Oznakowanie 548,89 km szlaków turystycznych w ramach projektu "Borowiackie Szlaki”

Powiat Tucholski zaprasza do składania ofert na oznakowanie 548,89 km szlaków turystycznych w ramach projektu "Borowiackie Szlaki”.

Przedmiotem zamówienia jest oznakowanie 548,89 km szlaków turystycznych (147,5 km szlaków pieszych i 401,39 km szlaków rowerowych) na podstawie koncepcji przebiegu szlaków oraz dokumentacji technicznej udostępnionych przez Zamawiającego, w terminie do 30 listopada 2012 r.

Szczegóły dotyczące zamówienia znajduja się w zapytaniu ofertowym.

Dokumentacja techniczna szlaków oraz zestawienia ilości km szlaków do wyznakowania wraz z szacunkową ilością i rodzajem urządzeń informacyjnych znajdują się w plikach umieszczonych na serwerze (wielkość kompletnego pliku ok. 1 GB) oraz są dostępne w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola, pok. 113.


Pliki do pobrania:
zapytanie ofertowe (317kB) pdf
Wzór formularza ofertowego (286kB) word
Wzór formularza ofertowego (296kB) pdf

Zestawienie szlaków pieszych (55kB) excel
Zestawienie szlaków rowerowych (263kB) excel

Kompletna dokumentacja (ok. 1GB)

Projekt "Borowiackie Szlaki" realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działanie 5.1 Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej, Konkurs nr 1/2010 (5.1.3) Budowa lub modernizacja małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów. Dofinansowanie zapewnia także NFOSiGW.

metryczka


Wytworzył: Magdalena Kurpinowicz (18 września 2012)
Opublikował: Magdalena Kurpinowicz (18 września 2012, 12:08:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 6048