17

Protokół nr 17/2014 
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, 
które odbyło się 23 września 2014 roku 
 
Obecni według listy obecności (5 członków Komisji) oraz p. Zofia Łącka – Skarbnik Powiatu.
 
Tematyką posiedzenia jest ocena wykonania budżetu za 6 miesięcy 2014 r. 

p. Przewodnicząca -  przeanalizowała wykonanie dochodów i wydatków za I półrocze w dziale 850 – Oświata i wychowanie. Zauważyła, że wykonanie wydatków na wynagrodzenia jest przekroczone i zapytała Panią Skarbnik jakie proponuje w tej sytuacji rozwiązania. 
p. Skarbnik – poinformowała, że w projekcie zmian budżetu na sesję wrześniową zaplanowane jest zwiększenie o kwotę 450.000 zł. Po dokładnej analizie brakujące środki zostaną zabezpieczone na kolejnej sesji. 
  
Komisja w związku z powyższym wypracowała następującą uwagę: Komisja zwraca uwagę na wskaźnik wykonania wynagrodzeń osobowych w par. 4010 dział 801. Wysokość tego wskaźnika może oznaczać, że do końca roku zabraknie środków na wynagrodzenia w tym dziale. Wg Pani Skarbnik brakuje ok. 700 tyś zł na wynagrodzenia z pochodnymi ( bez uwzględnienia arkuszy organizacyjnych szkół obowiązujących od 1 września 2014 r.). Na najbliższej sesji Rady Powiatu zaplanowano zmiany w budżecie na kwotę 450 tyś zł, pozostała kwota zostanie uzupełniona w miesiącu październiku. 
  
p. Przewodnicząca – zwróciła uwagę na wykonanie dochodów w Domu Pomocy Społecznej. Jest ono na poziomie 40,81 %. Wykonanie wydatków o kilka procent przewyższa wykonanie dochodów. To jest nietypowa sytuacja. Zapytała, co się stało, że dochody są tak niskie. Takie wykonanie dochodów może spowodować, że wydatki nie zostaną zrealizowane. 
p. Skarbnik – poinformowała, że w momencie przyjmowania budżetu wpisano wysokości zgodne z danymi z Domu Pomocy Społecznej.
p. A. Myszkowski – poinformował, że Pani Dyrektor jest na długim zwolnieniu. Zaproponował, aby wystąpić w tej sprawie z zapytaniem do Zarządu Powiatu. 
p. A. Ziegler – być może niższe wykonanie wynika z niepełnej obsady mieszkańców. 
p. P. Mówiński – popiera propozycję Pana Myszkowskiego, aby zapytać o to Zarząd. 
p. A. Myszkowski – dodał, że Komisja Zdrowia nie mogła zapytać o to, bo nie było na posiedzeniu przedstawiciela Zarządu 
  
Komisja wypracowała opinię w tej sprawie: Wykonanie dochodów i wydatków w Domu Pomocy Społecznej - wykonanie wydatków o kilka % przekracza planowane dochody. Komisja zwraca uwagę na niższe o 10,85  pkt do planu wykonanie dochodów w rozdziale 85202 i wnosi o bieżącą analizę dochodów i wydatków w DPS. 
  
p. Przewodnicząca – poprosiła o kilka słów na temat należności. 
p. Skarbnik – poinformowała, że Powiat nie ma zobowiązań przeterminowanych. Należności wymagalne to kwota około 181.000 zł, które są dochodzone. 
Komisja przeanalizowała należności i zobowiązania przeterminowane. Powiat nie ma zobowiązań przeterminowanych. Odnośnie odzyskania należności są prowadzone stosowne procedury. 
p. Przewodnicząca – uważa, że zapis na stronie 7 sprawozdania jest nieprecyzyjny. W I półroczu ubiegłego roku nie kończono inwestycji tylko regulowano wykup wierzytelności. To wytłumaczenie jest nieprecyzyjne. Nie powinno być napisane, że jest to związane z wydatkami inwestycyjnymi tylko z wykupem wierzytelności. 
p. Skarbnik – w 2013 roku wydatki były z tego tytułu większe. To było wydatkiem inwestycyjnym. Kwota 700.000 zł rocznie to był wydatek inwestycyjny. 
p. P. Mówiński – dodał, że ten zapis wskazuje na to, że wtedy kończyła się inwestycja. Natomiast wykup wierzytelności był traktowany jako inwestycja. 
p. Przewodnicząca – zapytała o wysokie wykonanie wydatków w Zarządzie Dróg Powiatowych. 
p. Skarbnik – poinformowała, że jest to związane z zimowym utrzymaniem dróg. W ZDP środków wystarczy. W chwili obecnej remontowane są chodniki i zakupiono potrzebne materiały. 
  
Komisja zwraca uwagę na wysokie wykonanie wydatków w drogach w paragrafach 4270 – Zakup usług remontowych i 4300 – Zakup usług pozostałych. 
Komisja zapoznała się z realizacją programu naprawczego i z zagrożeniami jakie mogą wystąpić. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu powiatu za I półrocze 2014 r. 
  
Komisja przyjęła protokoły z przeprowadzonych kontroli 5 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. 
 
Na tym protokół zakończono.
 
Protokołowała:                                                                  Przewodnicząca Komisji
 
Elżbieta Damasiewicz                                                              Małgorzata Oller
 

Wytworzył: Elżbieta Damasiewicz (23 września 2014)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (29 października 2014, 10:04:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 590

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij