.

Zdjęcie

Powiat Tucholski realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich 
„Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej prowadzącej kształcenie zawodowe w ramach szkolnictwa specjalnego wraz z działaniami w zakresie e-edukacji”. 

Projekt polega na dostosowaniu już istniejących pomieszczeń Tucholskiego Centrum Edukacji Zawodowej  i zakupie niezbędnego wyposażenia w celu stworzenia i rozbudowy pracowni kształcenia praktycznego: gastronomicznej, napraw części pojazdów samochodowych oraz e-edukacji. Z nowoczesnych pracowni i wyposażenia korzystać będą uczniowie Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Tucholi, kształcący się w zawodach kucharz oraz mechanik pojazdów samochodowych. 
 
------------------------------------------ 
 
Celem projektu jest poprawienie efektywności procesu kształcenia w postaci zakupu sprzętu do działań w zakresie e-edukacji.

Planowane efekty:
  • liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1 szt. 
  • liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego – 1 szt. 
  • liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia praktycznego i ustawicznego – 1 szt. 
  • liczba wspartych warsztatów/pracowni kształcenia praktycznego – 4 szt. 
  • liczba uczniów korzystających ze wspartych warsztatów/pracowni kształcenia praktycznego – 39 osób 
  • liczba miejsc w infrastrukturze kształcenia zawodowego – 39 miejsc 
 
Wartość całkowita projektu – 1.005.101,07 zł
w tym dofinansowanie UE (EFRR) - 854.335,90 zł
 
 
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry 
działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną 
poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020

metryczka


Wytworzył: Magdalena Kurpinowicz (2 lipca 2018)
Opublikował: Magdalena Kurpinowicz (2 lipca 2018, 12:57:28)

Ostatnia zmiana: Magdalena Kurpinowicz (2 lipca 2018, 13:13:18)
Zmieniono: formatowanie treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3393