21

Protokół nr 21/2008
z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia,
które odbyło się w dniu 19 listopada 2008 r.

Obecni na posiedzeniu wg listy obecności.
 
Tematyka posiedzenia:
1. Analiza materiałów sesyjnych.

Ad. 1.
Przewodniczący – spotkali się wójtowie gmin Lubiewo i Cekcyn z Zarządem i podjęli oni stosowne uchwały.
p. K. Koczwara – środki na tę drogę są duże, a gminy składają wnioski o 1mln, a nasza jest wysoka.
Przewodniczący – trzeba skorzystać, jeśli jest możliwość wzięcia środków.
p. W. Kroplewski – trzeba wziąć pod uwagę kwestię, że należy rozpatrywać to w kontekście przyszłych budżetów.
p. K. Koczwara – trzeba przyjrzeć się każdej złotówce.

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia pozytywnie (5-0-0) zaopiniowała projekt uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Tucholskiego do zawarcia porozumień z gminami Powiatu Tucholskiego na współfinansowanie zadań w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”

W sprawie obchodów X-lecia Powiatu:
Przewodniczący – proponuję, żeby wybrać tą wersję z  zaprezentowaniem się lekarzy. Należy zrobić Dzień Służby Zdrowia. Krótkie panele na różne tematy. Komisja by to prowadziła w Książnicy. W blokach tematycznych o określonych godzinach. Coś z pierwszej pomocy. 

Ponieważ porządek został wyczerpany Przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji.

Na tym zakończono protokół.
 Protokołowała:                                                                 Przewodniczący Komisji
Katarzyna Puczyńska                                                            Andrzej Myszkowski

 

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Puczyńska (19 listopada 2008)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (10 czerwca 2009, 14:27:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1490