Ogłoszenie o unieważnieniu postepowania na dostawę uzywanego autobusu w formie leasingu


Zamawiający

Dyrektor Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych
Ul. Nowodworskiego 9 89-500 Tuchola
NIP 561 – 14 – 25 – 168
Tel. 052 3348483
Fax 052 3348976
e-mail : zslia@tuchola.pl

Tuchola, dnia 06 czerwca 2008 roku

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


Na podstawie art.93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2007 r. Nr 223 poz. 1655), zawiadamiam, że postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonym na „Dostawę autobusu używanego w formie leasingu” zostało unieważnione na podstawie art.93 ust.1 pkt 1 ustawy.
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu. Do godz.10.00 dnia 6 czerwca 2008 roku do Zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta w przedmiotowym postępowaniu.
Zatem, w zaistniałej sytuacji Zamawiający jest zobowiązany unieważnić postępowanie, co niniejszym czynię.

Dyrektor
/-/ Regina Wrebel

metryczka


Wytworzył: Regina Wrębel (6 czerwca 2008)
Opublikował: Regina Wrębel (6 czerwca 2008, 13:46:13)

Ostatnia zmiana: Szymon Hoppe (18 sierpnia 2011, 14:21:00)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1949