Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli


Plan został przyjęty Uchwałą nr 118/308/2017 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 25 kwietnia 2017 r.


Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego oraz określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Tucholski na rok 2017.


§ 1. 1. Opracowuje się plan dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Tucholski na rok 2017 obejmujący środki w kwocie 116 912 zł wymienionej w rozdziale 80146 uchwały budżetowej.
     2. Środki określone w ust. 1 w 2017 r. przeznacza się na:
        1) dofinansowanie opłat za kształcenie na studiach licencjackich, podyplomowych oraz kursach kwalifikacyjnych;
        2) organizację i udział w formach doskonalenia zawodowego: szkolenia, szkolenia zawodowe, warsztaty, seminaria, konferencje dla nauczycieli, w tym dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze;
        3) przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych.
§ 2. W roku 2017 ustala się maksymalną kwotę dofinansowania opłat na kształcenie nauczycieli wymienione w § 1 ust. 2 w wysokości do 80% opłaty, ale nie więcej niż 1 600 zł na jednego nauczyciela na semestr.
§ 3. 1. Dofinansowaniem może być objęte dokształcanie na kierunkach i specjalnościach wynikających z potrzeb szkoły lub placówki zgodnie z tabela nr 1 (53kB) pdf .
2. Zasady wykorzystania środków określonych w § 1 ust. 2 pkt. 1:
   1) wniosek (54kB) pdf o przyznanie dofinansowania w roku 2017 składają nauczyciele szkół/placówek w Starostwie Powiatowym w Tucholi w następujących terminach:
       a) I termin – do 31 maja 2017 r.,
       b) II termin – do 30 listopada 2017 r.,
   2) Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie z uczelni/placówki o stanie studiów/kursu.
   3) Do wniosku mają prawo:
       a) nauczyciele zatrudnieni w szkołach/placówkach prowadzonych przez Powiat Tucholski,
       b) nauczyciele, którzy podjęli formę kształcenia zgodną z potrzebami kadrowymi szkoły/placówki.
  4) Wnioski, o których mowa w pkt 1 są analizowane przez Zespół w skład, którego wchodzą przedstawiciele organu prowadzącego i przedstawiciele związków zawodowych zrzeszających nauczycieli.
  5) Wnioski niespełniające wymogów formalnych będą odrzucone.
  6) Decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmuje Zarząd Powiatu Tucholskiego po zapoznaniu się ze stanowiskiem zespołu.
3. Formy szkolenia nauczycieli określone w § 1 ust. 2 pkt 2 i 3 finansowane będą na podstawie stosownych dokumentów finansowych (np. faktura, rachunek), zgodnie
z przyjętym planem dofinansowania.
§ 5. W roku 2017 ustala się specjalności wynikające z planów doskonalenia nauczycieli wraz
z planem finansowym, złożonym przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych, na które przyznawane będzie dofinansowanie. Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego
przedstawia tabela nr 1 (53kB) pdf .

Do pobrania:
wniosek (54kB) pdf
wniosek (17kB) word

Wytworzył: Danuta Wytrążek (26 kwietnia 2017)
Opublikował: Danuta Wytrążek (2 maja 2017, 11:23:54)

Ostatnia zmiana: Danuta Wytrążek (2 maja 2017, 12:00:18)
Zmieniono: dodanie wniosku w formacie PDF

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 857

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij