Powiat Tucholski zaprasza do złożenia oferty dotyczącej realizacji zadania pt. Przygotowanie i realizacja konferencji pt. „Borowiackie Szlaki w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie”

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i realizacja konferencji kończącej projekt „Borowiackie Szlaki” i rozpowszechniającej jego rezultaty.

Celem realizacji przedmiotu zamówienia jest możliwie szeroka promocja rezultatów projektu, promocja idei aktywnej ochrony przyrody oraz promocja idei rezerwatów biosfery, ze szczególnym uwzględnieniem rezerwatu biosfery „Bory Tucholskie”, połączona z promocją instytucji i programów współfinansujących projekt.

Termin konferencji przewidziany jest na 24 czerwca 2013 roku. Termin może ulec przesunięciu ze względów technicznych, przy czym konferencja musi obyć się pomiędzy 10 a 26 czerwca br.

Przewidywana liczba uczestników konferencji to 40 osób.

Ofertę należy złożyć do dnia 07.05.2013r.

Osobami upoważnionymi do udzielania informacji w sprawie zamówienia są Magdalena Kurpinowicz (tel. 52 55 90 739) oraz Karol Gutsze (tel. 52 55 90 743).

Dokumenty:
Zapytanie ofertowe - konferencja (639kB) pdf
Wzór oferty (287kB) word
Projekt umowy (387kB) pdf

Zadanie realizowane będzie w ramach projektu: „Borowiackie Szlaki – kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działanie 5.1 Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej, Konkurs nr 1/2010 (5.1.3) „Budowa lub modernizacja małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów”, dofinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

metryczka


Wytworzył: Wiktor Metkowski (23 kwietnia 2013)
Opublikował: Magdalena Kurpinowicz (23 kwietnia 2013, 15:14:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5506