Zespół Narad Koordynacyjnych

Podstawę prawną działalności Zespołu Narad Koordynacyjnych stanowią:
 
1.       Ustawa z dnia 17. maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., nr 193, poz. 1287 z późn. zm.).
 
Zespół Narad Koordynacyjnych powołany został zarządzeniem Starosty Tucholskiego nr 22/2014 z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie organizacji narad koordynacyjnych oraz zasad i trybu uzgadniania na nich sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

PRZEWODNICZĄCY NARAD KOORDYNACYJNYCH
 
1. Celem Narad Koordynacyjnych jest uzgadnianie sytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu, o których mowa w art. 2, pkt 11  ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i  kartograficzne (Dz. U. z 2010 r., nr 193, poz. 1287 z późn. zm.),
2. Wyniki uzgodnień dokonanych na naradach zawarte są w protokołach z narad
koordynacyjnych, których odpisy stanowią część składową dokumentów wymaganych do
wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.
 3. Informacje o projektowanych sieciach uzbrojenia terenu, ich usytuowaniu,
przeznaczeniu oraz podstawowych parametrach technicznych, a także o podmiotach, które
nimi władają, uzyskane w wyniku procesu koordynacji, docelowo zasilać będą bazę danych
Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia  Terenu, zwaną dalej GESUT, zakładaną
  i prowadzoną przez Starostę w Wydziale Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zasobami Przyrody Starostwa Powiatowego w Tucholi.
 4. Organizację narad koordynacyjnych oraz zasady i tryb uzgadniania sytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu ustala Regulamin.

Poniżej zarządzenie Starosty Tucholskiego nr 22 z dnia 11 lipca 2014r. (regulamin organizacji Narad Koordynacyjnych)

Zarządzenie nr 22.pdf (554kB) pdf


Wniosek do pobrania:

Wniosek o uzgodnienie (167kB) word

metryczka


Wytworzył: Leszek Kloskowski (8 stycznia 2014)
Opublikował: Leszek Kloskowski (8 stycznia 2014, 12:23:37)

Ostatnia zmiana: Leszek Kloskowski (29 listopada 2019, 09:31:59)
Zmieniono: aktualizacja wniosku

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 10195