Historia

       W początkowej fazie swej działalności Państwowy Dom Dziecka zwany zakładem opiekuńczym „Przytułek dla Dzieci i Młodzieży” w Tucholi był schronieniem dla dzieci osieroconych w czasie wojny. Po wojnie trafiły do niego dzieci, których rodzice pośpiesznie uciekali przed Armią Czerwoną lub dzieci Niemców, którzy zginęli w czasie działań wojennych na terenie naszego kraju.
    
       Dom Dziecka w Tucholi jest placówką pamiętającą pierwsze lata po wojnie. Swą działalność rozpoczął w 1945 roku w baraku przy Placu Zamkowym stwarzając, o ile to było możliwe, warunki jak najbardziej korzystne dla prawidłowego rozwoju podopiecznych. Personel prowadzący zakład opiekuńczy (na dzień 15.06.1945r.) to:
p. Klara Loroch – kierowniczka,
p. Irena Wrzesińska – siła biurowa,
p. Aniela Synakiewicz – kucharka,
p. Maria Brzoszczyk – pomoc,
p. Łucja Osowska – pielęgniarka,
p. Helena Muzioł – pielęgniarka,
p. Maria Kochówna - pielęgniarka,
p. Wanda Domeracka - pielęgniarka
Zakład opiekuńczy „Przytułek dla Dzieci i Młodzieży” pod nazwą Dom Dziecka w Tucholi był pod Zarządem Gminnego Komitetu Opieki Społecznej w Tucholi, „utrzymywany funduszowo” przez Powiatowy Komitet Opieki Społecznej i G.K.O.S. w Tucholi.
Ze względu na bardzo złe warunki mieszkaniowe w baraku przy Placu Zamkowym, 23.03.1946 roku na podstawie pisma WKOS z dnia 27.02.1946 roku (L.dz.904/46) planowano przenieść Dom Dziecka do domu poniemieckiego Nowe Kolonie 3.
      Dnia 28.09.1946 roku podopieczni Domu Dziecka przeprowadzili się do nowego budynku przy ulicy Nowocmentarnej 3 ( obecnie Kościuszki 16). Uroczystego otwarcia placówki,  13.10. 1946 roku, dokonał przedstawiciel Starostwa Powiatowego Referent p.Kazimierz Deja, natomiast poświęcenia budynku przewodniczący Powiatowego Komitetu Opieki Społecznej w Tucholi ks. Stanisław Nowak. Dom Dziecka posiadał 23 pokoje, w których mogło zamieszkać 60 - 70 wychowanków.
W marcu 1946 roku powstał pierwszy Regulamin Zakładu Opiekuńczego „Dom Dziecka w Tucholi” . 20 listopada 1946 roku rozpoczęto budowę budynku gospodarczego przy Domu Dziecka.
      Dnia 14 kwietnia 1947 roku nastąpiło przejęcie Domu Dziecka pod bezpośrednią administrację Powiatowego Komitetu Opieki Społecznej w Tucholi, a w dniu 1 maja 1949 roku oficjalne przejęcie placówki  przez Kuratorium Okręgu Szkolnego Bydgoskiego.
    
 Istniejący obiekt położony jest na terenie ogrodzonym, stanowiącym własność państwa będącym we władaniu Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucholi. Budynek jest dwukondygnacyjny z poddaszem użytkowym, w całości podpiwniczony.
Dom przy ulicy Kościuszki przechodził w swoim istnieniu różne udoskonalenia.
W 1955 roku został otynkowany, w tym czasie dobudowano werandę, założono trawniki
i klomby z kwiatami, wybudowano boisko i lodowisko, posadzono drzewa.
W latach 1979-1981 budynek został poddany kapitalnemu remontowi wraz z rozbudową.
W dobudowanej części znalazły miejsce takie pomieszczenia jak: sala do cichej nauki, biblioteka, gabinet pedagoga i psychologa, pokój do nauki i wypoczynku dla każdej grupy, pokój do spotkań
z osobami odwiedzającymi, gabinet pielęgniarki z izolatką, pokój wychowawców oraz pomieszczenia dla administracji, pokój interwencji kryzysowej. Pomieszczenia piwniczne w dobudowanej części adoptowano w drugiej połowie lat osiemdziesiątych. Mieściły się tam magazyny oraz pomieszczenia kuchenne do zajęć kulinarnych i pomieszczenia do zajęć sportowych. Po rozbudowie warunki socjalne w placówce uległy wyraźnej poprawie. Od 1992 roku przestały dymić kominy, ponieważ Dom został podłączony do miejskiej sieci gazowej. W 2003 roku przeprowadzono remont poddasza wraz z wymianą pokrycia dachu.
W 2001 roku został opracowany "Plan dochodzenia do standardów", który zmodyfikowano w roku 2004.
Rok 2006 był ostatnim rokiem wdrażania standardu usług, których ostateczny kształt określiło Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie placówek opiekuńczo - wychowawczych. Chcąc zrealizować wymogi standaryzacji została wykonana ogromna praca
w zakresie poprawy warunków lokalowych i wyposażenia, zatrudnienia i sposobu funkcjonowania Domu.
Gruntownemu remontowi poddano wnętrze budynku. Wyremontowano kuchnię z zapleczem, stołówkę, hol, pomieszczenia dydaktyczno - terapeutyczne. Z części pokoi mieszkalnych utworzono 3 pokoje wypoczynkowe z aneksami kuchennymi, wygospodarowano 2 dodatkowe pomieszczenia na pralnie - suszarnie do użytku wychowanków. Odnowione zostały i doposażone wszystkie pokoje mieszkalne. Dzięki temu, pod względem bazy, Dom Dziecka osiągnął wymagany standard.
Ponadto:
- została zmniejszona ilość wychowanków z 42 do 30 (od 1 września 2006r.)
- zwiększono zatrudnienie wychowawców do poziomu umożliwiającego sprawowanie opieki
   przez każdego z nich nad nie więcej niż 10 dziećmi (od 1 września 2007 r.)
- na 1/2 etatu został zatrudniony pracownik socjalny (od 1 lutego 2007 r.)
- utworzono pracownię komputerową i plastyczno - techniczną, salę rekreacyjno - sportową,
   pokój spotkań (gościnny), pokój nauki cichej (czytelnię).
Posunięcia te umożliwiły wdrożenie z dniem 1 września 2006r. nowoczesnej organizacji pracy z wychowankami opartej na tzw. systemie rodzinkowym. Na każdej z 3 kondygnacji Domu funkcjonuje obecnie 10-osobowa koedukacyjna grupa wychowanków wraz z wychowawcą Ma ona warunki lokalowe i wyposażenie umożliwiające samodzielne funkcjonowanie.
W roku 2007 usunięto starą nawierzchnię betonową przed budynkiem, zastępując ją kostką brukową. Ułożono chodnik z kostki brukowej wokół budynku głównego, dokonując częściowo izolacji i ocieplenia fundamentów Domu.
Dnia 27 grudnia 2007r. Wojewoda Kujawsko - Pomorski udzielił na czas nieokreślony, zezwolenia na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo - wychowawczej.
W lipcu 2010 roku, po wielu staraniach, budynek został ocieplony a elewacja odnowiona.
Na przestrzeni lat w placówce było od 29 do 62 miejsc dla wychowanków (liczba podopiecznych sięgała do 68).
Kiedy nasz Dom rozpoczynał swą działalność oprócz kierownika, czterech pielęgniarek (później wychowawców), oraz siły biurowej byli także: sekretarz domu i kucharka wraz z pomocą.
Z biegiem lat dochodzili:
- woźny -1947 r.
-księgowa, intendentka-1952 r.
-inny personel administracyjny-1954 r.
-praczka i krawcowa-1955r.
-higienistka-1967r.
-kierowca-1970 r.
 
Osoby kierujące placówką to:
-p. Klara Loroch - od 1945 do XI 1947 r.
-p. Teofilia Patynowa - od XI 1947 do 1950 r.
-p. Irena Robakowska - od 1950 do 1951 r.
-p. Edwin Mews - od 1951 do 1984 r.
-p. mgr Zbigniew Nyske - od 1984 do 2004 r.
-p. mgr Roman Nowakowski - od 2004 do 2008 r.
-p. mgr Ewa Kiersznicka - od 2008 do 2011 r.
-p. mgr Aleksandra Knade – od 2011 do 2013 r.
 
Na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego oraz Rady Powiatu Tucholskiego Dom Dziecka w Tucholi z dniem 21 czerwca 2019 r. przekształcił się organizacyjnie w dwie odrębne placówki opiekuńczo – wychowawcze pod nazwą :
1)     Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 1 z siedzibą w Gostycynie
2)     Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 2 z siedzibą w Żalnie
Placówki opiekuńczo wychowawcze typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci.
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 1 z siedzibą w Gostycynie jest jednostką organizacyjną obsługującą Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą w Żalnie. Jednostka obsługująca zapewnia jednostce obsługiwanej wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną, w tym
w szczególności z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości spraw płacowych w tym rozliczeń
z ZUS, US i innymi instytucjami.
Obecnie osoba kierującą jest
-p. mgr Anna Liegmann
                                                                                                          
 

metryczka


Wytworzył: Olszewska Iwona (16 grudnia 2019)
Opublikował: Iwona Olszewska (16 grudnia 2019, 13:17:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 133