Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia w m. Piastoszyn, działka nr ewid. 112/6 obręb Piastoszyn, gm. Kęsowo i odprowadzanie ścieków przemysłowych do ziemi.

Informacja do publicznej wiadomości (31kB) word

metryczka


Wytworzył: Starosta Tucholski (15 stycznia 2016)
Opublikował: Żaneta Malendowicz (18 stycznia 2016, 11:32:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 337