Przepisy prawne

Podstawowymi aktami prawnymi na podstawie których funkcjonuje Dom Dziecka są :


  • Statut Domu Dziecka statut.pdf (121kB) pdf
  • Kodeks Pracy
  • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.z 2017 r., poz.697 z późn.zm.)
    Ustawa.pdf (1223kB) pdf
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r.
    w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 292, poz. 1720)
    Rozporządzenie1.pdf (609kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Iwona Olszewska (18 marca 2008)
Opublikował: Iwona Olszewska (18 marca 2008, 11:01:12)

Ostatnia zmiana: Iwona Olszewska (20 sierpnia 2018, 11:16:32)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6111