Sprzedaż składników majątku ruchomego

Zgodnie z pkt. 8  OGŁOSZENIA O PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO informuje o unieważnieniu postępowania  w dniu 30.07.2019 r.


II przetarg nieograniczony
na sprzedaż samochodu osobowego
 
§1
Organizatorem II przetargu pisemnego nieograniczonego, zwanego dalej przetargiem jest Dyrektor Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych im. Leona Janty-Połczyńskiego w Tucholi .Przedmiotem sprzedaży jest samochód osobowy  marki Nissan Micra o nr rj. CTU K147. Cena zostaje obniżona o 400,00 zł czyli cena samochodu wynosi 600,00 zł Otwarcie ofert w przetargu na zbycie ww. samochodu odbędzie się w dniu  02.08.2019 r. o godzinie 10.00 w Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych ul. Nowodworskiego 9-13 89-500 Tuchola. Samochód można oglądać w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 14:00,  po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu pod  nr tel. (52) 3348483, w Zespole Szkół Licealnych i Agrotechnicznych im. Leona Janty-Połczyńskiego w Tucholi ul. Nowodworskiego 9-13, 89-500 Tuchola.
 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO
1. Przedmiotem sprzedaży jest samochód osobowy marki Nissan Micra nr rejestracyjny CTU K147, stanowiący mienie Powiatu Tucholskiego w użytkowaniu przez Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych im. Leona Janty-Połczyńskiego w Tucholi . Cena wywoławcza samochodu wynosi 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc  00/100). Przetarg na sprzedaż pojazdu ma formę publicznego przetargu pisemnego nieograniczonego. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

 
2. Rodzaj, typ pojazdu objętego postępowaniem:
·         samochód osobowy: Nissan Micra wersja COMFORT
·           pojemność silnika: 998,00 cm3
·           rodzaj skrzyni biegów: manualna
·           rok produkcji: 2000 r.
·           data pierwszej rejestracji: 4.10.2000 r.
·           aktualny przebieg: 331 000 km 
·           samochód po stłuczce (układ jezdny sprawny, silnik sprawny)
·           liczba miejsc siedzących: 5
·           skrzynia biegów: manualna
·           kolor: JagodowyAW7
·           ubezpieczenie OC: ważne do 9.04.2020 r.
·           badanie techniczne: ważne do 02.10.2019 r.
 

3. Wartość szacunkowa:
1.000,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc  00/100).
Minimalna cena wywoławcza wynosi 100%  wartości szacunkowej.

 
4. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty:

Podmioty zainteresowane zakupem pojazdu zobowiązane są do złożenia pisemnej oferty zawierającej dane: imię, nazwisko, nazwę podmiotu, adres, telefon oraz oferowaną cenę zakupu, według wzoru formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia w terminie do dnia 26 lipca 2019 r. do godz. 09:00 pocztą na adres  lub osobiście w sekretariacie Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych im. Leona Janty-Połczyńskiego o w Tucholi ul. Nowodworskiego 9-13, 89-500 Tucholaw zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż samochodu Nissan Micra”.
 
5. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany składnik majątku
ruchomego:
Samochód można oglądać w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 14:00,
po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu pod nr tel. (52) 3348483, w Zespole Szkół Licealnych i Agrotechnicznych im. Leona Janty-Połczyńskiego w Tucholi ul. Nowodworskiego 9-13, 89-500 Tuchola. Szczegółowych informacji o przetargu oraz danych dot. samochodu udzielane są pod nr tel. (52)3348483
 
6.  Warunku przetargu i wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym postępowaniu:1.      Do przeprowadzenia    przetargu    wystarczy    uczestnictwo  przynajmniej jednego    oferenta i zaoferowanie ceny nabycia w wysokości równej sumie ceny wywoławczej. Nabywcą zostaje oferent, który w przetargu zaoferował najwyższą cenę zakupu przedmiotu przetargu (zadeklarował najwyższą kwotę).
2.      Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni                 od dnia zawarcia umowy kupna-sprzedaży.
3.      Wydanie przedmiotu sprzedaży następuje niezwłocznie po wpłaceniu ceny nabycia na konto bankowe.
4.      Sprzedający nie wymaga wniesienia wpłaty wadium przez oferentów.
5.      Do oferty wymagane jest złożenie poniższych dokumentów:
 oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia o zapoznaniu się:
- ze stanem prawnym, technicznym pojazdu przeznaczonego do sprzedaży i nie wnoszeniu zastrzeżeń w tym zakresie,
- z warunkami i regulaminem przetargu,
- oraz projektem umowy kupna-sprzedaży stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.7. Rozstrzygnięcie przetargu:
Otwarcie ofert w przetargu na zbycie ww. samochodu  odbędzie się w dniu 26 lipca 2019 r.   o godz. 10:00 w siedzibie Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych im. Leona Janty- Połczyńskiego w Tucholi, ul. Nowodworskiego 9,13 89-500 Tuchola
 
8.  Inne informacje:
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, zamknięcia przetargu             bez wybrania którejkolwiek z ofert lub unieważnienia bez podania przyczyn.
  Załącznik 1 - formularz ofertowy (22kB) word oświadczenie oferenta (23kB) word wzór umowy kupna sprzedaży (31kB) plik regulamin pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu osobowego (97kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Ireneusz Wesołowski (17 lipca 2019)
Opublikował: Ireneusz Wesołowski (17 lipca 2019, 09:35:03)

Ostatnia zmiana: Ireneusz Wesołowski (30 lipca 2019, 14:19:58)
Zmieniono: 30.07.2019 r.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 458