Protokół Nr 28/2013 z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia z dnia 21 października 2013 r.

Protokół nr 28/2013 
z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia 
które odbyło się 21 października 2013 r. 
 
Obecni według listy obecności (5 osób) oraz p. Zofia Łącka – Skarbnik Powiatu, p. Jacek Lorczak – Naczelnik Wydziału Administracyjno-Gospodarczego. 
  
Posiedzeniu przewodniczył pan Andrzej Myszkowski – Przewodniczący Komisji. 
  
Tematyka posiedzenia: 
  1. Podsumowanie dotychczasowych działań i plan działania w zakresie narkomanii 
  2. Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące. 
  
Ad. 2. 
p. Skarbnik – omówiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2013 r. Poinformowała, że dochody i wydatki uległy zwiększeniu o kwotę 234.336,47 zł. Po stronie dochodów dokonuje się zwiększenia w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 23.324,81 zł.  W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa dokonuje się zwiększenia o 6.850 zł w związku ze sprzedażą działek w miejscowości Brzozie. Następuje też zwiększenie w nadzorze budowlanym w związku z dotacją Wojewody Kujawsko Pomorskiego w wysokości 3.000 zł. w dziale 801 Oświata i wychowanie następuje urealnienie dochodów  o kwotę 20.214 zł. W Domu Pomocy Społecznej następuje zwiększenie o 600 zł w związku z wypracowaniem ponadplanowych dochodów. Zwiększeniu ulegają środki w rozdziale 85321 Zespoły orzekania w związku z decyzją Wojewody o kwotę 8.400 zł. Zwiększenia dokonuje się również w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy o kwotę 167.456,50 zł w związku z realizacją projektu „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego.  W Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej dokonuje się zwiększenia o kwotę 4.491,16 zł w związku z wypracowaniem ponadplanowych dochodów. Po stronie wydatków w rozdziale drogi publiczne powiatowe przeznacza się kwotę 27.000 zł na zakup  materiałów niezbędnych do wykonania remontu chodników w miejscowości Słupy  oraz remont chodnika z odwodnieniem w Bladowie. Zwiększenia środków w dochodach mają swoje odzwierciedlenie w wydatkach. Dokonuje się również przesunięć pomiędzy paragrafami. 
  
Komisja w wyniku głosowania pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2013 r. (5-0-0). 
  
Ad. 1. 
p. J. Lorczak – poinformował, że starosta w celu realizacji zadań powołuje Komisję Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli. Komisja składa się z 11 osób. Komisja opiniuje programy w zakresie bezpieczeństwa. Rada przyjęła program bezpieczeństwa na lata 2011 – 2014. Jednym z obszarów tego programu jest ograniczenie narkomanii i alkoholizmu. Jest w tym zakresie realizowanych kilka zadań. Była kontrola sklepów z dopalaczami. Sklep sprzedający tego typu substancje został zamknięty. Najważniejsze działanie to przeprowadzanie diagnozy, która pozwoliłaby ocenić problem narkomanii w szkołach. Diagnoza była w formie elektronicznej, aby uzyskać jeden raport zbiorczy. W ramach negocjacji udało się uzyskać raport z podziałem na gminy. Były spotkania osób zainteresowanych problemem. Odbyło się spotkanie w celu wypracowania ankiety, która pozwoliłaby oddać wszystkie problemy. W ankiecie uczestniczyło 1216 uczniów szkół gimnazjalnych. Z ankiety wyszło, że 58 % badanych raz w życiu spożywało alkohol. Największy kontakt był w Gminach Kęsowo i Gostycyn, a najniższy w Gminie Śliwice. 9 % uczniów przynajmniej raz sięgało po narkotyki. Największy kontakt był w Gminie Tuchola, a najmniejszy w Gminie Śliwice. Jutro odbędzie się debata społeczna organizowana przez Panią Starostę i Komendę Powiatową Policji. Będą na niej prezentowane wyniki tej diagnozy. Do wójtów zostało skierowane pismo, aby zwracać uwagę na problem i stosować działania profilaktyczne. 
p. Przewodniczący – stwierdził, że dobrze, iż młodzież ma świadomość skutków. 
p. M. Mróz – zapytał jak to wygląda ze względu na płeć. 
p. J. Lorczak – poinformował, że jest lekka przewaga chłopców. 
p. Przewodniczący – zauważył, że ankieta dotyczy klas gimnazjalnych, a wyniki pewnie byłyby wyższe w przypadku szkół ponadgimnazjalnych. 
p. P. Mówiński – stwierdził, że ten stopień inicjacji się obniżył, ale gros problemów jest właśnie w szkołach ponadgimnazjalnych. Uważa, że trzeba się posługiwać narzędziami, które są dostępne. Udawanie, że nie ma problemu jest najgorszą rzeczą jaką można byłoby zrobić. W Technikum Leśnym są dzieci z całej Polski. Przez to są mniej identyfikowalni. 
p. Starosta – poinformowała, że odnośnie alkoholizmu i sprzedaży alkoholu nieletnim odbywają się kontrole Komisji alkoholowych. Gminy mają też obowiązek corocznych szkoleń sprzedawców. 
p. Przewodniczący – mieszkam naprzeciw sklepu. Były osoby, które zgłaszały problem sprzedaży nieletnim. Jednak niczym to się nie kończyło. 
p. J. Lorczak – zwrócono również uwagę na brak nadzoru rodziców. Rodzice więcej pracują i mają mniej czasu dla dzieci. 
p. P. Mówiński – nie zgadza się, że ten brak nadzoru wynika z tego, że więcej pracujemy. Są rodzice, którzy z zasady nie mają czasu dla dzieci. Nie zawsze dotyczy to rodziców dzieci, którzy pracują. 
p. Przewodniczący – podziękował za przedstawienie informacji. Temat jest rozwojowy. 
p. J. Lorczak – dodał, że może została przygotowana taka diagnoza dla szkół ponadgimnazjalnych, ale to zależy od decyzji Pani Starosty. 
p. Starosta – myśli o dalszych badaniach. Zaczęli od gimnazjum, bo chcieli zobaczyć jak to wypadnie. 
  
Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół z 27 posiedzenia Komisji, który został przyjęty 6 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. 
  
Na tym protokół zakończono.
 
Protokołowała:                                                                        Przewodniczący Komisji
 
Elżbieta Damasiewicz                                                                  Andrzej Myszkowski

Wytworzył: Elżbieta Damasiewicz (21 października 2013)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (2 grudnia 2013, 12:19:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 804

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij