2020 r.

2020 r.

Wykonanie budżetu za I kwartał 2020 r.

Uchwała nr 84/138/2020Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 21 kwietnia 2020 r.w sprawie informacji z wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego za I kwartał 2020 r. [...]

metryczka