29

Protokół nr 29/2009
z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia,
które odbyło się w dniu 22 czerwca 2009 r.

Obecni na posiedzeniu wg listy obecności oraz p. Violetta Neumann – Powiatowy Inspektor Sanitarny.

Tematyka posiedzenia:
1.    Wypracowanie stanowiska w sprawie bezpieczeństwa sanitarnego w powiecie.
2.    Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące.

Ad. 1.
Przewodniczący – podziękował pani Neumann za przybycie i poprosił o informację na temat działalności Inspekcji.
p. V. Neumann – poinformowała, że w związku z rozbudową i modernizacją zainteresowała się projektem Szpitala Tucholskiego. Projekt pod względem sanitarnym został zaopiniowany przez rzeczoznawcę. Jest to zgodne z przepisami, jednakże chciałaby zapoznać się z projektem. Poprosiła, aby nawiązać współpracę z Sanepidem, aby nie było problemów z odbiorem budynku. Przy odbiorze Sanepid opiera się na rozporządzeniu. Wszystkie odstępstwa od rozporządzenia rozpatruje Wojewódzki Inspektor Sanitarny. Zaproponowała, że Sanepid przejrzy grzecznościowo projekt i przedstawi ewentualne odstępstwa od rozporządzenia. Chciałaby, aby nie było problemów przy odbiorze inwestycji.
p. K. Koczwara – stwierdziła, że dwa lata temu, przy pierwszym projekcie rozbudowy Komisja mocno zaangażowała się w prace. Teraz mogą powstać problemy, których wtedy Komisja się obawiała.
Przewodniczący – poinformował, że Komisja nie była świadoma obecnych działań. Dwa lata temu mówiło się, że odbiory będzie opiniował Sanepid z innego regionu. Komisja była przekonana, że nie ma żadnych problemów związanych z rozbudową i modernizacją szpitala. Uważa, że są to tak duże pieniądze, że należy zrobić wszystko, aby nie było problemów z odbiorem inwestycji.

Komisja wypracowała następujący wniosek: Komisja wnosi do Zarządu Powiatu o spowodowanie współpracy Prezesa Spółki „Szpital Tucholski” z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym na etapie projektowania inwestycji i uzgadniania poszczególnych etapów realizacji zadania. Komisja uważa, że wydatkowanie tak dużych środków finansowych na rozbudowę i modernizację Szpitala powinno być zgodne z wymaganiami stawianymi przez rozporządzenie.

Przewodniczący – poprosił o informację na temat tzw. „świńskiej grypy”.
p. V. Neumann – poinformowała, że w chwili obecnej jest szósta faza pandemii. Gros przypadków pochodzi jednak spoza Unii Europejskiej. Wirus jest mniej zjadliwy niż wirus zwykłej grypy. Słabo przenosi się z człowieka na człowieka. W fazie testowej jest już szczepionka. W przychodniach nie stosuje się żadnych dodatkowych środków bezpieczeństwa. W przypadku przeziębień należy pytać, czy osoby te nie wróciły z zagranicy. Większym zagrożeniem są choroby wywoływane przez meningokoki. Tu zdarzają się przypadki śmiertelne. Należy dążyć do tego, aby uświadamiać o konieczności szczepień.
p. K. Koczwara – stwierdziła, że te szczepienia są zalecane, ale nie obowiązkowe. Ze względu na koszty część ludzi nie decyduje się na szczepienia. Zapytała, czy są jakieś materiały na ten temat.
Przewodniczący – zaproponował, aby wystąpić do Zarządu Powiatu o środki na szczepienie przeciw brodawczakowi ludzkiemu, np. dla dziewcząt z Domu Dziecka.
p. V. Neumann – poinformowała, że dr Elżbieta Narolska z bydgoskiego Sanepidu chciałaby przeprowadzić szkolenie dla lekarzy pediatrów na temat szczepień na brodawczaka ludzkiego.
Przewodniczący – zaproponował, że zostanie zorganizowane takie szkolenie. Komisja zaprosi lekarzy rodzinnych i pediatrów. Szczegółowy termin zostanie ustalony.
p. K. Koczwara – stwierdziła, że rośnie pokolenie dzieci grubasków. Zaproponowała, aby  Tygodnik Tucholski może zaprowadził kącik zdrowotny i może naświetliłby problem.

Komisja wypracowała następujące wnioski:
1)    W związku z rosnącym zagrożeniem otyłością wśród dzieci i młodzieży Komisja wnioskuje o podjęcie działań profilaktycznych w Powiecie.
2)    Komisja proponuje prowadzenie w Tygodniku Tucholskim kącika medycznego.

Ad. 2.
Komisja przeanalizowała materiały sesyjne i wypracowała następujące wnioski:
1.    Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie opinii do projektu uchwały Rady Miasta Bydgoszczy o przekształceniu Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Dr E. Warmińskiego w Bydgoszczy polegającego na likwidacji komórki działalności podstawowej.
2.    Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Powiat Tucholski Projektów w ramach Europejskiego Funduszu Regionalnego Działanie 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej.
3.    Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/73/2007 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 13 sierpnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Tucholskiego na lata 2007-2010.
4.    Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2009 r.
5.    Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych.

Na tym zakończono protokół.

Protokołowała:                                                                    Przewodniczący Komisji
Elżbieta Damasiewicz                                                             Andrzej Myszkowski

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Damasiewicz (22 czerwca 2009)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (7 sierpnia 2009, 14:10:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1203