Informacja o projekcie partnerskim


"Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości”  - projekt partnerski


Partner wiodący  - Województwo Kujawsko - Pomorskie z siedzibą w Toruniu przy Placu Teatralnym 2, 87-100 Toruń

Łącznie budżet projektu:
Kwota dofinansowania: 2 764 482,87 zł
Wkład własny: 145 499,10 zł

Budżet  - Powiat Tucholski:
Kwota dofinansowania: 192 160,00 zł
Wkład własny: 15 000,00 zł


W projekcie będą uczestniczyły dwie szkoły prowadzone przez Powiat Tucholski: Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących w Tucholi.
 
Projekt będzie obejmował następujące zadania:
 
1. Zakup pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK do pracowni matematycznej oraz informatycznej.
 
2. Dodatkowe zajęcia dla uczniów i szkolenia nauczycieli:
 
  a) Koła naukowo-techniczne na uczelni wyższej,
  b) Kurs języka angielskiego w formie obozu językowego,
  c) Koła matematyczne na uczelni wyższej i w szkole,
  d) Zajęcia ICT „przez gry do programowania” dla uczniów - na uczelni wyższej oraz w szkole,
  e) Szkolenia ICT dla nauczycieli,
  f) Szkolenie dla nauczycieli z zagadnień dotyczących pomocy w osiągnięciu przez ucznia sukcesu edukacyjnego.
 
3. Warsztaty i obozy naukowe w centrum nauki rozwijające kompetencje kluczowe uczniów.
 

metryczka


Wytworzył: Danuta Wytrążek (20 lipca 2018)
Opublikował: Danuta Wytrążek (20 lipca 2018, 12:38:14)

Ostatnia zmiana: Danuta Wytrążek (20 lipca 2018, 14:03:25)
Zmieniono: dodano informację

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3067