrowia. Chcielibyśmy aby nas też potraktowano poważnie.
p. T. Zaborowski – przeprosił za niedopatrzenie. Poinformował, że w składzie komisji konkursowej na dyrektora DPS byli przedstawiciele urzędu wojewódzkiego. W Domu Dziecka powierzono obowiązki, nie było konkursu. Współpraca między nami powinna odbywać się jak najlepiej.
Przewodniczący - o powszechnej służbie zdrowia mówi się źle. Zlikwidowano przychodnię Nova, zlikwidowano karetkę w Śliwicach oraz zmniejszono obsadę etatową w karetce „R”. Może należałoby się spotkać z prezesem Szpitala i porozmawiać o tych sprawach.


Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:                                                               Przewodniczący Komisji
Elżbieta Damasiewicz                                                         Andrzej Myszkowski

 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Damsiewicz (17 marca 2008)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (26 maja 2008, 09:59:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1260