Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

ul. Pocztowa 7a
89-500 TucholaOd dnia 1 maja 2015 roku czas pracy Starostwa w poszczególnych dniach tygodnia przedstawia się następująco:


Poniedziałek 7:30 – 16:30 (kasa do 16:00)

Wtorek, Środa, Czwartek 7:30 – 15:30 (kasa do 14:30)

Piątek 7:30 – 14:30 (kasa do 14:00)


Informacja dla Geodetów (15kB) wordZgodnie z art. 6a Ustawy z dnia 17 maja 1989 r.  Prawo geodezyjne i kartograficzne starosta wykonujący zadania przy pomocy geodety powiatowego wchodzącego w skład starostwa powiatowego jest częścią Służby Geodezyjnej i Kartograficznej.

Spośród zadań Służby Geodezyjnej i Kartograficznej starosta:

1) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:
a) prowadzenie dla obszaru powiatu:
− ewidencji gruntów i budynków, w tym bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2,
− geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, w tym bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3,
− gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
b) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 7 i 10 oraz ust. 1b,
c) tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 1 i 2;
2) koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
3) zakładanie osnów szczegółowych;
4) przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości;
5) ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.

Zgodnie z art. 40a pkt 1 organy prowadzące państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny udostępniają materiały zasobu odpłatnie

Wnioski o udostępnienie materiałów zasobu (zgodne z Rozp. MAiC z dnia 9 lipca 2014 r.) znajdują się poniżej.

Pliki do pobrania:

Formularz EGiB (169kB) pdf

Formularz ZG (132kB) pdf

Formularz P z załącznikami (325kB) pdf

wniosek o klasyfikację (50kB) word

Na czas trwania zagrożenia epidemicznego został uruchomiony portal do elektronicznej obsługi wniosków

Portal Interesantametryczka


Wytworzył: Leszek Kloskowski (8 stycznia 2014)
Opublikował: Leszek Kloskowski (8 stycznia 2014, 08:59:38)

Ostatnia zmiana: Leszek Kloskowski (22 lutego 2022, 13:47:15)
Zmieniono: usunięcie adresu mail

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 15099