Zapytanie ofertowe: Badanie ankietowe dot. skuteczności zastosowanych metod redukcji presji turystycznej w projekcie „Borowiackie Szlaki”

Zapraszamy do złożenia
oferty na wykonanie
badania ankietowego dotyczącego skuteczności zastosowanych metod redukcji
presji turystycznej
w projekcie „Borowiackie
Szlaki – kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory
Tucholskie” obejmującego
przygotowanie, przeprowadzenie i opracowanie wyników badania ankietowego
ukierunkowanego na sprawdzenie skuteczności zastosowanych w projekcie metod.

Zakres prac obejmuje:

 • Przygotowanie metodologii badań i uzgodnienie jej z Zamawiającym,
 • Realizację badań zgodnie z przedstawioną metodologią,
 • Zebranie łącznych wyników badania oraz
 • Opracowanie wyników i zaleceń na przyszłość.

Termin realizacji:
 • Rozpoczęcie: 7
  dni od wyboru oferty,

 • Uzgodnienie
  metodologii: do 30 maja 2012r.
 • Przedstawienie
  wyników pierwszej części badania: do 15 lipca 2012r.

 • Przedstawienie
  łącznych wyników badania: 15 września 2012r.

 • Zakończenie
  (przekazanie kompletu dokumentacji): 30
  września 2012 roku.

Ofertę należy złożyć do dnia 20
kwietnia 2012r. godz. 15:30
.

Szczegóły zamówienia, wzór oferty i wzór umowy:
Zapytanie ofertowe .pdf (93kB) pdf
Zapytanie ofertowe MS Word (287kB) word
Wzór oferty w formacie .pdf (488kB) pdf
Wzór oferty w formacie MS Word (285kB) word
Wzór umowy w formacie .pdf (385kB) pdf
Wzór umowy w formacie MS Word (285kB) word

Osobami upoważnionymi do udzielania informacji w sprawie zamówienia są:

Karol
Gutsze, tel. 52 55 90 743 oraz
Magdalena Kurpinowicz, tel. 52 55 90 739
Mail: promocja@tuchola.pl

Wyjaśnienia do zapytania, dodane dnia 13.04.2012r.
W związku z zapytaniami telefonicznymi dotyczącymi zapytania ofertowego wyjaśniamy co następuje:
1. Trzy ustalone miejsca prowadzenia badania to Brusy, Czersk i Tuchola, pozostałe miejsca podlegają uzgodnieniu, przy czym muszą one znajdować się bądź na terenie realizacji projektu (powiat tucholski, gmina Brusy i gmina Czersk) bądź w zasięgu oddziaływania projektu, tzn. w miejscach, w których przebywający turyści korzystają bądź mogą korzystać z rezultatów projektu.
2. Badanie musi zostać przeprowadzone wśród turystów, tzn. osób przebywających w danym miejscu w celach rekreacyjnych, niezależnie od stopnia oddalenia od miejsca zamieszkania.
3. Kwota przeznaczona w projekcie na realizację badania wynosi 14.640,- zł brutto.
4. Istnieje możliwość załączania do oferty dodatkowych dokumentów zawierających np. skróconą metodologię planowanego badania, planowaną wielkość próbki itp. Informacje te zostaną wzięte pod uwagę przy ocenie ofert (40%), przy czym cena stanowić będzie podstaowe kryterium oceny (60%).

Wprowadził Karol Gutsze

metryczka


Wytworzył: Karol Gutsze (5 kwietnia 2012)
Opublikował: Magdalena Kurpinowicz (5 kwietnia 2012, 14:00:02)

Ostatnia zmiana: Magdalena Kurpinowicz (13 kwietnia 2012, 14:51:49)
Zmieniono: Wyjaśnienia do oferty - 13.04.2012r.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6896