19

Protokół nr 19/2008
z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia,
które odbyło się w dniu 21 października 2008 r.

Obecni na posiedzeniu wg listy obecności oraz p. Krystyna Siniło – Skarbnik Powiatu.
 
Tematyka posiedzenia:
1. Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące.

Ad. 1.
Pani Skarbnik omówiła proponowane przez Zarząd Powiatu zmiany do budżetu na 2008 r.

Komisja przyjęła zaproponowane zmiany, które znajdują się w materiałach sesyjnych.

Następnie p. Skarbnik przedstawiła zmiany wprowadzone przez Zarząd Powiatu do uchwały dotyczącej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W wyniku głosowania Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej pozytywnie(5-0-0) zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2008 rok.

W wyniku głosowania Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej pozytywnie(5-0-0) zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XII/109/2007 Rady Powiatu Tucholskiego  z dnia 27 grudnia 2007 r. dotyczącej określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zatrudnienie  i rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych.

Na tym zakończono protokół.
  Protokołowała:                                                                 Przewodnicząca Komisji
Katarzyna Puczyńska                                                            Andrzej Myszkowski

 

metryczka


Wytworzył: Katzarzyna Puczyńska (21 października 2008)
Opublikował: Katarzyna Puczyńska (26 listopada 2008, 08:18:25)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Puczyńska (26 listopada 2008, 08:21:38)
Zmieniono: zmiana numeru protokołu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1423