informacja tekstowa

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W TUCHOLI

W skład SOSW w Tucholi wchodzą :

1. Przedszkole Specjalne dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim;

1. Szkoła Podstawowa dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim;

2. Gimnazjum dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim;

3. Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim ;

4. Szkoła Przysposabiająca do Pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym ;

5. Internat SOSW

Szkoła prowadzi również kształcenie uczniów objętych nauczaniem indywidualnym, zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi oraz wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka.

Na terenie SOSW działa Wiodący Ośrodek Koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy.


KADRA PEDAGOGICZNA SOSW :

W specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym zatrudnionych jest 46 nauczycieli i wychowawców w pełnym wymiarze czasu pracy , 6 nauczycieli niepełnozatrudnionych.

Kadra pedagogiczna posiada pełne kwalifikacje do prowadzenia zajęc zgodnie z ramowymi planami nauczania , jak również przygotowanie specjalistyczne z zakresu oligofrenopedagogiki , surdopedagogiki oraz tyflopedagogiki.

PRACOWNICY SZKOŁY:

W ZSS w Tucholi zatrudnionych jest 13 pracowników administracji i obsługi .

 

 

metryczka


Wytworzył: Tomasz Okrzyński (18 stycznia 2008)
Opublikował: Tomasz Okrzyński (18 stycznia 2008, 13:54:32)

Ostatnia zmiana: Tomasz Okrzyński (9 maja 2019, 09:51:51)
Zmieniono: Zmiana organizacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 8206