zamówienie na:

Dostawa odzieży medycznej i obłożeń chirurgicznych jednorazowego użytku

zamawiający: Szpital Tucholski Spółka z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/11/2019
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 30 października 2019  09:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  
Ogłoszenie o zamówieniu 
Ogłoszenie o zamówieniu na "Dostawę odzieży medycznej i obłożeń chirurgicznych jednorazowego użytku" zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22.10.2019r. pod numerem 613173-N-2019 

ogłoszenie o zamówieniu (160kB) html

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (52kB) word

Załączniki do SIWZ 
załącznik nr 1 do SIWZ formularz asortymentowo-cenowy (28kB) excel
załączniki nr 2, 3, 4, 5, 7 do SIWZ (28kB) word
załącznik nr 6 projekt umowy (84kB) word

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (20kB) html

Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w następujący sposób:
w rozdziale 15 SIWZ jest: 
termin składania ofert 30.10.2019r. godz. 09:00

w rozdziale 15 SIWZ powinno być:
termin składania ofert 05.11.2019r. godz. 09:00

odpowiedzi na pytania 


Informacja z otwarcia ofert 


Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 

metryczka


Opublikował: Renata Remus (22 października 2019, 14:27:28)

Ostatnia zmiana: Renata Remus (27 listopada 2019, 11:43:44)
Zmieniono: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 874