24

Protokół nr 24/2009
z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia,
które odbyło się w dniu 19 stycznia 2009 r.

Obecni na posiedzeniu wg listy obecności oraz p. Tadeusz Zaborowski – Wicestarosta Tucholski,

Tematyka posiedzenia:
1. Wypracowanie stanowiska w sprawie funkcjonowania powiatowej służby zdrowia
2. Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące.

Ad. 1.
Przewodniczący – pan Prezes poinformował mnie, że są prowadzone rozmowy w sprawie wyłonienia osoby koordynatora.
p. T. Zaborowski – Prezes będzie na sesji i będzie odpowiadał na pytania. Została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę. Starostwo wykonało uzgodnienia z sąsiadami nieruchomości. Zostanie przygotowane ogłoszenie o przetargu i wkrótce przetarg zostanie ogłoszony. Zostanie wybrany koordynator projektu – jest 2 kandydatów i przetarg na nadzór inwestorski. Mamy nadzieję, że ofert nie będzie za dużo i uchybień, bo sprawa się wtedy przeciąga. Jest uzupełniany projekt odnośnie infrastruktury, bo pozwolenie dotyczyło kubatury, a reszta na zgłoszenie. Będzie przygotowana dokumentacja odnośnie solarów. Będzie też przygotowana dokumentacja odnośnie łazienek przy pokojach
p. W. Kroplewski – czy wyjście zostanie przygotowane?
p. T. Zaborowski – będzie to przeprojektowane. Uzgadniano odnośnie komina od strony p. Lamparskich i podpisaliśmy uzgodnienie. Nie wszystko projektanci dopięli. Część będzie jeszcze uzupełniana.
Przewodniczący – czy będzie wyłączony plac za szpitalem?
p. T. Zaborowski – w całości nie, być może czasowo jak będzie wykonywana infrastruktura. Trzeba się liczyć z  tym, że czasowo będzie to konieczne ze względu na bezpieczeństwo. Zwracałem uwagę na zebraniach wiejskich, żeby mieszkańcy uzbroili się w cierpliwość na czas przebudowy. Należy też taką informację do mediów podać, żeby uzbroili się w cierpliwość.
p. W. Kroplewski – to będzie trudne, żeby wykonać tę infrastrukturę i jednocześnie pracować na 100%, żeby wykonać kontrakt.
p. T. Zaborowski – myślę, że to się da z tą dobudową, ale mam obawy co do przebudowy tej starej części, bo tam są stropy drewniane w tej części od kaplicy.
Przewodniczący – tych środków na to będzie mniej, bo my opieramy się na ubezpieczeniach.
p. T. Zaborowski – stawki za punkty zostały zmniejszone i to jest coraz gorzej.
Przewodniczący – wnioski p. Kabat są uzasadnione. Może wystąpić o podjęcie działań o zwiększenie liczby świadczeń.

Komisja wystąpi do Prezesa Spółki Szpital Tucholski” Sp. z o.o. z wnioskiem o podjęcie działań w celu zwiększenia liczby świadczeń w poradniach specjalistycznych.
p. W. Kroplewski – albo NFZ zwiększy świadczenia, albo ktoś te świadczenia wykupi np. powiat.
p. T. Zaborowski – przy budowie szpitala raczej to trudne. Było kiedyś finansowane przez władze, ale były wciąż zalecenia, żeby ograniczyć etaty.


Ad. 2.
Plan pracy Komisji na 2009 r.
Przewodniczący – w kwietniu dodano Informację o pracy Specjalistycznego Ośrodka wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.


W sprawie organizacji dnia służby zdrowia:
p. W. Kroplewski – uważam, że powinniśmy wystosować oficjalne pismo do prezesa i dyrektora MCL. Musimy ustalić ostateczny termin, w którym zbierzemy wszystkie propozycje wykładów.
Przewodniczący – zaproszenie prezesa, żeby przedstawił dla mieszkańców informację odnośnie rozbudowy szpitala.

Komisja ustaliła, że spotka się na początku miesiąca marca w celu dopracowania szczegółów odnośnie DNIA SŁUŻBY ZDROWIA. .


Na tym zakończono protokół.
Protokołowała:                                                                    Przewodniczący Komisji
Katarzyna Puczyńska                                                            Andrzej Myszkowski

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Puczyńska (19 stycznia 2009)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (10 czerwca 2009, 14:33:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1302