Rejestr Zarządzeń 2019 rok

Zarządzenie 17/2019 Dyrektora Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 1 w Gostycynie
z dnia 20.12.2019 w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w celu przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w placówkach.

Zarządzenie 16/2019 Dyrektora Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 1 w Gostycynie
z dnia 09.12.2019 w sprawie: ustalenia dnia 27.12.2019 dniem wolnym od pracy dla pracowników administracji Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1.
 
Zarządzenie 15/2019 Dyrektora Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 1 w Gostycynie
z dnia 20.11.2019 w sprawie: norm przydziału odzieży roboczej dla pracowników Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 w Gostycynie i Nr 2 w Żalnie.
 
Zarządzenie 14/2019 Dyrektora Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 1 w Gostycynie
z dnia 02.10.2019 w sprawie: wprowadzenia Instrukcji w sprawie zasad postępowania przy likwidacji środków rzeczowych Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 w Gostycynie i Nr 2
w Żalnie, wycofanych z użytkowania oraz powołania stałej Komisji likwidacyjnej.
 
Zarządzenie 13/2019 Dyrektora Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 1 w Gostycynie
z dnia 17.09.2019 w sprawie: wprowadzenia Katalogu procedur postępowania w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 w Gostycynie oraz Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 w Żalnie.
 
Zarządzenie 12/2019 Dyrektora Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 1 w Gostycynie
z dnia 17.09.2019 w sprawie: wprowadzenia Kodeksu etycznego pracowników Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 w Gostycynie oraz Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 w Żalnie.
 
Zarządzenie 11/2019 Dyrektora Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 1 w Gostycynie
z dnia 22.08.2019 w sprawie: wprowadzenia Regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro dla Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 w Gostycynie oraz Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 w Żalnie.
 
Zarządzenie 10/2019 Dyrektora Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 1 w Gostycynie
z dnia 15.07.2019 w sprawie: ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 w Gostycynie.
 
Zarządzenie 9/2019 Dyrektora Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 1 w Gostycynie
z dnia 15.07.2019 w sprawie: powołania Komisji Socjalnej w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej nr 1 w Gostycynie.
 
Zarządzenie 8/2019 Dyrektora Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 1 w Gostycynie
z dnia 15.07.2019 w sprawie: wprowadzenia Polityki Zarzadzania Ryzykiem
 
Zarządzenie 7/2019 Dyrektora Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 1 w Gostycynie
z dnia 15.07.2019 w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Kontroli Zarządczej.
 
Zarządzenie 6/BHP/2019 Dyrektora Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 1 w Gostycynie
z dnia 02.07.2019 w sprawie: powołania zespołu do oceny ryzyka zawodowego w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 w Gostycynie i Nr 2 w Żalnie.
 
Zarządzenie 5/2019
Dyrektora Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 1 w Gostycynie
z dnia 01.07.2019 w sprawie: wprowadzenia instrukcji kasowej, inwentaryzacyjnej, obiegu
i kontroli dokumentów finansowo-księgowych, gospodarowania darami.
 
Zarządzenie 4/2019 Dyrektora Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 1 w Gostycynie
z dnia 01.07.2019 w sprawie: ustalenia wysokości pogotowia kasowego dla Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 w Żalnie.
 
Zarządzenie 3/p.poż/2019 Dyrektora Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 1 w Gostycynie
z dnia 26.06.2019 w sprawie: wprowadzenia „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego”
w Placówkach Opiekuńczo – Wychowawczych Nr 1 w Gostycynie i Nr 2 w Żalnie.
 
Zarządzenie 2/2019 Dyrektora Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 1 w Gostycynie
z dnia 21.06.2019 w sprawie: ustalenia Regulaminu Pracy Pracowników Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 w Gostycynie oraz Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 w Żalnie.
 
Zarządzenie 1/2019 Dyrektora Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 1 w Gostycynie
z dnia 21.06.2019 w sprawie: ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 w Gostycynie oraz Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2
w Żalnie.
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Olszewska Iwona (17 grudnia 2019)
Opublikował: Iwona Olszewska (17 grudnia 2019, 14:47:02)

Ostatnia zmiana: Iwona Olszewska (8 stycznia 2020, 08:08:52)
Zmieniono: aktualizacja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 161